Щодо взаємодії України та Російської Федерації у питаннях видачі правопорушників

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Міністерство юстиції у межах повноважень, передбачених законом, на основі і на виконання Конституції та законів України, актів Президента України та постанов Верховної Ради України забезпечує правове співробітництво судів та інших органів державної влади у цивільних і кримінальних справах із компетентними органами іноземних держав на підставі законів та міжнародних договорів України, вирішує питання про видачу правопорушників (екстрадицію) і про передачу засуджених осіб, виконує інші функції, визначені законами і міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

✵ ✵ ✵

Питання екстрадиції у взаємовідносинах України з Російською Федерацією має високий суспільний інтерес, є предметом широкої суспільної дискусії та чисельних публікацій в засобах масової інформації.

✵ ✵ ✵

Відповідно до статті 19 Загальної декларації прав людини, прийнятої і проголошеної резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року кожна людина має право безперешкодно шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Відповідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Згідно статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

На підставі наведеного та керуючись статтею 34 Конституції України, статтями 1, 3, 4, 5, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію», які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, -

ПРОШУ:

(1) Надати статистичну інформацію щодо кількості запитів на екстрадицію, які надійшли до України з Російської Федерації з 2014 року по теперішній час та яка кількість з них була задоволена.

(2) Надати статистичну інформацію щодо кількості осіб, яких було екстрадовано з України до Російської Федерації з 2014 року по теперішній час.

(3) Надати статистичну інформацію щодо кількості запитів на екстрадицію, які були направлені Україною до Російської Федерації з 2014 року по теперішній час та яка кількість з них була задоволена.

(4) Надати статистичну інформацію щодо кількості осіб, яких було екстрадовано з Російської Федерації до України з 2014 року по теперішній час.

(5) Надати інформацію чи діють на даний час механізми надання правової допомоги в питаннях видачі правопрорушників між Україною та Російською Федерацією та якими докуметами керуються сторони (Європейською конвенцією про видачу, угодами в рамках СНД, тощо).

З повагою,

Володимир БОГАТИР

Погорелова Л.О.(МинЮст), Міністерство юстиції України

1 Attachment

 

 

 

 

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]