Скарга на відсутність відповідей на інформаційні запити, та відповіді не по суті запитів

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
«КОРУПЦІЯ - СТОП»
Україна, м. Одеса, вул. Новікова 2а, буд. 42а
Тел./факс: + 38048 795 44 02,
e-mail: [email address]
ЄДРПОУ: 23211432

Скарга

Наступним повідомляю, що посадові особи Одеської міської ради порушують вимоги Закону України «Про доступ до публічної інформації» та не надають інформацію, володільцем якої є міська рада.
Роблять все порушуючи Законодавство, щоб не надавати інформацію, затягують строки, передають запити неналежному відповідачу, та інше. На цей час, тільки на офіційному сайті звернення громадян, більш ніж 70 СКАРГ.
Наша громадська організація «Корупція-Стоп» стурбована виявленими численними порушеннями на майданчиках для платного паркування та спеціально відведених автостоянках. З метою виявлення достовірної та адекватної інформації, а також встановлення фактичних обставин справи ми неодноразово звертались з інтересуючих нас питань як до виконавчих органів Одеської міської ради. Відповідно до правил діловодства міської ради більшість запитів з питань які були передані до неналежного та нікчемного відповідача - КП «Одестранспарксервіс».
КП «Одестранспарксервіс», взагалі незрозуміло, чим займається вказане підприємство. Здається, що працівники підприємства надають заявникам відписки, які не мають нічого спільного з публічною інформацією, та завалюють текст непотрібною у запиті інформацією. В зв’язку з такими протиправними діями ми змушені по декілька разів направляти один і той же запит з метою отримання відповіді.
Оцінюючи протиправність дій та некомпетентність посадових осіб Одеської міської ради, дозволимо собі нагадати Вам та Вашим підлеглим вимоги Закону України «Про доступ до публічної інформації».
Публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом (стаття 1 Закону).
Частиною 2 статті 1 Закону України Про доступ до публічної інформації визначено, що публічна інформація є відкритою, крім випадків, встановлених законом.
Відповідно до статті 4 Закону України ''Про доступ до публічної інформації'' доступ до публічної інформації відповідно до цього Закону здійснюється на принципах: прозорості та відкритості діяльності суб'єктів владних повноважень; вільного отримання, поширення та будь-якого іншого використання інформації, що була надана або оприлюднена відповідно до цього Закону, крім обмежень, встановлених законом; рівноправності, незалежно від ознак раси, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.
Згідно частини 1 статті 5 Закону України ''Про доступ до публічної інформації'' доступ до інформації забезпечується шляхом: систематичного та оперативного оприлюднення інформації: в офіційних друкованих виданнях; на офіційних веб-сайтах в мережі Інтернет; на інформаційних стендах; будь-яким іншим способом; надання інформації за запитами на інформацію.
Відповідно до частини 2 статті 6 Закону обмеження доступу до інформації здійснюється відповідно до Закону при дотриманні сукупності визначених Законом вимог.
За змістом вимог частин 1-4 статті 19 Закону України ''Про доступ до публічної інформації'' запит на інформацію - це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні. Запит може бути індивідуальним або колективним. Він подається у письмовій формі. Запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача. Письмовий запит подається в довільній формі.
Розпорядниками інформації є суб'єкти владних повноважень - органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, органи влади Автономної Республіки Крим, інші суб'єкти, що здійснюють владні управлінські функції відповідно до законодавства та рішення яких є обов'язковими для виконання (частина 1 статті 13 Закону України ''Про доступ до публічної інформації'').
Пунктом 1 частини 3 статті 10 зазначеного Закону встановлено, що розпорядники інформації, які володіють інформацією про особу, зобов'язані надавати її безперешкодно і безкоштовно на вимогу осіб, яких вона стосується, крім випадків, передбачених законом.
Пунктом 6 частини 1 статті 14 Закону України ''Про доступ до публічної інформації'' також визначено обов'язки розпорядників інформації, серед яких - надавати достовірну, точну та повну інформацію, а також у разі потреби перевіряти правильність та об'єктивність наданої інформації.
Частиною 4 статті 13 Закону України «Про доступ до публічної інформації» визначено, що усі розпорядники інформації незалежно від нормативно-правового акта, на підставі якого вони діють, при вирішенні питань щодо доступу до інформації мають керуватися цим Законом.
Просимо Вас розглянути нашу скаргу та роз’яснити посадовим особам Одеської міської ради, правила відповіді на запити на отримання публічної інформації та у випадку необхідності притягнути виконавців таких запитів до дисциплінарної відповідальності.

Голова правлiння І.В.Француз

Алєксахіна Яна Григорівна, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

1 Attachment

Алєксахіна Яна Григорівна, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

1 Attachment

Алєксахіна Яна Григорівна, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

1 Attachment