штатні розписи ЛНМУ імені Данила Галицького

Гриновець Маркіян

Доброго дня!

Відповідно до статуту Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького (надалі - ЛНМУ), органом управління університету є Міністерство охорони здоров'я України (надалі - МОЗ України).

Цим же статутом ЛНМУ визначено, що МОЗ України затверджує штатний розпис університету.

Для бюджетних установ наказом Міністерства фінансів України від 28.01.02 р. № 57 затверджено форми штатного розпису.

Стаття 10-1 Закону України «Про доступ до публічної інформації» визначає, що публічна інформація у формі відкритих даних - це публічна інформація у форматі, що дозволяє її автоматизоване оброблення електронними засобами, вільний та безоплатний доступ до неї, а також її подальше використання. Розпорядники інформації зобов’язані надавати публічну інформацію у формі відкритих даних на запит, оприлюднювати і регулярно оновлювати її на єдиному державному веб-порталі відкритих даних та на своїх веб-сайтах.

Враховуючи те, що штатний розпис первісно створюється у електронній формі та є таблицею, що містить рядки і числа - він може бути легко наданий у форматі, що дозволяє її автоматизоване оброблення електронними засобами, вільний та безоплатний доступ до неї, а також її подальше використання.

Статті 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації.

У зв'язку з тим, що за 2020 рік вже відбулось декілька змін штатного розпису, проте ЛНМУ публікує лише останню редакцію, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

1) затверджені МОЗ України штатні розписи ЛНМУ за період з 2018 по 2020 роки (загальний фонд);

2) затверджені МОЗ України штатні розписи ЛНМУ за період з 2018 по 2020 роки(спеціальний фонд);

3) штатні розписи з пунктів 1 та 2 цього запиту у формі відкритих даних;

4) адресу до ресурсу на єдиному державному веб-порталі відкритих даних, де розміщені штатні розписи з пункту 3;

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», розпорядник зобов'язаний надати надавати та оприлюднювати інформацію, а відповідь розпорядника інформації про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації.

З повагою,
Гриновець Маркіян