Щодо застосування Закону України «Про очищення влади» до члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Міністерство юстиції України є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну правову політику та уповноваженим по забезпеченню проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» є Міністерство юстиції України.

* * *

Рішенням З'їзду адвокатів України від 15 лютого 2019 року адвоката Луцюка Павла Сергійовича звільнено з посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Такому рішенню передувала озвучена під час З'їзду адвокатів України інформація щодо не проходження Луцюком Павлом Сергійовичем перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади».

Частиною першою статті 6 Закону України «Про очищення влади» встановлено, що особа, яка претендує на зайняття посади, визначеної пунктами 1-10 частини першої статті 2 цього Закону (крім громадян, які призиваються на військову службу за призовом осіб офіцерського складу та на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, або залучаються до виконання обов’язків за посадами, передбаченими штатами воєнного часу, на території проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях), подає власноручно написану письмову заяву, якою повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частинами третьою або четвертою статті 1 цього Закону, та про згоду на проходження перевірки, згоду на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до цього Закону.

Відповідно до ч 2 ст. 6 Закону України «Про очищення влади» відомості, зазначені у заяві, передбаченій частиною першою цієї статті, перевіряються під час проведення спеціальної перевірки відповідно до статті 11 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» у порядку та строки, визначені цим Законом.

Абзацом третім частини четвертої статті 5 Закону України «Про очищення влади» організація проведення перевірки членів Вищої ради юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Центральної виборчої комісії, Національної ради з питань телебачення і радіомовлення покладається на керівника органу, в якому працює особа.

Отже перевірка адвоката Луцюка Павла Сергійовича мала б організовуватись Радою адвокатів Рівненської області, адже на момент подання заяви про проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади», основним місцем роботи Луцюка П.С. була Рада адвокатів Рівненської області.

* * *

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Згідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Відповідно статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

На підставі наведеного та керуючись статтями 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —

ПРОШУ:

(1) Надати інформацію чи проводилась перевірка відомостей, щодо застосування заборон, передбачених частиною третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади» щодо адвоката Луцюка Павла Сергійовича та надати скан-копії матеріалів перевірки.

(2) Надати інформацію чи є порушенням Закону України «Про очищення влади» дії органу, до компетенції якого належить організація перевірки, щодо обрання чи призначення на посаду особи без отримання результатів такої перевірки.

З повагою,

Володимир БОГАТИР

Міністерство юстиції України

[ Email has no body, please see attachments ]

Посилання