Штатий розпис Прокуратури Дніпропетровської області

Рибаков Ілля

Доброго дня!

Відповідно до частини п'ятої статті 6 Закону N 2939-VI доступ до інформації щодо розпорядження державною установою майном, зокрема, інформація про використання коштів, розподіл доходів від надання послуг (продукції, товарів), виплати заробітної плати працівникам, використання вкладів та дотацій з бюджетів, інші витрати, та прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно, може бути обмежено лише при дотриманні сукупності таких вимог:

1) виключно в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя;

2) розголошення інформації може завдати істотної шкоди цим інтересам;

3) шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні.

Таким чином відомості про штатний розпис органів державної влади, у т.ч. Прокуратуру Дніпропетровської області, а також інформація про прізвище, ім’я, по батькові працівників органів державної влади не є інформацією з обмеженим доступом. Жодний нормативно-правовий акт чинного законодавства не передбачає заборону надання відповідних відомостей, або надання таких відомостей за згодою осіб. Не містить відповідної забороняючої норми ані Закон України «Про доступ до публічної інформації», ані Закону України «Про захист персональних даних».
Закон України «Про захист персональних даних» розкриває зміст поняття «персональні дані», під яким слід розуміти відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована (ст. 1 Закону).
З огляду на вищезазначене, прізвище, ім’я, по-батькові є загальними даними, які не ідентифікують особу (ідентифікація – це надання об’єкту унікального імені або числа) та не розголошують про неї персональні дані, тобто є суто формальним явищем для самовизначеності особи у суспільстві.
Також нагадую що відповідно до Листа «МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ від 27 червня 2007 № 162/06/187-07 Щодо штатного розпису» Штатний розпис — це документ, що встановлює для даного пiдприємства, установи, органiзацiї структуру, штати i посадовi оклади працiвникiв. Штатний розпис мiстить назви посад, чисельнiсть персоналу та оклади за кожною посадою.

На підставі вищевикладеного, користуючись ст. 21 Закону України «Про громадські об’єднання», Законом України «Про доступ до публічної інформації» -

ПРОШУ ВАС:

Надати заявнику письмово повну та достовірну інформацію про штатний розпис Прокуратури Дніпропетровської області, із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові всіх осіб, які працювали у закладі та також вакантних посад станом на 20 липня 2017 року.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про запобігання корупції» особам, уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого самоврядування забороняється:
1) відмовляти фізичним або юридичним особам в інформації, надання якої цим фізичним або юридичним особам передбачено законом;
2) надавати несвоєчасно, недостовірну чи не в повному обсязі інформацію, яка підлягає наданню відповідно до закону.
Відповідно до частини 2 статті 212-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення порушення Закону України «Про доступ до публічної інформації», а саме: необґрунтоване віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом, ненадання відповіді на запит на інформацію, ненадання інформації, неправомірна відмова в наданні інформації, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання недостовірної інформації, -тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти п’яти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Також наголошую, що у випадку відмови у наданні запитуваної публічної інформації вона буде оскаржена в судовому порядку, а також буде направлено відповідні запити у правоохоронні органи з вимогою притягнення до юридичної відповідальності посадових осіб, винних у відмові в задоволенні інформаційного запиту.

З повагою,

Рибаков Ілля Ігорович

Прокуратура Дніпропетровської області

3 Attachments

Здравствуйте, .

--
С уважением,
Public mailto:[Прокуратура Дніпропетровської області request email]