тлумачення ст. 58 Конституції України стосовно незворотності дії в часі законів та інших нормативно-правових актів

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Любов Андрійчук, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.
Любов Андрійчук

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

Трудовий колектив Державного професійно-технічного навчального закладу «Київське вище професійне училище машинобудування та комп’ютерно-інтегрованих технологій» засвідчує Вам свою повагу та звертається до Вас щодо тлумачення ст. 58 Конституції України стосовно незворотності дії в часі законів та інших нормативно-правових актів, а саме статті 19 Закону України «Про професійну (професійно-технічну) освіту», що набула нового трактування відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо організації діяльності закладів професійної (професійно-технічної) освіти зі специфічними умовами навчання» від 05.11.2020 № 990-IX, конкретно в ситуації, заручниками якої став наш заклад освіти.
Вищезазначений заклад освіти був побудований у 1987 році на 960 учнів коштами заводів імені Лепсе та «Більшовик» з метою розвитку виключно професійно-технічної освіти та підготовки робітничих кадрів машинобудівної галузі. У 2004 році училище було реорганізовано у відокремлений структурний підрозділ Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. У 2017 році наш заклад освіти відокремився рішенням Вченої ради Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова від університету, отримав статус юридичної особи відповідно наказу Міністерства освіти і науки України № 967 від 03.07.2017 «Про створення Державного професійно-технічного навчального закладу «Київське вище професійне училище машинобудування та комп’ютерно-інтегрованих технологій», має статут і є балансо-утримувачем учбового комплексу.
На превеликий жаль, майно, до цього часу, залишається закріпленим на праві господарського відання за НПУ імені М.П. Драгоманова, оскільки перепоною у вирішенні даного питання був пункт 2 Указу Президента України від 16.06.1995 № 451/95 (із змінами) «Про Положення про національний заклад (установу) України» щодо заборони передачі будь-яким органам, підприємствам, установам майна, закріпленого за національними закладами (установами).
Наразі, відбулися зміни у законодавстві. А саме, статтю 19 Закону України «Про професійну (професійно-технічну) освіту» доповнено новою частиною наступного змісту:
«Рішення про виділ структурного підрозділу закладу вищої освіти, в тому числі шляхом створення юридичної особи такої самої форми власності у статусі закладу професійної (професійно-технічної) освіти приймається за ініціативою вищого колегіального органу громадського самоврядування такого підрозділу вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу вищої освіти і затверджується засновником або уповноваженим ним органом управління.
При цьому засновник забезпечує збереження та передачу новоутвореному закладу професійної (професійно-технічної) освіти як окремій юридичній особі цілісного майнового комплексу відповідного структурного підрозділу закладу вищої освіти, в тому числі закладу вищої освіти із статусом національного».
Більше того, 17.06.2021 Верховною Радою України у другому читанні проголосовано проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо ефективного управління майном закладів вищої освіти державної і комунальної форми власності», згідно якого частину другу статті 70 Закону України «Про вищу освіту» доповнено новим абзацом такого змісту:
«Майно державного або комунального закладу вищої освіти, у тому числі того, що має статус національного, яке не використовується для провадження видів діяльності, передбачених цим Законом, та не забезпечує статутну діяльність, може безоплатно передаватися у встановленому законодавством порядку іншому державному або комунальному закладу вищої, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної) освіти, науковій установі або науковій організації державної форми власності, за умови його подальшого використання виключно для провадження видів діяльності, передбачених спеціальними законами та/або Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність».
Чи означає, в нашому випадку, що дія вищезазначених законів може поширюватися на правовідносини між Державним професійно-технічним навчальним закладом «Київське вище професійне училище машинобудування та комп’ютерно-інтегрованих технологій» та Національним педагогічним університетом імені М.П. Драгоманова, які виникли у 2017 році і не завершилися у питанні закріплення майна на даний момент часу?
Просимо поінформувати трудовий колектив у термін встановлений згідно чинного законодавства України.
Заздалегідь дякуємо за роз’яснення.

З повагою
Голова профспілки училища Віктор КОВАЛЕНКО
Ініціативна група трудового колективу Любов АНДРІЙЧУК
Валентина ГОЙШИК
Михайло НАУМЕНКО

Мін'юст, Міністерство юстиції України

1 Attachment