Статус міжнародної угоди

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

1. Статус ( тобто, діє ця угода чи ні) " Соглашение
между железнодорожными администрациями
государств-участников Содружества Независимых
Государств, Латвийской Республики, Литовской Республики,
Эстонской Республики об особенностях применения
отдельных норм Соглашения о международном
пассажирском сообщении (СМПС) від 28 травня 1997 року , щорозміщена за посиланням http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/998_...

2. Згідно абзацу 10 (По пункту 10 повестки дня) "Протокола
пятьдесят первого заседания Совета по железнодорожному
транспорту государств-участников Содружества" розміщеного за
посиланням:
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/998_...
з 1 січня 2010 року угода згадана в пункті 1 цього звернення повинна бути прийнята в новій редакції.
Прохання надати текст такої оновленої угоди ( якщо її було прийнято)

З повагою,

Тарас Шмиг

Publishinfo, Кабінет Міністрів України

Т. ШМИГУ
[FOI #6154 email]

Шановний пане Тарасе!

За результатами опрацювання Вашого запиту від 25.08.2015, що надійшов до Секретаріату Кабінету Міністрів електронною поштою, в межах компетенції повідомляємо.
Згідно із Законом України «Про Кабінет Міністрів України» та відповідно до § 1 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 18.07.2007 № 950, Кабінет Міністрів є колегіальним органом, який здійснює виконавчу владу безпосередньо та через міністерства, інші центральні та місцеві органи виконавчої влади.
Питання діяльності, зокрема міністерств, у Кабінеті Міністрів представляють відповідні міністри, які забезпечують формування та реалізацію державної політики у відповідній сфері.
Згідно із Положенням про Міністерство інфраструктури, затвердженим постановою Кабінету Міністрів від 30.06.2015 № 460, Мінінфраструктури є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику, зокрема, у сфері залізничного транспорту.
Положенням про Міністерство закордонних справ, затвердженим Указом Президента України від 06.04.2011 № 381, визначено, що МЗС відповідно до покладених на нього завдань здійснює функції депозитарію багатосторонніх міжнародних договорів. Крім того, МЗС відповідно до покладених на нього завдань вносить Президентові України або Кабінету Міністрів, зокрема, разом з іншими центральними органами виконавчої влади, пропозиції щодо укладення, припинення чи зупинення дії міжнародних договорів України, а також погоджує подання зазначеними органами таких пропозицій.
Разом з тим, відповідно до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів від 25.05.2011 № 583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади» Секретаріат Кабінету Міністрів не є розпорядником інформації за запитами стосовно інформації інших державних органів України, а також щодо інформації, яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або яка потребує створення в інший спосіб.
Ураховуючи викладене, Ваш запит відповідно до частини третьої статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» листом від 31.08.2015 за № 14622/0/2-15 надіслано до Мінінфраструктури і МЗС для розгляду та інформування Вас в установленому порядку.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю
Секретаріату Кабінету Міністрів України

показати цитоване