Статус ВП № 61326539

Андрій Вірастюк

Доброго дня!

Відповідно до ст. 34 Конституції України, кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб — на свій вибір.

Згідно зі ст. ст. 5, 20 Закону України від 02.10.1992 № 2657-XII «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів. Будь-яка інформація є відкритою, крім тієї, що віднесена законом до інформації з обмеженим доступом.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 1, 13, 19, 20 Закону України від 13.01.2011 № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» —

ПРОШУ:

1.) Надати мені інформацію про поточний статус виконавчого провадження № 61326539, відкритого на підставі виконавчого листа № 420/6105/18, який був виданий 18.12.2019.

2.) У разі, якщо виконавче провадження № 61326539 наразі закінчено, прошу надати інформацію про підстави, на яких державний виконавець виніс постанову про закінчення цього виконавчого провадження.

Запитувана мною інформація не відноситься до службової, є публічною, становить суспільний інтерес й має безперешкодно надаватися на запити громадян.

З повагою,
Андрій Вірастюк

Міністерство юстиції України

1 Attachment

[ Email has no body, please see attachments ]

Міністерство юстиції України

1 Attachment