Щодо вжитих заходів і реагування ВРУ її посадових осіб на конкретні акти масової дискримінації жінок в прихованому законодавстві і на практиці

Тетяна Миколаївна Литвиненко

Добрий день.
Вкотре звертаюся до Верховної Ради України із проханням надати суспільно значиму інформацію яка стосується порушених прав і основоположних свобод жінок як людини і особистості\ акти масової дискримінації жінок в прихованому із 2006 року так званому національному законодавстві і на практиці ( положення НБУ затверджене постановою Правління НБУ від 17 березня 2006 № 96 на підставі якого жінок віком 50 років, а чоловіків віком 55 років, звільняли зі служби в 2014-2016 роки, під гаслом реформування та потреби в новій крові).
Відповідно до частин 4 і 5 статті 17 Закону України Про статус народного депутата України
Народний депутат має право порушувати у Верховній Раді України або її органах питання про необхідність проведення перевірок додержання законів органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та об'єднаннями громадян, розташованими на території України, чи їх посадовими особами, про проведення розслідувань з питань, що становлять суспільний інтерес, та брати участь у таких розслідуваннях в порядку, встановленому законом.

Народний депутат як представник державної влади ( Верховної Ради України - законодавчого органу влади) у разі порушення прав, свобод і інтересів людини та громадянина, що охороняються законом, та інших порушень законності має право на місці вимагати негайного припинення порушення або звертатися з вимогою до відповідних органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, керівників підприємств, установ та організацій припинити такі порушення. У разі порушення законності народний депутат може звернутися з депутатським зверненням до відповідних посадових осіб правоохоронних органів чи органів виконавчої влади, що здійснюють державний контроль у відповідній галузі.

Згідно листа керівника відділу Апарату Верховної Ради України пані Н.Адамович від 03.04.2018 № 09-1019.04.16/83.1-03.18-Л за період 2016-2018 рік Верховною Радою України її керівниками і посадовими особами, отримано від пані Тетяни М.Литвиненко та її представника пана Юрія М.Литвиненко і правозахисників , 70 звернень, скарг, запитів в, яких, зокрема, порушувалися питання щодо серйозних і системних порушень прав і свобод людини\ про конкретні акти масової дискримінації жінок на підставі прихованого так званого національного законодавства, у випадку пані Тетяни М.Литвиненко, зазнала прямої дискримінації за ознакою статі і віку за повідомлення про корупцію і пов'язані із цим злочини в системі управління Національного банку України ( висновок Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо цього Верховній Раді України надавався).
У згаданому листі , зазначені, керівники Верховної Ради України : пан А.Парубій; пані : І.Геращенко, О.Сироїд , голови відповідних Комітетів Верховної Ради України, інші народні депутати України, яким було направлено для розгляду звернення та скарги щодо масових актів дискримінації жінок з боку членів Правління Національного банку України на підставі прихованого положення та корупцію.

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

- про вжиті заходи і реагування, протидії, вказаних у листі керівника відділу Апарату Верховної Ради України
від 03.04.2018 № 09-1019.04.16/83.1-03.18-Л, керівництва Верховної Ради України, голів Комітетів Верховної Ради України, народних депутатів України, голів фракцій політичних партій у Верховній Раді України на конкретні масові порушення прав і основоположних свобод жінок як людини і особистості в прихованому так званому національному законодавстві і на практиці.
Запитувану інформацію просимо надати за прізвищами народних депутатів України, зазначених у згаданому вище листі Апарату Верховної Ради України.

З повагою,

Тетяна Миколаївна Литвиненко

infzapyt, Верховна Рада України

1 Attachment

:

³ - .. (22.10.2018.

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]

Тетяна Миколаївна Литвиненко

Керівнику відділу роботи з публічною інформацією Апарату Верховної Ради України
Пану Олександру Кузьміну

Дійсно, закон «Про доступ до публічної інформації» не вимагає від розпорядників створювати інформацію, однак і не зводить публічну інформацію лише до тих даних, які містяться в єдиному документі. Досить часто надання відповіді на запит вимагає вибірки відомостей з різних документів чи реєстрів, що аж ніяк не може вважатись створенням нової інформації, адже вона вже була раніше зафіксована, хоч і на різних носіях. Більше того, в даному випадку, додатковим аргументом надання інформації є те, що зазначені відомості стосуються вжитих заходів і реагування, протидії актам масової дискримінації жінок на підставі пихованого підзаконного акту і на практиці (по суті – масові порушення конституційних прав і основних свобод людини і громадянина), а отже, не можуть обмежуватись у доступі. При цьому, самим Апаратом Верховної Ради України зареєстровано, хто з керівництва Верховної Ради України, її посадових осііб зобов'язанний був протидіяти конкретним масовим порушенням прав і основних свобод жінок як людини і особистості

Також, згідно Постанови Пленуму ВАСУ: «Якщо запит стосується інформації, яка міститься в кількох документах і може бути зібрана і надана без значних інтелектуальних зусиль (наприклад, без проведення додаткового змістовного аналізу), то така інформація відповідає критеріям «відображеності та задокументованості» і є публічною.Дані, що стосуються здійснення особою, яка займає посаду, пов’язану з виконанням функцій держави або делегованими повноваженнями на виконання представницьких функцій, посадових або службових повноважень. Якщо керівництво Верховної Ради України, її посадові особи, тому числі народні депутати України упродовж 2015-2018 років бездіяли\пособствували конкретним актам дискримінації жінок за ознакою статі і віку в прихованому так званому національному законодавстві, і весь цей час займалися приватними справами, не пов’язаними з виконанням функцій держави ? То так і напишіть, що керівництво Верховної Ради України, голови Комітетів Верховної Ради України, керівництво фракцій політичних партій у Верховній Раді України, народні депутати України ( за списком прізвищ тощо, зазначених у згаданому листі Апарату Верховної Ради України), найвищі посадовці законодавчого органу державної влади України, плювали на підтверджені висновком Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини акти масової дискримінації жінок за ознакою статі і віку в прихованому із 2006 року національному законодавстві України і на практиці, особливо активно плювали на акти масової дискримінації жінок на практиці упродовж 2014-2016 роки.
Чому Ваші особисті забаганки та чергове пособництво \ бездіяльність актам дискримінації жінок за ознакою статі і віку, має переваги над правом суспільства знати таку інформацію.

З повагою,

Тетяна Миколаївна Литвиненко

infzapyt, Верховна Рада України

1 Attachment

:

³ - .. - 1 (22.10.2018.

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]