Уточнення положень статті 45 Закону "Про запобігання корупції"

Анна Калинчук

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання інформації.

Відповідно до ч. 3 ст.45 Закону України "Про запобігання корупції" у абзаці третьому визначено "Особи, зазначені в абзацах четвертому та п’ятому пункту 5 частини першої статті 3 цього Закону, подають в установленому цим Законом порядку декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік у разі зайняття посади керівника або входження (обрання, призначення) до складу вищого органу управління, інших органів управління відповідного громадського об’єднання, іншого непідприємницького товариства - протягом десяти календарних днів після зайняття посади керівника або входження (обрання, призначення) до складу вищого органу управління, інших органів управління громадського об’єднання, іншого непідприємницького товариства".

Прошу процитувати абзац четвертий та п’ятий пункту 5 частини першої статті 3 Закону "Про запобігання корупції".

Також прошу надати розяснення про визначені у Законі поняття "входження (обрання, призначення)". Чи є обрання та призначення виключними формами "входження" у розумінні Закону "Про запобігання корупції".

З повагою,

Анна Калинчук

Національне агентство з питань запобігання корупції

1 Attachment

[ Email has no body, please see attachments ]