Щодо застосовання до посади Голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів України обмежень передбачених статтею 36 Закону України «Про запобігання корупції»

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Відповідно до статті 4 Закону України «Про запобігання корупції» Національне агентство з питань запобігання корупції (далі - НАЗК) є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, який забезпечує формування та реалізує державну антикорупційну політику.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Відповідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Згідно статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

Виходячи з наведеного та керуючись статтями 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —

ПРОШУ:

(1) Надати інформацію чи застосовується до посади Голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів України обмеження, передбачені статтею 36 Закону України «Про запобігання корупції» у зв’язку з чим така особа уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування зобов’язана протягом 30 днів після призначення (обрання) на посаду передати в управління іншій особі належні їй підприємства та корпоративні права у порядку, встановленому законом. Якщо такі обмеження застосовуються, то прошу надати інформацію коли Головою Вищої кваліфікаційної комісія суддів України було письмово повідомлено Національне агентство про передачу в управління іншій особі належних йому підприємств та корпоративних прав.

З повагою,

Володимир БОГАТИР

Національне агентство з питань запобігання корупції

Доброго дня!
Запитувана інформація, яка не відповідає критеріям «відображеності та задокументованості», а за своїм змістом стосується надання роз’яснень з питань застосування актів законодавства є зверненням.
Таким чином, просимо оформити Ваше звернення згідно вимог законодавства.
Відповідно до частини шостої статті 5 Закону України «Про звернення громадян» письмове звернення надсилається поштою або передається громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства. Письмове звернення також може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне звернення). Отже, електронне звернення є різновидом письмового звернення.
Водночас звертаємо вашу увагу на те, що згідно з частиною сьомою статті
5 Закону України «Про звернення громадян» у зверненні громадянина має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати*. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надісланні електронного звернення не вимагається (підпис визначається як «графіч. начерк, який означає особу його виконавця і здійснюється нею з метою посвідчення документа або підтвердження відомостей, що містяться у док-ті й свідчать про певне відношення до них того, хто розписується) З урахуванням викладеного підпис громадянина в електронному зверненні може бути відсканованим, сфотографованим тощо. Звичайно опрацьовуються електронні звернення громадян, підписані з застосуванням електронного цифрового підпису.

показати цитоване

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Повторно звертаюсь до Вас з проханням повторно розглянути мій запит надісланий Вам 7 лютого 2019 року -- Щодо застосовання до посади Голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів України обмежень передбачених статтею 36 Закону України «Про запобігання корупції».

Інформація щодо наявності конфлікту інтересів і дотримання вимог Закону України «Про запобігання корупції» має високий суспільний інтерес, є предметом широкої суспільної дискусії і була приводом для чисельних публікацій в засобах масової інформації.

Зокрема, питання конфлікту інтересів Голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів України були предметом публікації 17 жовтня 2018 року в газеті «Закон і Бізнес» під заголовком «Голова ВККСУ: цар судової системи», яка доступна за адресою: https://zib.com.ua/ua/print/134892-golov...

У разі ненадання або надання неповної інформації, буду вимушений оскаржувати Вашу бездіяльність, як розпорядника відповідно до статті 23 ЗУ «Про доступ до публічної інформації» до суду або Омбудсмана.

З повагою,

Володимир БОГАТИР

Адреса для листування:
01024, м. Київ-24, а/с 770
Адвокатське об’єднання
«Богатир та партнери»
тел.: +380 0443637722

Національне агентство з питань запобігання корупції

1 Attachment

Доброго вечора!
Надсилаємо сканкопію відповіді на Ваш запит.

З повагою

Ірина Щекатуріна
Сектор з питань доступу до публічної інформації
Управління документального забезпечення і контролю