Щодо зміни структури органів прокуратури

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Прокуратура України становить єдину систему, яка в порядку, передбаченому Законом України «Про прокуратуру», здійснює встановлені Конституцією України функції з метою захисту прав і свобод людини, загальних інтересів суспільства та держави.

✵ ✵ ✵

Діяльність Управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України є предметом численних згадувань в засобах масової інформації, що свідчить про високий суспільний інтерес до його діяльності.

За інформацією викладеною в засобах масової інформації стало відомо про факт звільнення начальника Управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України – Горбатюка Сергія Вікторовича https://www.pravda.com.ua/news/2019/10/2...

✵ ✵ ✵

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Відповідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Згідно статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

Виходячи з наведеного та керуючись статтями 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —

ПРОШУ:

(1) Надати інформацію коли і на якій підставі звільнено з посади начальника Управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Горбатюка Сергія Вікторовича та надати скан копії відповідних документів.

(2) Надати інформацію кого зі слідчих Управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України звільнено на даний час і на якій підставі та надати скан копії відповідних документів.

(3) Надати інформацію коли і на якій підставі звільнено з Генеральної прокуратури України прокурора Олексія Донського та надати скан копію відповідних документів.

З повагою,

Володимир БОГАТИР

Від: public
Генеральна Прокуратура України

Посилання

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Дякую Вам за відповідь № 19/4-1803 вих-19 від 30.10.2019 року на мій інформаційний запит від 23.10.2019 року.

Згідно наданої Вами інформації різних працівників Управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України було звільнено з різних підстав, проте Вами не було надано відповіді на питання чи був звільнений та на якій підставі прокурор Олексій Донський і не надано скан-копій відповідних документів, а було лише надано інформацію щодо його призначення на іншу посаду згідно Наказу Генерального прокурора України № 1210ц від 25.10.2019.

✵ ✵ ✵

Генеральним прокурором Русланом Рябошапкою було затверджено Положення про порядок проходження прокурорами атестації на виконання закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури».

Документом була встановлена процедура проходження атестації для прокурорів та слідчих органів прокуратури всіх рівнів. Прокурори Генеральної, регіональних та місцевих прокуратур, а також підрозділів військової прокуратури могли до 15 жовтня поточного року включно подати заяву про намір пройти атестацію і переведення на роботу до Офісу Генерального прокурора, обласної або окружної прокуратури.

Питання проходження прокурорами атестації, перевірки їх професійної компетентності і доброчесності, дотримання правил професійної етики та доброчесності, відповідності вимогам законодавства у сфері запобігання корупції мають високий суспільний інтерес, є предметом широкої суспільної дискусії та чисельних публікацій в засобах масової інформації.

✵ ✵ ✵

В межах питань, що стали предметом раніше поданого запиту, з метою уточнення та керуючись статтями 19, 34, 40, 68 Конституції України, статтями 1, 3, 4, 5, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», статтями 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію», які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —

ПРОШУ:

(1) Надати інформацію чи було звільнено та на якій підставі прокурора Олексія Донського до призначення його на посаду заступника начальника Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені у зв’язку із масовими протестами у 2013-2014 роках та надати скан-копії відповідних документів.

(2) Надати інформацію чи подав прокурор Олексій Донський заяву про намір пройти атестацію і переведення на роботу до Офісу Генерального прокурора відповідно до затвердженого Генеральним прокурором України Положення про порядок проходження прокурорами атестації.

(3) Надати інформацію чи про результати проходження етапів атестації прокурором Олексієм Донськиим на даний час, а в разі якщо така атестація не проводилась, то з якої причини.

(4) Надати скан-копію витягу з біографічної довідки заступника начальника Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені у зв’язку із масовими протестами у 2013-2014 роках та надати скан-копії відповідних документів Олексія Донського.

(5) Надати скан-копію посадової інструкцій заступника начальника Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені у зв’язку із масовими протестами у 2013-2014 роках та надати скан-копії відповідних документів Олексія Донського.

З повагою,

Володимир БОГАТИР

Від: public
Генеральна Прокуратура України

Посилання

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Дякую Вам за відповідь № 19/4-1910 вих-19 від 11.11.2019 року на мій інформаційний запит від 02.11.2019 року.

✵ ✵ ✵

Згідно наданої Вами інформації старшого радника юстиції Донський О.І. наказом Генерального прокурора від 22.10.2019 року № 1191ц було звільнено з посади начальника відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням Управління спеціальних розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідувань кримінальних правопорушень, у зв’язку з ліквідацією слідчого управління спеціальних розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідувань кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України.

Наказом Генерального прокурора від 24.10.2019 року № 1208ц Донський О.І. було поновлено на посаді на підставі поданої ним заяви про переведення в Офіс Генерального прокурора та заяви на проходження атестації.

А вже 25.10.2019 наказом Генерального прокурора № 1208ц Донського О.І. було призначено на посаду заступника начальника Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені у зв’язку із масовими протестами у 2013-2014 роках Генеральної прокуратури України.

✵ ✵ ✵

Відповідно до статті 19 Загальної декларації прав людини, прийнятої і проголошеної резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року кожна людина має право безперешкодно шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Згідно статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

З метою уточнення, в межах раніше направлених питань та на підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —

ПРОШУ:

(1) Надати інформацію чи дотримався Донський О.І. строку подачі Заяви для проходження атестації та коли і чи вчасно було подано таку заяву.

(2) Надати скан-копію Заяви Донського О.І. поданої ним для проходження атестації.

(3) Надати скан-копію Наказу про оголошення конкурсу на зайняття посади заступника начальника Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені у зв’язку із масовими протестами у 2013-2014 роках Генеральної прокуратури України.

З повагою,

Володимир БОГАТИР

Від: public
Генеральна Прокуратура України

Посилання