Щодо Заступника Генерального прокурора Якубовського М.В.

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Користуючись нагодою, висловлюю Вам свою глибоку повагу та звертаюсь до Вас з приводу наступного.

Прокуратура України становить єдину систему, яка в порядку, передбаченому Законом України «Про прокуратуру», здійснює встановлені Конституцією України функції з метою захисту прав і свобод людини, загальних інтересів суспільства та держави.

Діяльність органів прокуратури — є предметом широкої суспільної дискусії та численних публікацій в засобах масової інформації, що свідчить про високий суспільний інтерес і викликало нагальну необхідність звернутись з цим запитом.

08.07.2021 року Генеральним прокурором України було видано Наказ № 226 «Про розподіл обов’язків між керівництвом Офісу Генерального прокурора», яким до сфери обов’язків і повноважень Заступника Генерального прокурора Якубовського М.В. було віднесено організацію роботи Департаменту організації, процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені у зв’язку із масовими протестами у 2013 – 2014 роках.

За даними засобів масової інформації Якубовський Максим Вікторович був допитаний в зв’язку з подіями, які відбувались під час масових протестів у 2013 – 2014 роках та на даний час дане кримінальне провадження розслідуєтаься Державним бюро розслідувань.

Крім того, 11.09.2020 року під час прямого ефіру на 24 каналі колишній начальник управління спецрозслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк повідомив, що «з точки зору роботи керівника, який саме курує справи Майдану, то процесуально він не може цього виконувати, тому що допитаний як свідок у цих провадженнях …відповідно згідно з Кримінально-процесуальним кодексом – це унеможливлює здійснення його процесуальних функцій».

Наказом Генерального прокурора № 276 від 15 червня 2020 року було затверджено Положення про Департамент процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені у зв’язку із масовими протестами у 2013 – 2014 роках, Офісу Генерального прокурора, який є самостійним структурним підрозділом Офісу Генерального прокурора.

✯ ✯ ✯

Відповідно, до статті 19 Загальної декларації прав людини, прийнятої і проголошеної резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року та статті 10 Конвенції з прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року кожна людина має право безперешкодно шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів.

Керуючись правом на доступ до офіційних документів визначеним Конвенцією Ради Європи про доступ до офіційних документів (Конвенція Тромсе), ратифікованої Законом України № 631-IX від 20.05.2020 року, яка надає право кожному, без дискримінації за будь-якою ознакою, на доступ, за вимогою, до офіційних документів, що знаходяться в розпорядженні державних органів. Під поняттям «офіційні документи» розуміється будь-яка інформація, записана в будь-якій формі, складена або отримана, та яка перебуває у розпорядженні державних органів.

Згідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Згідно статті 34 Конституції України кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на свій вибір.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Відповідно статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

✯ ✯ ✯

На підставі наведеного та керуючись статтями 19, 34, 40, 68 Конституції України, статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію», статтями 1, 3, 4, 5, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —

ПРОШУ:

(1) Надати інформацію чи допитувався Заступник Генерального прокурора Якубовський М.В. у кримінальних провадженнях щодо обставин та подій пов’язаних із масовими протестами у 2013 – 2014 роках, у яких саме кримінальних провадженнях, ким на даний час вони розслідуються та хто з співробітників Офісу Генерального прокурора здійснює в них процесуальне керівництво.

З повагою,

Володимир БОГАТИР

Генеральна Прокуратура України

1 Attachment