Управління майном ЦСПК «Спорт для всіх» ЄДРПОУ 38671388 за цивільно-правовими договорами(угодами) в 2019, 2020, 2021 роках.

Доброго дня!

Управління майном ЦСПК «Спорт для всіх» ЄДРПОУ 38671388 за цивільно-правовими договорами(угодами) в 2019, 2020, 2021 роках.

Законом України «Про місцеве самоврядування» (далі – закон № 280) встановлено основні принципи користуванням майном, яке належить громаді міста Києва.
Відповідно до вимог ч.4 ст.60 Закону № 280 встановлено, районі та обласні ради від імені територіальних громад селищ, МІСТ здійснюють УПРАВЛІННЯ об’єктами їхньої спільної власності, що задовольняють спільні потреби територіальних громад, в кінцевому рахунку кожного її члена.
Ч.5,6 цієї ж статті закону № 280 встановлено, що органи місцевого самоврядування від імені та в інтересах територіальних громад відповідно до ЗАКОНУ здійснюють правомочності щодо володіння, користування та розпорядження об'єктами права комунальної власності, в тому числі виконують усі майнові операції, можуть передавати об'єкти права комунальної власності у постійне або тимчасове користування юридичним та фізичним особам, укладати договори в рамках державно-приватного партнерства, у тому числі концесійні договори, здавати їх в оренду, продавати і купувати, використовувати як заставу, вирішувати питання їхнього відчуження, ВИЗНАЧАТИ В УГОДАХ ТА ДОГОВОРАХ, УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ТА ФІНАНСУВАННЯ ОБЄКТІВ, що приватизуються та передаються у користування і оренду.
Доцільність, порядок та умови щодо об'єктів права комунальної власності визначаються відповідною радою. ДОХОДИ від об'єктів права комунальної власності зараховуються до відповідних місцевих бюджетів і спрямовуються на фінансування заходів, передбачених бюджетами розвитку.
Водночас, п.20 ч.1 ст.43 Закону № 280, передбачено що районні і обласні ради уповноважені ради уповноважені вирішувати !!! ВИКЛЮЧНО НА ЇХ ПЛЕНАРНИХ ЗАСІДАННЯХ !!! в установленому законом порядку питань щодо управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах, що перебувають в управлінні районних і обласних рад.

Беручи до уваги, що Цивільно-правовий договір (далі - ЦПД) із фізичною особою укладається письмово, як і будь-який інший правочин. Його учасниками є замовник та виконавець. Він може укладатися у формі письмового договору, що регулюється (гл. 61 Цивільного Кодексу України) або договору надання послуг (гл. 63. ЦКУ).
Слід зазначити, що за виконання роботи за цивільно-правовим договором, виконавцю сплачується винагорода (ст. 1147 ЦКУ)

Виходячи з того, що за ЦПД оплачується не процес праці, а її кінцевий результати, котрі визначають після закінчення роботи і оформляють АКТАМИ здавання-приймання виконаних робіт (наданих послуг), на підставі яких провадиться їх оплата (Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду від 11 березня 2021 року у справі № 2340/3415/18 https://reyestr.court.gov.ua/Review/9543... )
Саме акти є підставою для оплати робіт (послуг). Виконані роботи (надані послуги) приймаються за актом, з якого має бути видно, які саме роботи (послуги) виконані (надані) і прийняті. При цьому відбуваються фінансові операції з їх оплати.

В свою чергу ЗУ Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні.
ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
Ст.8. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві
1. Бухгалтерський облік на підприємстві ведеться безперервно з дня реєстрації підприємства до його ліквідації.
2. Питання організації бухгалтерського обліку на підприємстві належать до компетенції його власника (власників) або уповноваженого органу (посадової особи) відповідно до законодавства та установчих документів.
3. Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, несе уповноважений орган (посадова особа), який здійснює керівництво підприємством, або власник відповідно до законодавства та установчих документів.

Як і те, що виконання вимог Закону України «Про відкритість використання публічних коштів», за яким із визначення публічних коштів вбачається, що до таких коштів належать не лише кошти державного та місцевих бюджетів, кошти державних органів, фондів та установ, а і ОТРИМАНІ від здійснення господарської діяльності кошти суб’єктами господарювання державної і комунальної власності.(Роз’яснення уповноваженого ВРУ з прав людини https://www.ombudsman.gov.ua/files/docum...)

Дані проходження яких по банківських рахунках установи, подається останнім у формі оприлюднення на єдиному веб - порталі використання публічних коштів https://spending.gov.ua/new/disposers/38...

В зв’язку з відсутністю оприлюднення даних ПУБЛІЧНИХ КОШТІВ цивільно-правових договорів ЦСПК «Спорт для всіх», ЄДРПОУ 38671388 за визначеними формами Закону України «Про відкритість використання публічних коштів» та виходячи з вище наведеного та на підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

1. Копії помісячних актів прийому-сдачи виконаних робіт по кожному з договорів що діяли з 01.10.2020 по 30.06.2021 за переліком додатків 1 – 14 отриманої відповіді Святошинської РДА м.Києва вихідний № 107-3762 від 02.07.2021 за моїм запитом до КМР вхідний № 225-СК-2775 від 25.06.2021

2. Копії Таблиці_5 Звіту з єдиного соціального внеску (ЄСВ) ЦСПК «Спорт для всіх», ЄДРПОУ 38671388 за кожним цивільно-правовим договором за 2019, 2020, 2021 роки, відповідної законодавчо встановленої форми https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z046...

3. Реквізити усіх відкритих ЦСПК «Спорт для всіх», ЄДРПОУ 38671388 банківських рахунків

З повагою,

Petro

Кобилковська Наталія Іванівна,

4 Attachments

225--3013 Ťæ: 12.07.2021

- 12.07.2021 # 08/775 ()

, 01.10.2020 30.06.2021, _5 " "

צ Ħ

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]

КМДА. Відділ забезпечення доступу до публічної інформації,

Доброго дня!

Повідомляємо, що Ваш запит на інформацію, що надійшов із Київської міської
ради листом за № 225-СК- 3013, зареєстровано 13.07.2021 в управлінні
інформаційного забезпечення та доступу до публічної інформації апарату
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) за № 3476 (з)

Після попереднього розгляду його буде надіслано до профільного
структурного підрозділу виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрацї) або районної в місті Києві
державної адміністрації для опрацювання у межах компетенції в
установленому законом порядку та надання Вам відповіді.

Довідки за телефонами: 202-76-00, 202-76-42.

--
З повагою

Відділ забезпечення доступу до публічної інформації
управління інформаційного забезпечення та доступу до публічної інформації
апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(044) 202-76-00
(044) 202-46-42

Відділ організації діловодства,

3 Attachments

 

 

 

³

 

 

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]