СКАРГА на бездіяльність посадових осіб у зв’язку з ненаданням відповіді на запит

Самалюк Христина Володимирівна

Доброго дня!

СКАРГА
на бездіяльність посадових осіб у зв’язку з ненаданням відповіді на запит

Самалюк Христини Володимирівни
місце реєстрації : м. Львів,
вул. Кирилівська, буд. 3-а, кв. 71-б
адреса для листування : м. Львів
вул. Городоцька, буд.174, кім.401

СКАРГА
на бездіяльність посадових осіб у зв’язку з ненаданням відповіді на запит

Я , Смалюк Христина Володимирівна перебуваю на квартирному обліку у Львівській міській раді у загальному списку, а також у списку для першочергового надання житла (як дитина-сирота, позбавлена батьківського піклування ).

«16» жовтня 2018 року я звернулася до міської ради із запитом про надання інформації (копію додаю).
Відповідно до ст. 34 Конституції України, ст. 5 Закону «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.
Згідно з статтями 3, 4 Закону України «Про доступ до публічної інформації» право на доступ до публічної інформації гарантується, зокрема, обов’язком розпорядників інформації надавати і оприлюднювати інформацію у тому числі за максимально спрощеною процедурою подання інформаційного запиту на інформацію.
Звертаємо Вашу увагу, що відповідно до частини 5 статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації», не може бути обмежено доступ до інформації про розпорядження комунальним майном, у тому числі надання копій відповідних документів щодо отримання комунального майна, прізвища, імена, по-батькові фізичних осіб, які мають право на отримання комунального майна і які отримали таке майно.
Відповідно до частин 1 та 2 статті 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

Проте, по даний час, станом сьогодні - 07.11.2018 року я не отримала відповіді на вказаний запит.
На мої неодноразові особисті звернення до чиновників міської ради мені сміються в обличчя та повідомляють, що запит ще навіть і не розглядали і невідомо коли розглянуть! «Перекручують» закон і повідомляють, що запит розглядають не 5 днів, а місяць.
Замість того, щоб надати письмову відповідь на запит - повідомляють в усному порядку що я повинна зробити – знайти іншу квартиру, знайти меншу квартиру, знайти квартиру меншої вартості. І в мене виникає запитання – чому мені не на дадуть, як передбачено законом, відповідь на запит в якому чітко зазначать що я повинна робити. Чому чиновники рекомендують усну що робити ? Чому не напишуть «свої поради» у офіційній відповіді ?

Я перебуваю на квартирному обліку у Львівській міській раді у загальному списку у списку для першочергового надання житла як дитина-сирота, позбавлена батьківського піклування . Згідно Програми 60/40 держава виділяє кошти для таких сиріт як я на житло ! Я не прошу те, на що не маю право ! Я прошу надати мені кошти, на які маю право згідно Програми 60/40 ! І прошу навчити працівників міської ради не «футболити» сиріт з одного кабінету до іншого ! В іншому випадку я змушена буду звернутися до прокуратури Львівської області а також до засобів масової інформації, що надати розголосу даній проблемі !

Відповідно до частини 1 статті 212-3 КУпАП неправомірна відмова в наданні інформації, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання інформації, що не відповідає дійсності, у випадках, коли така інформація підлягає наданню на запит громадянина чи юридичної особи відповідно до законів України "Про інформацію", «Про доступ до публічної інформації» "Про звернення громадян" є адміністративним правопорушення.

Враховуючи наведене, прошу Вас зобов’язати посадових осіб Львівської міської ради у встановленому порядку та строки надати відповідь на мій запит, а також розглянути дану скаргу та притягнути винних осіб до відповідальності

З повагою,

Самалюк Христина Володимирівна

Сектор звернень громадян, Львівська обласна державна адміністрація

На Ваше електронне повідомлення, що надійшло на адресу Львівської обласної державної адміністрації повідомляємо.
Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Відповідно до статті 5 Закону України «Про звернення громадян» - звернення адресуються органам державної влади і місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям незалежно від форм власності, об'єднанням громадян або посадовим особам, до повноважень яких належить вирішення порушених у зверненнях питань.
Звернення може бути подано окремою особою (індивідуальне) або групою осіб (колективне).
Письмове звернення надсилається поштою або передається громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства.
Разом з тим, у зверненні необхідно зазначити прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано автором із зазначенням дати.
Відповідно до вимог Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про звернення громадян» щодо електронного звернення та електронної петиції» (набрав чинності 28 жовтня 2015 року) громадяни можуть подавати електронні звернення з використанням мережі Інтернет та засобів електронного зв’язку.
Таким чином, електронне звернення має відповідати всім вимогам письмового звернення, у тому числі містити підпис заявника (заявників) крім електронного цифрового підпису. Електронне звернення може бути виготовлене за допомогою оргтехніки у вигляді сканованої копії чи фотографії (у тому числі із відображенням підпису заявника) та надіслано з використанням мережі Інтернет.
Звернення, оформлене без дотримання цих вимог, повертається заявнику з відповідними роз'ясненнями не пізніш як через десять днів від дня його надходження, крім випадків, передбачених частиною першою статті 7 цього Закону.
З метою надання обласній державній адміністрації можливості щодо ґрунтовного розгляду порушених у зверненні питань пропонуємо Вам надіслати на адресу державної адміністрації належним чином оформлене звернення з дотриманням Закону України «Про звернення громадян».

----- Вихідне повідомлення -----
Від: "Самалюк Христина Володи��ирівна" <[FOI #42122 email]>
Кому: "Відділ діловодства та документообігу" <[lviv1 request email]>
Надіслано: Середа, 7 Листопад 2018 р 21:22:12
Тема: Інформаційний запит - СКАРГА на бездіяльність посадових осіб у зв’язку з ненаданням відповіді на запит

Доброго дня!

СКАРГА
на бездіяльність посадових осіб у зв’язку з ненаданням відповіді на запит

Самалюк Христини Володимирівни
місце реєстрації : м. Львів,
вул. Кирилівська, буд. 3-а, кв. 71-б
адреса для листування : м. Львів
вул. Городоцька, буд.174, кім.401

СКАРГА
на бездіяльність посадових осіб у зв’язку з ненаданням відповіді на запит

Я , Смалюк Христина Володимирівна перебуваю на квартирному обліку у Львівській міській раді у загальному списку, а також у списку для першочергового надання житла (як дитина-сирота, позбавлена батьківського піклування ).

«16» жовтня 2018 року я звернулася до міської ради із запитом про надання інформації (копію додаю).
Відповідно до ст. 34 Конституції України, ст. 5 Закону «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.
Згідно з статтями 3, 4 Закону України «Про доступ до публічної інформації» право на доступ до публічної інформації гарантується, зокрема, обов’язком розпорядників інформації надавати і оприлюднювати інформацію у тому числі за максимально спрощеною процедурою подання інформаційного запиту на інформацію.
Звертаємо Вашу увагу, що відповідно до частини 5 статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації», не може бути обмежено доступ до інформації про розпорядження комунальним майном, у тому числі надання копій відповідних документів щодо отримання комунального майна, прізвища, імена, по-батькові фізичних осіб, які мають право на отримання комунального майна і які отримали таке майно.
Відповідно до частин 1 та 2 статті 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

Проте, по даний час, станом сьогодні - 07.11.2018 року я не отримала відповіді на вказаний запит.
На мої неодноразові особисті звернення до чиновників міської ради мені сміються в обличчя та повідомляють, що запит ще навіть і не розглядали і невідомо коли розглянуть! «Перекручують» закон і повідомляють, що запит розглядають не 5 днів, а місяць.
Замість того, щоб надати письмову відповідь на запит - повідомляють в усному порядку що я повинна зробити – знайти іншу квартиру, знайти меншу квартиру, знайти квартиру меншої вартості. І в мене виникає запитання – чому мені не на дадуть, як передбачено законом, відповідь на запит в якому чітко зазначать що я повинна робити. Чому чиновники рекомендують усну що робити ? Чому не напишуть «свої поради» у офіційній відповіді ?

Я перебуваю на квартирному обліку у Львівській міській раді у загальному списку у списку для першочергового надання житла як дитина-сирота, позбавлена батьківського піклування . Згідно Програми 60/40 держава виділяє кошти для таких сиріт як я на житло ! Я не прошу те, на що не маю право ! Я прошу надати мені кошти, на які маю право згідно Програми 60/40 ! І прошу навчити працівників міської ради не «футболити» сиріт з одного кабінету до іншого ! В іншому випадку я змушена буду звернутися до прокуратури Львівської області а також до засобів масової інформації, що надати розголосу даній проблемі !

Відповідно до частини 1 статті 212-3 КУпАП неправомірна відмова в наданні інформації, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання інформації, що не відповідає дійсності, у випадках, коли така інформація підлягає наданню на запит громадянина чи юридичної особи відповідно до законів України "Про інформацію", «Про доступ до публічної інформації» "Про звернення громадян" є адміністративним правопорушення.

Враховуючи наведене, прошу Вас зобов’язати посадових осіб Львівської міської ради у встановленому порядку та строки надати відповідь на мій запит, а також розглянути дану скаргу та притягнути винних осіб до відповідальності

З повагою,

Самалюк Христина Володимирівна

Прошу надати відповідь у визначений законом термін електронною поштою.
-------------------------------------------------------------------
Це повідомлення було надіслане через сайт "Доступ до Правди", призначення якого - надання можливості громадянам надсилати запити про публічну інформацію з подальшою публікацією цих запитів та відповідей на них
-------------------------------------------------------------------