Сроки выдачи документов

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

где, в каких документах, кем определяются сроки выдачи документов в Государственном земельном кадастре?
В частности, Беляевский ДЗК определяет месячный срок на выдачу перечня ограничений на пользование земельным участком. В случае нахождения ошибки документы возвращаются на доработку и после исправления назначается еще один месяц ожидания в то время, как коридоры учреждения абсолютно пусты и работой сотрудники явно не загружены. Насколько это правомочно?

З повагою,

Светлана

Біляївська райдержадміністрація

----- Светлана <[FOI #53637 email]>,
писал(а): -----

Кому: FOI requests at odesa15 <[odesa15 request email]>
От: Светлана <[FOI #53637 email]>
Дата: 08.28.2019 10:24 PM
Тема: Інформаційний запит - Сроки выдачи документов

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної
інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із
запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації,
прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

где, в каких документах, кем определяются сроки выдачи документов в
Государственном земельном кадастре?
В частности, Беляевский ДЗК определяет месячный срок на выдачу перечня
ограничений на пользование земельным участком. В случае нахождения
ошибки документы возвращаются на доработку и после исправления
назначается еще один месяц ожидания в то время, как коридоры учреждения
абсолютно пусты и работой сотрудники явно не загружены. Насколько это
правомочно?

З повагою,

Светлана

  Прошу надати відповідь у визначений законом термін електронною поштою.
-------------------------------------------------------------------
Це повідомлення було надіслане через сайт "Доступ до Правди",
призначення якого - надання можливості громадянам надсилати запити про
публічну інформацію з подальшою публікацією цих запитів та відповідей на
них
-------------------------------------------------------------------

Шановна пані Світлано!

 

Згідно із статтею 1 Закону України “Про доступ до публічної інформації”
(далі – Закон) публічна інформація – це відображена та задокументована
будь-якими засобами, та на будь-яких носіях інформація, що була отримана
або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх
обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у
володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної
інформації, визначених цим Законом.

Стаття 19 Закону містить вимоги щодо оформлення запитів на інформацію,
зокрема,  запит на інформацію має містити: 1) ім'я (найменування)
запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер
засобу зв'язку, якщо такий є; 2) загальний опис інформації або вид,
назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо
запитувачу це відомо; 3) підпис і дату за умови подання запиту в
письмовій формі.

У свою чергу, Ваш запит не відповідає вищезазначеним вимогам, що є
підставою для відмови в задоволені запиту згідно із пунктом 4 частини 1
статті 22 Закону.

Крім того, запит містить питання, що не відноситься до публічної
інформації, а по суті є зверненням.

Стаття 2 Закону визначає, що цей закон не поширюється на відносини у
сфері звернень громадян, які регулюються спеціальним законом.

Таким чином, Ваш запит підлягає розгляду відповідно до Закону України
“Про звернення громадян” (далі – Закон про звернення).

Проте, статтею 5 Закону про звернення встановлені вимоги до звернення, а
саме, письмове звернення надсилається поштою або передається
громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через
уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені відповідно до
законодавства. Письмове звернення також може бути надіслане з
використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне
звернення).

У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце
проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження,
пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення
повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. В
електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову
адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про
інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису
при надсиланні електронного звернення не вимагається.

Звернення, оформлене без дотримання зазначених вимог, повертається
заявнику з відповідними роз’ясненнями не пізніш як через десять днів від
дня його надходження, крім випадків, передбачених частиною
першою [1]статті 7 цього Закону.

Враховуючи вищезазначене, з метою об’єктивного та всебічного розгляду
порушеного питання, Вам необхідно звернутися до Біляївської районної
державної адміністрації  із належно оформленим зверненням.

 

З повагою

 

Відділ роботи зі зверненнями громадян та доступу до публічної інформації
апарату Біляївської районної державної адміністрації

тел. 048-252-2-53-59

References

Visible links
1. https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/393...