У зв'язку з ненадання відповіді на попередній запит!

Катерина Куркан

Доброго дня!

Згідно з Наказом Мінекономрозвитку України від 02.03.2015 № 205 проект фінансового плану підприємства, підписаний керівником підприємства, з пронумерованими та прошнурованими сторінками у двох примірниках разом з пояснювальною запискою в паперовому та електронному вигляді подається суб’єкту управління об’єктами державної власності до 01 червня року, що передує плановому.
Суб’єкти управління у строк, що становить не більш як 10 робочих днів з дня надходження проекту фінансового плану підприємства, здійснюють аналіз зазначеного проекту з обов’язковим порівнянням його показників з показниками фінансово-господарської діяльності підприємства за два попередні роки, приймають рішення про затвердження/погодження фінансового плану або повернення його на доопрацювання та в письмовій формі повідомляють підприємство про прийняте рішення.
У разі повернення проекту фінансового плану на доопрацювання підприємство забезпечує його доопрацювання з урахуванням зауважень та подає на повторне затвердження/погодження протягом строку, установленого суб’єктом управління, але не більш як 10 робочих днів з дня надходження зауважень до проекту.
Суб’єкти управління подають у паперовому та електронному вигляді Мінфіну до 15 липня року, що передує плановому, для врахування під час формування державного бюджету зведені основні фінансові показники підприємств.
Суб’єкти управління затверджують фінансовий план підприємства до 01 вересня року, що передує плановому, та в паперовому вигляді подають до Мінекономрозвитку, Мінфіну і ДФС завізовані зведені основні фінансові показники.
Враховуючи викладене вище та на підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):
Копії супровідних листів державних підприємств, що належать до сфери управління МОЗ, якими надавалися до МОЗ проекти фінансових планів державних підприємств на 2020 рік (у разі неможливості надання таких копій прошу надати номера супровідних листів та дати надходження до МОЗ);
Інформацію про кількість проектів фінансових планів державних підприємств на 2020 рік поданих до МОЗ станом на 01.06.2019;
Інформацію про кількість проектів фінансових планів державних підприємств на 2020 рік поданих до МОЗ станом на 29.08.2019;
Копії листів МОЗ, якими державні підприємства поінформовано про прийняте рішення про затвердження/погодження фінансового плану на 2020 рік або повернення його на доопрацювання (згідно вимог наказу 205);
Копії затверджених фінансових планів державних підприємств на 2020 рік;
Копії супровідних листів державних підприємств, що належать до сфери управління МОЗ, якими надавалися до МОЗ проекти фінансових планів державних підприємств на 2020 рік після доопрацювання;
Інформація про кількість затверджених фінансових планів державних підприємств на 2020 рік станом на 29.08.2019;
Інформацію про подані Мінфіну для врахування під час формування державного бюджету зведені основні фінансові показники підприємств.

З повагою,

Катерина Куркан

Від: Юлія ДОЛЯ

Посилання