Щодо знеособлення прізвищ прокурорів та слідчих в Ухвалах Печерського районного суду м. Києва про відвід слідчих Департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Калініна І.В. та Демяненко А. В.

Володимир БОГАТИР

Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» – Державна судова адміністрація України є державним органом у системі правосуддя, який здійснює організаційне та фінансове забезпечення діяльності органів судової влади, вивчає практику організації діяльності судів, розробляє і вносить у встановленому порядку пропозиції щодо її вдосконалення та забезпечує ведення Єдиного державного реєстру судових рішень.

Відповідно до Закону України «Про доступ до судових рішень» судові рішення, внесені до Реєстру, є відкритими для безоплатного цілодобового доступу на офіційному веб-порталі судової влади України. Усі судові рішення є відкритими та підлягають оприлюдненню в електронній формі не пізніше наступного дня після їх виготовлення і підписання.

* * *

Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від по справі №757/19190/18-к від 17 травня 2018 року було відведено від участі у здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000003538 від 07.11.2017 року – слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Калініна Ігоря Віталійовича. Посилання на офіційний Державний реєстр судових рішень: http://reyestr.court.gov.ua/Review/74441...

Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від по справі №757/19192/18-к від 17 травня 2018 року було відведено від участі у здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000003538 від 07.11.2017 року начальника третього слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Демяненко Андрія Вікторовича. Посилання на офіційний Державний реєстр судових рішень: http://reyestr.court.gov.ua/Review/74441...

Вказані ухвали не містять прізвища публічних осіб слідчих та прокурорів, які безпідставно були знеособлені.

Наявні обставини навмисного знеособлення прізвищ та імен публічних осіб слідчих та прокурорів вказують на порушення доступу до повного судового рішення з метою забезпечення відкритості діяльності суду загальної юрисдикції, прогнозованості судових рішень та сприяння однакового застосуванню законодавства.

Відповідно до статті 8 Закону України «Про доступ до судових рішень» не допускається вилучення судових рішень із Реєстру та внесення будь-яких змін до судових рішень, які внесені до Реєстру.

* * *

Факти вчиненням колишніми співробітниками Управління (раніше – Департаменту) спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України чисельних кримінальних правопорушень, що полягають у штучному створенні доказів обвинувачення, недопущення захисника, грубого порушення права на захист, вчиненням інших злочинів в сфері правосуддя, поєднаних з обвинуваченням невинних у вчиненні тяжких злочинів та невиконанні чисельних судових рішень є предметом розслідування, яке проводиться Державним бюро розслідувань, спричинили численні публікації в засобах масової інформації та мають про високий суспільний інтерес.

Відведені зазначеними ухвалами слідчі на даний час є публічними особами фігурантами вказаного кримінального провадження та продовжують працювати в державних та органах, а тому а тому обмеження доступу до судового рішення є неприпустимим. Зокрема, Демяненко Андрій Вікторович є начальником управління запобігання та виявлення корупції і взаємодії з правоохоронними органами Черкаської обласної державної адміністрації.

* * *

Відповідно до статті 19 Загальної декларації прав людини, прийнятої і проголошеної резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року кожна людина має право безперешкодно шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Згідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Відповідно статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

На підставі наведеного та керуючись статтею 34 Конституції України, статтями 1, 3, 4, 5, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію», які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —

ПРОШУ:

1. Надати інформацію про причини знеособлення публічних осіб слідчих та прокурорів:

• в Ухвалі Печерського районного суду м. Києва від по справі №757/19190/18-к від 17 травня 2018 року, якою було відведено від участі у здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000003538 від 07.11.2017 року, слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Калініна Ігоря Віталійовича;

• в Ухвалі Печерського районного суду м. Києва від по справі №757/19192/18-к від 17 травня 2018 року, якою було відведено від участі у здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000003538 від 07.11.2017 року, начальника третього слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Демяненко Андрія Вікторовича;

2. Надати інформацію які заходи вжито для відновлення повного відкритого цілодобового доступу на офіційному веб-порталі судової влади України до вказаних ухвал Печерського районного суду м. Києва.

3. Надати скан-копії документів на підставі яких було знеособлено прізвища прокурорів та слідчих в Ухвалі Печерського районного суду м. Києва від по справі №757/19190/18-к від 17 травня 2018 року та Ухвалі Печерського районного суду м. Києва від по справі №757/19192/18-к від 17 травня 2018 року.

З повагою,

Володимир БОГАТИР

inbox, Державна судова адміністрація України

1 Attachment

inbox, Державна судова адміністрація України

1 Attachment

ДП "Інформаційні судові системи",

2 Attachments

 

 

!

 

, - .

 

---------------------------------------------------------------------------------

,

 

³

-,

 

207-35-60

 

 

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]