Штатний розпис апарату управління АТ "Укрзалізниця"

Олександр Рудомовський

Доброго дня!

Відповідно до пункту 4 частини першої і частини другої статті 13 Закону України "Про доступ до публічної інформації" (далі – Закон 2939-VI) – АТ "Укрзалізниця" є розпорядником публічної.

Постановою КМУ від 21.10.2015 № 835 Про затвердження положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, АТ "Укрзалізниця" відносена до розпорядників інформації, визначеними у переліку наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних.

Стаття15 Закону 2939-VI зобов’язує розпорядників інформації оприлюднювати інформацію про організаційну структуру. Також зазначена інформація повинна оприлюднюватися на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних.

Постановою від 09.08.1993 № 611 Про перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці установлено, що відомості про чисельність і склад працюючих, їхню заробітну плату в цілому та за професіями й посадами, а також наявність вільних робочих місць НЕ СТАНОВЛЯТЬ КОМЕРЦІЙНУ ТАЄМНИЦЮ.

Постановою Пленуму Вищого адміністративного суду України від 29.09.2016 № 10 Про практику застосування адміністративними судами законодавства про доступ до публічної інформації зазначається, що розпорядники публічної інформації, при віднесенні інформації до "інформації з обмеженим доступом" повинні застосовувати "трискладовий тест" - вимоги, передбачені частиною другою статті 6 Закону № 2939-VI. Застосування "трискладового тесту" повинно здійснюватись таким чином:
1) встановлення відповідності обмеження доступу до запитуваної конфіденційної інформації одному із захищених інтересів (у справах щодо надання конфіденційної інформації, як правило, такими інтересами є захист репутації або прав інших людей, запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно);
2) встановлення можливості завдання істотної шкоди цим інтересам;
3) порівняння цієї потенційної шкоди з правом громадськості знати цю інформацію в інтересах національної безпеки, економічного добробуту чи прав людини. Якщо ця шкода не переважає суспільний інтерес в доступі до інформації, то конфіденційна інформація може бути розголошена і доступ до неї не може бути обмежений.

Таким чином, ВІДМОВА У НАДАННІ ІНФОРМАЦІЇ Є ОБҐРУНТОВАНОЮ У РАЗІ, ЯКЩО РОЗПОРЯДНИК В ЛИСТІ ВКАЗУЄ, ЯКОМУ САМЕ З ІНТЕРЕСІВ ЗАГРОЖУЄ РОЗГОЛОШЕННЯ ЗАПИТУВАНОЇ ІНФОРМАЦІЇ, В ЧОМУ ПОЛЯГАЄ ІСТОТНІСТЬ ШКОДИ ЦИМ ІНТЕРЕСАМ ВІД ЇЇ РОЗГОЛОШЕННЯ, ЧОМУ ШКОДА ВІД ОПРИЛЮДНЕННЯ ТАКОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПЕРЕВАЖАЄ ПРАВО ГРОМАДСЬКОСТІ ЗНАТИ ЦЮ ІНФОРМАЦІЮ В ІНТЕРЕСАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ, ЕКОНОМІЧНОГО ДОБРОБУТУ ЧИ ПРАВ ЛЮДИНИ.

Враховуючи, що Штатний розпис суб’єкта господарювання розкриває організаційну структуру, відомості про чисельність і склад працюючих, їхню заробітну плату за професіями й посадами, а також наявність вільних робочих місць (вакансії), на підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України "Про доступ до публічної інформації" прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

Штатний розпис апарату управління АТ "Укрзалізниця" на 17 липня 2020 року або обгрунтовану відмову з урахуванням вимог статті 6 ЗУ 2939 та статті 29 Закону України "Про інформацію"

З повагою,

Олександр Рудомовський

Хімчак Т.В., Укрзалізниця

1 Attachment