Умови праці та трудові відносини

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Єфимович Петро Володимирович, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.
Єфимович Петро Володимирович

Шановний Володимире Олександровичу!

Первинна профспілкова організація Незалежної професійної спілки залізничників Коростенщини стурбована ситуацією яка склалася на залізничному транспорту. Незважаючи на карантинні заходи, введені в державі, пов'язані з обмеженням пересування громадян і призупиненням роботи окремих промислових підприємств, колектив локомотивного депо Коростень продовжував сумлінно працювати і забезпечувати стабільну і якісну роботу залізничного транспорту. Рух пасажирського транспорту не зупинявся, перевезення вантажів і пасажирів забезпечувалось. Так, план вантажообігу виконаний на 116,3%, до минулого року - 101,1%; З початку поточного року керівництвом Товариства узятий курс на масові скорочення працівників. Без економічного обгрунтування і узгодження з профспілкою. На підприємствах були доведені контрольні завдання на 2021, якими передбачено скорочення.
При аналізі обсягів робіт за останні роки зменшення перевізної роботи не було. Якщо розглянемо динаміку чисельності та перевізної роботи по ТЧ Коростень з 1995 року по 2020 рік то видно що при незначних коливаннях перевізної роботи чисельність за 25 років зменшено з 1754 чол. до 987 чоловік. В 2020 році було відпрацьовано 42,8 тис. годин понаднормово. Тобто зменшувати чисельність немає потреби, а саме реорганізації підприємства, введення нової техніки та ін. не було.
Виробничо-технічним відділом депо надано інформацію про пробіги тепловозів та дизель-поїздів по якій видно що реальний стан діючих локомотивів (старіння становить 99,9 % або повний знос), який дозволяє зробити висновок, що без ремонту в повному обсязі дана техніка працювати не зможе це призведе до порушення вимог безпеки руху поїздів та охорони праці і приведе до виникнення ряду проблем.
Аналіз останніх років показав що, систематично не виконуються основні показники з ремонту рухомого складу, такі, як:
• капітальні та поточні ремонти;
• ремонт лінійного обладнання рухомого складу.
Зростають показники, які негативно впливають як на фінансову ситуацію підприємства, так і на стан безпеки руху поїздів:
• кількість транспортних подій з причини незадовільного технічного стану рухомого складу;
• кількість позапланових ремонтів локомотивів;
• кількість годин простою на планових ремонтах.
Дані чинники стали можливими внаслідок:
• недосконалої системи забезпечення запасними частинами та матеріалами в розрахункових (згідно встановлених норм витрат) та плануємих обсягах;
• несвоєчасного перерозподілу залишків товарно- матеріальних цінностей між виробничими підрозділами для виконання програми ремонту тягового рухомого складу;
• відсутності єдиної політики впровадження нових технологій ремонту ТРС, застосування засобів технічної діагностики, технічного оснащення локомотивних депо, планування придбання ТМЦ та послуг;
• неналежної якості виконання ремонту та технічного обслуговування ТРС.
За 2020 рік локомотивне депо Коростень закінчило з прибутком, в тому числі по реалізації послуг допоміжної діяльності:
робота на дільниці Виступовичі-Калінковичі БЧ (Білоруська залізниця) (при збільшенні ТРС роботу на даній дільниці можна було б збільшити)
• навантаження перевантаження та зберігання палива на ТНТС. Це дало змогу утримувати самі паливні склади, разом з заробітною платою працівникам (в тому числі зі сторожами).
• ремонт локомотивів не залізничних організацій
• навчання екзамени та обкатка машиністів
• ремонт колісних пар не залізничним організаціям
Слід зазначити що виробничий підрозділ локомотивне депо Коростень в 2020 році надало 80% загального прибутку галузевої служби локомотивного господарства регіональної філії «Південно-Західна залізниця».
Не зрозуміло куди і як рухається реформа залізничної галузі. Рішення про структурні перетворення Товариства приймаються без участі профспілок.
У зв’язку зі звільненням кваліфікованих працівників які підтримують зношену інфраструктуру, обладнання, об’єкти підвищеної небезпеки, які навпаки потребує збільшення витрат по утриманню, вже призвело до погіршення стану охорони праці, невиконання технологічних процесів та неодмінно призведе до зростання травмування та загибелі людей.
Так, з 1 липня 2020 на АТ «Укрзалізниця» був введений режим чотириденного робочого тижня для значної частини персоналу. На сьогодні частина колективу локомотивного депо Коростень продовжують працювати в такому режимі, що негативно позначається на їх доходи. Крім того, рішенням правління в односторонньому порядку було призупинено виплату всіх видів матеріальної допомоги, компенсацій, заохочень, передбачених колективними договорами. Саме тоді, коли на державному рівні підвищувалися соціальні стандарти (мінімальна заробітна плата, прожитковий мінімум). Наслідком таких дій стало те, що заробітна плата залізничників зменшилася в 1,5 рази і становить 12 тис. грн У більшості основних виробничих професій заробітна плата не перевищує 6 тисяч грн. що є менше мінімальної заробітної плати встановленої на Україні.
Якщо людина прийде працювати на залізницю то початкова заробітна плата становить:
Витяг з Наказу «про оплату праці»
ПРОФЕСІЯ Годинна тарифна ставка Місячна тарифна ставка
Слюсар з ремонту рухомого складу 6 розряду 39,3 6559
Слюсар з ремонту рухомого складу 5 розряду 34,46 5751
Слюсар з ремонту рухомого складу 4 розряду 30,2 5040
Слюсар з ремонту рухомого складу 3 розряду 26,52 4426
Електрогазозварник 6 розряду 39,3 6559
Електрогазозварник 5 розряду 34,46 5751
Електрогазозварник 4 розряду 30,2 5040
Токар 5 розряду 34,46 5751
Токар 4 розряду 30,2 5040
Токар 3 розряду 26,52 4426
Мийник прибиральник рухомого складу 22,46 3749
Слюсар – ремонтник 5 розряду 32,72 5435
Слюсар – ремонтник 4 розряду 28,65 4782
Слюсар – ремонтник 3 розряду 25,17 4201
Слюсар – сантехнік 4 розряду 27,1 4501
Екіпірувальник 22,46 3749
Прибиральник службових приміщень 20,25 3363
швачка дільниці з ремонту дизель-поїздів 23,82 3976
гардеробник 20,25 3363
Сторож 21,33 3542
Непрофесійні дії керівників Товариства призвели до відтоку кадрів з залізничного транспорту, а нові працівники на низький рівень оплати праці не приходять. Бригади і зміни - неукомплектовані, що ставить під загрозу як безпеку руху, так і охорону праці.
Основна категорія працівників (робітничих професій) яка ще працює на залізниці мають 5 або 6 розряд та стаж роботи 20-30 років то б то мають доплату за вислугу років, а це до 40 %. Нескладно підрахувати що ці працівники мають заробітну плату 7 – 9 тис. грн. Працівники які тільки прийшли на підприємство будуть мати голу ставку до 5 років, та низький розряд до 3 років. Наказ «Про оплату праці» не відповідає вимогам Законодавства України. Від суми заробітної плати відрахуйте 19,5 % обов’язкових відрахувань і вийде та сума яку працівник отримає на руки.
Чи піде хто працювати на таку заробітну плату ?
У ході реформування залізничної галузі достатньою мірою не враховано фінансовий аспект, а значна кількість важливих проблем фінансового забезпечення залишилися зовсім не вирішеними. Це підтверджується накопичення проблем та гостру необхідність у наукових дослідженнях. Зараз необхідно планувати подальшу роботу залізничного транспорту, опираючись на конкретну реальну перспективу, а не на абстрактні категорії. Саме тому, подальший розвиток галузі має опиратися на сучасну матеріально-технічну базу, та нові методи і технології для ремонту та утримання рухомого складу, інфраструктури та ін. Однією з основних причин незадовільного технічного і технологічного стану рухомого складу є нестача коштів на оновлення основних виробничих фондів. В результаті, залізничний транспорт має цілу низку проблем. Відсутність єдиної політики впровадження нових технологій ремонту ТРС, застосування засобів технічної діагностики (навіть ті засоби технічної діагностики які працювали десятки років зараз зруйновані), технічного оснащення локомотивних депо, планування придбання ТМЦ та послуг. Саме тому, вимоги до поліпшення організації та якості ремонту, модернізації та утримання основних фондів потребує підвищених вимог. Але це неможливо здійснити без зламу корупційних схем старої системи, які дають можливість наживатися на операціях в сфері закупівель.
В зв’язку з цим було порушено:
Ст. 22 Конституції України
п.п. 1.4., 1.5., 3.2.1., 3.2.2., 3.4.1., 3.4.5., Галузевої угоди
ст. 86, ст. 246, Ст. 247 Кодексу Законів про працю України (КЗпПУ)
ст. 31 Закону України «Про охорони праці»;
Ст. 8 Закону України «Про колективні договори та угоди»
ст.41 ст. 188Кодексу України про адміністративні правопорушення.;
НПАОП 0.00-7.11-12 Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників:
• п.п. 2.1., 2.4. р.II. Вимоги щодо організації та забезпечення безпеки на робочих місцях,
• п.п. 1.1., 2.10. р. III. Вимоги щодо облаштування робочих зон,
• п.п. 1.5., 1.7. р. V. Вибір безпечних засобів праці.
Деякі порушення, із зазначених вище, несуть високу суспільну небезпеку і Криминальним кодексом України передбачені як злочин, а саме: ст.ст. 135, 218, 219, 220 КК України.

З огляду на викладене та за дорученням членів Первинної профспілкової організації Незалежної професійної спілки залізничників Коростенщини, пронуємо розглянути зазначені питання і забезпечити виконання правлінням АТ «Українська залізниця» чинного законодавства України та норм Галузевої угоди і рекомендуємо свій перелік основних заходів виходу з кризи:

1. Встановити конкурентну заробітну плату (заробітну плату підняти до мінімальної встановленої на Україні).
2. Належне фінансування та постачання запасними частинами та матеріалами в розрахункових та плануємих обсягах (а не на 10-20% як це робиться на даний час).
3. Відновлення капітальних та поточних ремонтів локомотивного парку.
4. Залишати на підприємствах, приблизно, 35 % від послуг допоміжної діяльності (підсобка).
5. Провести переговори з керівництвом держави про зменшення податкового тиску на АТ «Укрзалізниця» (наприклад: відміну податку за землю).

Тому Первинна профспілкова організація Незалежної професійної спілки залізничників Коростенщини на зміну у структурі штату локомотивного депо Коростень не згодна.
Готові до співпраці.

З повагою

Голова профспілки П.В.Єфимович

Звернення юридичних осіб, Офіс Президента України

Шановні заявники! Для того, щоб документ від імені юридичної особи опрацьовувався в Офісі Президента України, він має бути належно оформлений (кому адресоване звернення, від кого, адреса для листування, посада та особистий підпис). Такий лист ви можете надіслати на цю ж електрону адресу.
Дякуємо за розуміння

показати цитоване

Управління доступу до публічної інформації, Офіс Президента України

1 Attachment