Ціна на закордоний паспорт

Павлюк Володимир

Шановний Міністерство юстиції України,

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):
Відповідно до рішення ВСУ від 03.12.2013 ціна закордоного паспорту повина складати 170 грн., Станом на сьгоднішній день ціна закордоного паспорту у Волинській обл.,зокрема - Луцьк , Нововолинськ,ціна складає 377 грн., Івано-Франківськ -200 грн. для іногородніх 800 грн., неодноразові звернення громадян в місцеві прокуратури результату не дають . Чому не діє це рішення і чи понесе хтось відповідальність і яку за невиконання рішення суду і тому числі і місцеві прокурори до яких звертались люди? Все що більше 170 грн. це незаконо вилученні гроші у громадян - куди вони йдуть?

З повагою,

Павлюк Володимир

Світлана залишив коментар ()

Дякуемо Володимир, дуже доречний і добре сформований запит. У нас в Тернополі ситуація така ж як у вас з закордонними паспортами. Тому разом з вами пильно очікуемо на відповіль

Євенко Сергій залишив коментар ()

И что, уже 9 ноября 2015 года. Скоро будем отмечать 2 года со дня бесславной кончины этого обращения... здобули

Юлія Балажій залишив коментар ()

Юлія Балажій - система видачі закордонних паспортів - це шахрайський бізнес-проект влади - особливо в західних регіонах України - де найбільший попит на цю послугу внаслідок массового безробіття. До речі - всі начальники міграційної служби, які були при Януковичі - продовжують "успішно" ( для себе) працювати, люстрація їх не зачепила, а страховку з цієї оборудки ми взагалі продовжуемо платити страховим кампаніям Захарченка! Нічого не міняється!!!

Євген Бачевський залишив коментар ()

У відповідності до Постанови КМУ від 26 листопада 2014 р. № 682, втратила чинність Постанова КМУ від 31 березня 1995 р. № 231 “Про затвердження Правил оформлення і видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон і проїзного документа дитини, їх тимчасового затримання та вилучення”.

Зазначена Вами Постанова Верховного Суду України ґрунтувалася на тому, що чинні у 2012 році Правила (Постанова КМУ від 31 березня 1995 р. № 231) передбачали подання для оформлення паспорта лише документа, що підтверджував сплату саме держмита.

На сьогоднішній день пунктами 17 та 22 Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення паспорта громадянина України для виїзду за кордон, його тимчасового затримання та вилучення (Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 7 травня 2014 р. № 152) з цього питання встановлено наступне:

Документи, що підтверджують здійснення встановлених законодавством платежів (консульського збору), додаються до заяви-анкети.
Для оформлення паспорта для виїзду за кордон особа подає відповідні документи, що підтверджують здійснення встановлених законодавством платежів, або оригінал і копію документа про звільнення від таких платежів;

Станом на 11.12.2015 р. такими платежами є:
1. Держмито – 170 грн. (Декрет Кабінету Міністрів України від 21.01.1993 № 7-93 «Про державне мито»).
2. Вартість послуг – 87,15 грн. (Постанова КМУ від 4 червня 2007 р. N 795 "Про затвердження переліку платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби, і розміру плати за їх надання")
3. Вартість бланка, визначена виробником (на підставі п. 4 Порядку надання підрозділами Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби платних послуг, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року № 1098 «Деякі питання надання підрозділами МВС та ДМС платних послуг»)
- з електронним чіпом (біометричний паспорт) – 304 грн. 32 коп.
- без електронного чіпа - 238 грн. 32 коп.

Що стосується питання "Чому не діє це рішення і чи понесе хтось відповідальність і яку за невиконання рішення суду і тому числі і місцеві прокурори до яких звертались люди?", то це судове рішення безумовно діє, але діє воно лише на позивача (Блюменталя Ігоря Михайловича), та відповідача (Управління ДМС у Запорізькій області).

З повагою
Євген Бачевський

Олександр Світличний залишив коментар ()

оскільки відповідно до ЗУ "Про адміністративні послуги" ч. 5. "Плата за надання адміністративної послуги (адміністративний збір) вноситься суб'єктом звернення одноразово за весь комплекс дій та рішень суб'єкта надання адміністративних послуг, необхідних для отримання адміністративної послуги (включаючи вартість бланків, експертиз, здійснюваних суб'єктом надання адміністративної послуги, отримання витягів з реєстрів тощо)."
в той же час, відповідно до ч. 6 ст. 20 цього ж Закону "Кабінету Міністрів України:
1) у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом забезпечити в установленому порядку включення до Реєстру адміністративних послуг послуг, передбачених підпунктом 3 пункту 3 та пунктом 6 цієї статті;

2) у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

а) за участю органів місцевого самоврядування здійснити необхідні заходи з організації підготовки адміністраторів для забезпечення ефективної роботи центрів надання адміністративних послуг;
б) забезпечити прийняття органами виконавчої влади нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону;
в) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
г) забезпечити приведення нормативно-правових актів органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом;.."

А також враховуючи, що Згідно п. 4 Положення про міністерство юстиції України, затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 року № 395/2011, Мін'юст України відповідно до покладених на нього завдань:
- перевіряє у міністерствах, інших центральних та місцевих органах виконавчої влади, а також інших органах, акти яких відповідно до законодавства підлягають державній реєстрації, стан додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів, вимагає у разі потреби подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію або їх скасування, вносить пропозиції про усунення виявлених порушень і недоліків та притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях (п.п. 11);
- здійснює правову експертизу проектів законів, інших актів законодавства, які подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, та проектів законів, які подаються на розгляд Верховної Ради України іншими суб'єктами права законодавчої ініціативи, нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим (п.п. 3);
- координує діяльність міністерств та інших центральних органів виконавчої влади з питань систематизації законодавства, перевіряє стан такої діяльності, надає рекомендації щодо її поліпшення і вносить пропозиції про усунення виявлених недоліків(п.п. 19);
- організовує розгляд звернень громадян з питань, пов'язаних з діяльністю Мін'юсту України, його територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, а також стосовно актів, які ним видаються (п.п. 30);

То варто б поцікавитися у Міністерства юстиції України:
1. Повідомити чи проводилась правова експертиза на відповідність Конституції України та законодавству України наступних нормативно-правових актів: Постанова Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. N 1098 про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 4 червня 2007 р. N 795, зокрема, в частині відповідності чинному платності послуг щодо оформлення паспорта громадянина для виїзду за кордон;
2. У разі якщо зазначені нормативно-правові акти проходили таку правову експертизу, то прошу повідомити чи було вирішено під час такої експертизи питання щодо наявності у зазначених нормативно-правових актах положень, які передбачають стягнення додаткової плати за адміністративної послуги (понад сплату адміністративного збору).

Олексій Чорний залишив коментар ()

Нажаль, це не запит на інформацію. Запитувати завжди треба документ. Це звернення громадянина. А їх треба подавати особисто. Тому мінюст і забив на цей запит.