Співпраця з ЄІБ

Віктор Ткаченко

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

— копію договору, який підписала Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич з Європейським Інвестиційним Банком в межах засідання Ради асоціації Україна-ЄС у Брюсселі у грудні 2018 року.

— перелік та вартість робіт, які заплановано реалізувати у Полтавському національному технічному університеті ім. Юрія Кондратюка в рамках першої черги робіт.

Відповідний прес-реліз на сайті МОН: http://bit.ly/2GUI3B5

З повагою,

Віктор Ткаченко

Publishinfo, Кабінет Міністрів України

В. ТКАЧЕНКУ
[FOI #46773 email]
Шановний пане Вікторе!

За результатами опрацювання Вашого запиту від 28.02.2019, що надійшов до Секретаріату Кабінету Міністрів факсом, в межах компетенції повідомляємо.
Статтею 19 Конституції України визначено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Згідно із Законом України «Про Кабінет Міністрів України» та відповідно до § 1 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 18.07.2007 № 950, Кабінет Міністрів є колегіальним органом, який здійснює виконавчу владу безпосередньо та через міністерства, інші центральні та місцеві органи виконавчої влади. Питання діяльності, зокрема міністерств, у Кабінеті Міністрів представляють відповідні міністри, які забезпечують формування та реалізацію державної політики у відповідній сфері.
Положенням про Міністерство освіти і науки України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів від 16.10.2014 № 630, визначено, що МОН є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах освіти і науки, а також забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері здійснення державного нагляду (контролю) за діяльністю закладів освіти, підприємств, установ та організацій, які надають послуги у сфері освіти або провадять іншу діяльність, пов’язану з наданням таких послуг, незалежно від їх підпорядкування і форми власності.
Міністр очолює МОН, здійснює керівництво його діяльністю, веде переговори і підписує міжнародні договори України у межах наданих йому повноважень.
Відповідно до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів від 25.05.2011 № 583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади» Секретаріат Кабінету Міністрів не є розпорядником інформації за запитами стосовно інформації інших державних органів України, а також щодо інформації, яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або яка потребує створення в інший спосіб.
Ураховуючи викладене, Ваш запит відповідно до частини третьої статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» надіслано до МОН для розгляду та надання Вам інформації в установленому порядку.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю
Секретаріату Кабінету Міністрів України

показати цитоване