Щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) щодо осіб, які сприяють зміцненню окупаційного режиму в Криму та на Донбасі

У цього запиту дуже багато відповідей, тому вони розміщені на кількох сторінках:

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Користуючись нагодою, висловлюю Вам свою глибоку повагу та звертаюсь до Вас з приводу наступного.

Офіс Президента України є постійно діючим допоміжним органом та здійснює організаційне, правове, консультативне, інформаційне, експертно-аналітичне та інше забезпечення здійснення повноважень Президентом України.

Діяльність Президента України — є предметом широкої суспільної дискусії та стала темою чисельних публікацій в засобах масової інформації.

19.03.2021 року Секретар Ради національної безпеки і оборони України Данілов Олексій Мячеславович та Голова СБУ Іван Баканов повідомили, що Служба безпеки України рекомендувала Раді національної безпеки та оборони ввести економічні санкції до низки колишніх високопосадовців та осіб, які сприяють зміцненню окупаційного режиму в Криму та на Донбасі, а РНБО запровадила такі санкції.

✯ ✯ ✯

Відповідно, до статті 19 Загальної декларації прав людини, прийнятої і проголошеної резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року та статті 10 Конвенції з прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року кожна людина має право безперешкодно шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів.

Керуючись правом на доступ до офіційних документів визначеним Конвенцією Ради Європи про доступ до офіційних документів (Конвенція Тромсе), ратифікованої Законом України № 631-IX від 20.05.2020 року, яка надає право кожному, без дискримінації за будь-якою ознакою, на доступ, за вимогою, до офіційних документів, що знаходяться в розпорядженні державних органів. Під поняттям «офіційні документи» розуміється будь-яка інформація, записана в будь-якій формі, складена або отримана, та яка перебуває у розпорядженні державних органів.

Згідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Згідно статті 34 Конституції України кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на свій вибір.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Відповідно статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

✯ ✯ ✯

На підставі наведеного та керуючись статтями 19, 34, 40, 68 Конституції України, статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію», статтями 1, 3, 4, 5, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —

ПРОШУ:

(1) Надати скан-копію надати копію Указу Президента про введення в дію Рішення Ради національної безпеки та оборони України щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) щодо осіб, які сприяють зміцненню окупаційного режиму в Криму та на Донбасі та скан-копії документів, які стали підставою для підготовки та видання відповідного Указу на наслідками засідання РНБО від 19.03.2021 року.

З повагою,

Володимир БОГАТИР

Управління доступу до публічної інформації, Офіс Президента України

2 Attachments

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Дякую Вам за відповідь № 22/1-09/1575 від 13.04.2021 року надану на запит щодо отримання копії Указу Президента про введення в дію Рішення Ради національної безпеки та оборони України щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) щодо осіб, які сприяють зміцненню окупаційного режиму в Криму та на Донбасі та скан-копії документів, які стали підставою для підготовки та видання відповідного Указу на наслідками засідання РНБО від 19.03.2021 року.

Висловлюю згоду на здійснення оплати за копіювання та/або виготовлення цифрових копій документів, які є предметом цього запиту на отримання публічної інформації та з метою проведення правових досліджень.

На підставі вищевикладеного, керуючись статтею 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації», —

ПРОШУ:

(1) Надати відповідний рахунок на відшкодування фактичних витрат щодо копіювання та надання копій документів, які стали підставою видання зазначеного у запиті Указу Президента України.

З повагою,

Володимир БОГАТИР

Управління доступу до публічної інформації, Офіс Президента України

2 Attachments

Володимир БОГАТИР

Шановна Ганна Олексіївно,

Направлений Вами Рахунок № 11 від 21.04.2021 року за виготовлення цифрових копій документів шляхом сканування – сплачено.

З повагою,

Володимир БОГАТИР

Управління доступу до публічної інформації, Офіс Президента України

2 Attachments