Щодо забезпечення судів в зв'язку з необхідністю повного фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів під час досудового розслідування

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Провідним органом, у системі судової влади, що здійснює організаційне та фінансове забезпечення діяльності органів судової влади з метою створення належних умов функціонування судів і діяльності суддів є Державна судова адміністрація.

З 1 січня 2019 р. набрали чинності зміни до ч. 5 ст. 27 Кримінального процесуального кодексу. Згідно з нововведеннями, під час судового розгляду та у випадках, передбачених КПК, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання вважається лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому КПК.

Інформація, щодо неналежного забезпечення судів в зв'язку з необхідністю повного фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів під час досудового розслідування — має високий суспільний інтерес, є предметом широкої суспільної дискусії і була приводом для чисельних публікацій в засобах масової інформації.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Відповідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Згідно статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

На підставі наведеного та керуючись статтями 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —

ПРОШУ:

(1) Надати інформацію, з деталізацією по кожному суду в України, щодо стану забезпеченння слідчих суддів належним обладнанням для проведення повного фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів під час досудового розслідування.

(2) Надати інформацію, з деталізацією по кожному суду в України, про кількість залів судових засідань, які належним чином обладнані та використовуються для забезпечення проведення повного фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів під час досудового розслідування.

(3) Надати інформацію, з деталізацією по кожному суду в України, щодо стану та організації можливостей зберігання та отримання копій запису судового засідання адвокатами, працівниками СБУ, ДБР, НАБУ, МВС, Генеральної прокуратури, які будуть звертатися до слідчих суддів із відповідними клопотаннями.

З повагою,

Володимир БОГАТИР

Державна судова адміністрація України

Посилання

Державна судова адміністрація України

Посилання