Щодо знищення нерухомного майна, яке знаходиться на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Користуючись нагодою, висловлюю Вам свою глибоку повагу та звертаюсь до Вас з приводу наступного.

Міністерство юстиції України є центральним органом виконавчої влади та головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну правову політику.

Питання правового статусу нерухомого майна на території Автономної Республіки Крим та відтворення достовірного його статусу в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно — є предметом широкої суспільної дискусії та численних публікацій в засобах масової інформації, що свідчить про високий суспільний інтерес і викликало нагальну необхідність звернутись з цим запитом.

На сайті «Отстоим Парковое» [http://yalta-parkovoe.com/images/2021/15... розміщено рішення так званого Ялтинського міського суду Республіки Крим № 2-111/2021 від 17.02.2021 року, відповідно до якого визнано самовільним будинок 21 по Парковому шосе у смт. Паркове, м. Ялта та зобов’язано власників знести вказаний будинок. Аналогічне рішення розміщено на сайті цього ж так званого Ялтинського міського суду Республіки Крим в мережі Інтернет.

В період з лютого по травень 2021 року відбулось умисне пошкодження та знищення об’єктів житлово-комунального господарства, яке призвело до неможливості експлуатації, порушення нормального функціонування будинку 21 по Парковому шосе у смт. Паркове, м. Ялта.

За інформацією, фото та відео з цього ж сайту і соціальних мереж відбувалось відключення ліфтів, мереж електропостачання та водопостачання, невідомі особи проникли та зруйнували спочатку нежитлові приміщення розташовані у вказаному будинку, а потім розпочали руйнування і знос самої будівлі, що й призвело до її знищення. Внаслідок руйнування приміщення у вказаному будинку повністю втратили свою споживчу, економічну та культурну цінність, а сам будинок став непридатним до подальшої експлуатації.

Встановлення юридичного факту знищення (ліквідації) нерухомого майна тягне правові наслідки. Відповідно до п. 75 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року № 1127 для державної реєстрації припинення права власності на об’єкт нерухомого майна у зв’язку з його знищенням подаються:

• документ, відповідно до якого підтверджується факт такого знищення;
• документ, що посвідчує право власності на об’єкт нерухомого майна (крім випадків, коли право власності на такий об’єкт вже зареєстровано в Державному реєстрі прав або коли такі документи було знищено одночасно із знищенням такого об’єкта).

Відповідно до ст. 11 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15 квітня 2014 № 1207-VII (із змінами та доповненнями), на тимчасово окупованій території право власності охороняється згідно із законодавством України.

Набуття та припинення права власності на нерухоме майно, яке знаходиться на тимчасово окупованій території, здійснюється відповідно до законодавства України за межами тимчасово окупованої території.

Відповідно до пункту 4 частини 1 статті 346 Цивільного кодексу України право власності припиняється у разі знищення майна. Статтею 349 Цивільного кодексу України визначено, що право власності на майно припиняється в разі його знищення. При цьому, у разі знищення майна, права на яке підлягають державній реєстрації, право власності на це майно припиняється з моменту внесення за заявою власника змін до державного реєстру.

Згідно зі статтею 179 ЦК України річчю є предмет матеріального світу, щодо якого можуть виникати цивільні права та обов`язки.
Відповідно до статті 181 ЦК України до нерухомих речей (нерухоме майно, нерухомість) належать земельні ділянки, а також об'єкти, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх призначення.

Відповідно до статті 41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним. Право приватної власності набувається в порядку, визначеному законом. Конфіскація майна може бути застосована виключно за рішенням суду у випадках, обсязі та порядку, встановлених законом.

З метою забезпечення та захисту прав та законних інтересів власників, інших правонабувачів нерухомого майна, надання послуг з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень Міністерством юстиції України 28 березня 2016 було прийнято наказ № 898/5 «Про врегулювання відносин, пов’язаних з державною реєстрацією речових прав на нерухоме майно, що розташоване на тимчасово окупованій території України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29 березня 2016 за № 468/28598. Відповідно до положень зазначеного наказу, державна реєстрація права власності та інших речових прав на нерухоме майно, що розташоване в межах території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя проводиться незалежно від місцезнаходження такого майна.

Ведення реєстраційних справ у паперовій формі щодо нерухомого майна, що розташоване в межах території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, забезпечує Південне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Одеса).

✯ ✯ ✯

Відповідно, до статті 19 Загальної декларації прав людини, прийнятої і проголошеної резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року та статті 10 Конвенції з прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року кожна людина має право безперешкодно шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів.

Керуючись правом на доступ до офіційних документів визначеним Конвенцією Ради Європи про доступ до офіційних документів (Конвенція Тромсе), ратифікованої Законом України № 631-IX від 20.05.2020 року, яка надає право кожному, без дискримінації за будь-якою ознакою, на доступ, за вимогою, до офіційних документів, що знаходяться в розпорядженні державних органів. Під поняттям «офіційні документи» розуміється будь-яка інформація, записана в будь-якій формі, складена або отримана, та яка перебуває у розпорядженні державних органів.

Згідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Згідно статті 34 Конституції України кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на свій вибір.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Відповідно статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

✯ ✯ ✯

На підставі наведеного та керуючись статтями 19, 34, 40, 68 Конституції України, статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію», статтями 1, 3, 4, 5, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —

ПРОШУ:

(1) Підтвердити факт знищення (ліквідації) нерухомого майна — будинку 21 по Парковому шосе у смт. Паркове, м. Ялта та чи знаходиться цей будинок в в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

(2) Надати інформацію який документ, підтверджує факт знищення нерухомного майна, яке знаходиться на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим.

З повагою,

Володимир БОГАТИР

Міністерство юстиції України

1 Attachment

[ Email has no body, please see attachments ]

Міністерство юстиції України

1 Attachment

[ Email has no body, please see attachments ]