щодо вжиття заходів та виконання вимог і пропозицій згідно п.8 та п.9.1 Протоколу Громадських слухань

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Пономарева Олена, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.
Пономарева Олена

Розпорядник інформації:
Львівська міська рада
пл. Ринок, 1,Львів,79008

Запитувач:
ПІБ: Голова ГО «Батьківська рада Львівщини» Пономарева О.В.
пошт.адреса: 79005, м.Львів, вул. Кониського, б.6, кв.15
ел.адреса: [email address]
тел. 067 270 52 56

ЗАПИТ
на отримання публічної інформації

07 травня 2018 ГО «Батьківська рада Львівщини» скеровано начальнику Управління освіти ДГП ЛМР Довганик З.М. запит на отримання публічної інформації (щодо вжиття заходів та виконання вимог і пропозицій згідно п.8 та п.9.1 Протоколу Громадських слухань).
Доводимо до вашого відома, що станом на сьогодні конкретної відповіді на конкретно цю запитувану інформацію ми так і не отримували.
Отримавши лист начальника управління освіти ДГП ЛМР З.Довганик від 11.05.2018 №2601-1027, котрим надавалась відповідь на одразу два наші запити, нами було встановлено, що лист не містить жодної інформації по запиту, чим порушено вимоги України «Про доступ до публічної інформації».

У зв’язку з цим, просимо взяти до уваги наступне. Оскільки справа стосується питань забезпечення прав дітей на належну, доступну, безкоштовну освіту в комунальних навчальних закладах Львова, питань недопущення безпідставного витрачання бюджетних коштів, питань, чи реагують посадовці ЛМР на пропозиції громади Львова, висловлені під час Громадських слухань - справа набула серйозного суспільного резонансу та суспільного інтересу. Ситуація постійно тримається на контролі громадськості, громадських об’єднань та організацій, депутатів.

Відповідно до частини 1 статті 1 закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року № 2939-VI (далі — Закон № 2939) публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених законодавством, або яка перебуває у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації. Статтею 5 Закону № 2939 визначено, зокрема, що доступ до інформації забезпечується наданням інформації за запитами на неї. Згідно з частинами 1 і 4 статті 20 Закону № 2939 розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п’яти робочих днів із дня отримання запиту. Відповідно до п.2 ст.19 Закону № 2939, запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту. Відповідно до ст.14 Закону № 2939, розпорядники інформації зобов'язані надавати та оприлюднювати достовірну, точну та повну інформацію, а також у разі потреби перевіряти правильність та об’єктивність наданої інформації і оновлювати оприлюднену інформацію, а також надавати право запитувачам робити виписки з них, фотографувати, копіювати, сканувати їх, записувати на будь-які носії інформації тощо.
Відповідно до ст.13 Закону № 2939, розпорядниками інформації визнаються, зокрема, особи, якщо вони виконують делеговані повноваження суб'єктів владних повноважень згідно із законом чи договором, включаючи надання освітніх, оздоровчих, соціальних або інших державних послуг - стосовно інформації, пов'язаної з виконанням їхніх обов'язків. При цьому, відповідно до частини 2 статті 13 Закону № 2939 до розпорядників інформації, зобов'язаних оприлюднювати та надавати за запитами інформацію, визначену в цій статті, у порядку, передбаченому цим Законом, прирівнюються суб'єкти господарювання, які володіють інформацією, що становить суспільний інтерес (суспільно необхідною інформацією).
Статтею 29 Закону України «Про інформацію» від 2 жовтня 1992 року №2657-XII визначено, що суспільно необхідна інформація - та, яка є предметом суспільного інтересу, і право громадськості знати цю інформацію переважає потенційну шкоду від її поширення. Предметом суспільного інтересу відповідно до цієї статті вважається інформація, яка забезпечує реалізацію конституційних прав, свобод і обов’язків, свідчить про можливість порушення прав людини, введення громадськості в оману, та інші негативні наслідки діяльності (бездіяльності) фізичних або юридичних осіб тощо (нагадуємо, справа виділення бюджетних коштів для приватних, а не для комунальних навчальних закладів є суспільно резонансною та актуальною, містить значний суспільний інтерес, викликало чимале обурення серед батьківської спільноти).
Згідно ст.17 закону України «Про доступ до публічної інформації», контроль за забезпеченням доступу до публічної інформації здійснюється, зокрема, через громадський контроль за забезпеченням розпорядниками інформації доступу до публічної інформації здійснюється депутатами місцевих рад, громадськими організаціями, громадськими радами, громадянами особисто шляхом проведення відповідних громадських слухань, громадської експертизи тощо.

Враховуючи те, що, можливо, посадові особи управління освіти випадково допустили порушення Закону (ненадання інформації), ГО «Батьківська рада Львівщини» прийнято рішення не оскаржувати дії/бездіяльність З.Довганик, а з метою уникнення непорозумінь, пов’язаних з процедурою оскарження – повторюємо і доповнюємо запит, на котрий ми так і не отримали відповідь. Очевидно, в даному випадку рекомендуємо Управлінню освіти ще раз перечитати протокол слухань:

Надайте інформацію та копії відповідних документів, котрі свідчать про вжиття заходів та виконання вимог і пропозицій згідно п.8 та п.9.1 Протоколу Громадських слухань (котрі відбулись 04.12.2017, щодо суттєвого збільшення фінансування з бюджету комунальних навчальних закладів міста Львова (насамперед шкіл та садків), на котрих було вирішено: «з метою ефективного використання бюджетних коштів не фінансувати приватні навчальні заклади освіти у 2018 році, оскільки комунальні навчальні заклади потребують суттєвого пріоритетного дофінансування.»
Тобто, ми просимо Вас надати інформацію та завірені документи, що свідчать про факт розгляду конкретних пунктів Протоколу Громадських слухань – п.8 та п.9.1 та які містять інформацію про результати їх розгляду та вжиті заходи по цих пунктах Протоколу.

Якщо у вас запитуваної інформації та документів немає – чітко напишіть, що вони відсутні.

Пункти Протоколу по котрим запитується інформація та документи:
Пункт 8) «Переглянути доцільність фінансування, визначити економічне обґрунтування необхідності та першочерговості забезпечення публічними коштами приватних навчальних закладів (а це не «гроші за дитиною») тоді, коли комунальні навчальні заклади є недофінансованими; відмовитись від фінансування з бюджету приватних навчальних закладів».
Пункт 9.1. «Не фінансувати приватні навчальні заклади освіти у 2018 році».
Протокол погоджено міським Головою А.Садовим, знаходиться на сайті ЛМР.
Додатково повідомляємо, що лист управління освіти від 03.01.2018 №4-2601-18, що знаходиться на сайті ЛМР в розділі «Результати розгляду пропозицій» по конкретному слуханню – не містить жодної інформації про результати розгляду вказаних пунктів Протоколу та не містить жодної інформації, запитуваної у цьому запиті.
Аналогічно, не містить конкретної відповіді на ці питання лист управління освіти від 14.05.2018 №2601-1041, не зазначено документів, котрими визначалась пріоритетність фінансування приватних, а не комунальних садків і шкіл, і що, власне, спричинило ініціювання начальником управління освіти підготовки та передачі (безпідставної) на розгляд депутатам проекту ухвали про фінансування приватних навчальних закладів з бюджету у 2018 році. Тобто, оскільки чіткої відповіді на конкретні питання нам не надано – можна зробити висновок, що питання управлінням освіти не розглядалось взагалі, а Протокол громадських слухань не вивчався та не брався до уваги взагалі.

Просимо надавати інформацію, зберігши нумерацію по кожному конкретному пункту Протоколу Громадських слухань окремо. Зазначене є важливим для отримання максимально точної і повної публічно інформації і сприятиме дотриманню закону України «Про доступ до публічної інформації».
Якщо, ця інформація відноситься до інформації з обмеженим доступом, то надати наказ на її обмеження.
Якщо ця інформація містить персональні дані, то приберіть в документах персональні дані та надайте документи без персональних даних.
Згідно з частинами 1 і 4 статті 20 Закону №2939 розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п’яти робочих днів із дня отримання запиту.
У разі відхилення цього запиту, або залишення без обґрунтованої відповіді, або неповноти надання відповіді на прохання у запиті по кожному пункту, буду змушена звернутися у відповідні державні компетентні органи з віднесенням всіх витрат за ваш рахунок.

З повагою,
Голова ГО
«Батьківська рада Львівщини» О.Пономарева

31 липня 2018

Управління освіти Львівської міської ради,

1 Attachment

З повагою, управління освіти!