Щодо введенння в експлуатацію нежитлового приміщення у м. Києві по вул. Закревського, 22

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Питання належного введення в експлуатацію та експлуатації нежитлових приміщень має високий суспільний інтерес, є предметом широкої суспільної дискусії та чисельних публікацій в засобах масової інформації.

У будівлі за адресою у м. Києві, по вул. Закревського, 22 (літ. Т) товариством з обмеженою відповідальністю «ТЮК» (код ЄДРПОУ 40479466) здійснюється торгівля продукцією «секонд-хенд», що було підставою для перевірок пожежної безпеки.

За даними пілотного модуля планування заходів державного нагляду (контролю) та збору інформації для запуску інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю) запущеного Державною регуляторною службою України спільно з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та за підтримки Офісу ефективного регулювання (BRDO) — Державною службою України з надзвичайних ситуацій з питань додержання законодавства у сфері техногенної і пожежної безпеки (06.08.2018, місце провадження господарської діяльності суб’єкта господарювання, або його відокремлених підрозділів: 02222, м. Київ, вул. Закревського, 22-т).

За даними Єдиного державного реєстру судових рішень вказане приміщення є предметом чисельних судових спорів між товариством з обмеженою відповідальністю «Базіс-Авто» (код 33739839), яке за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань перебуває у стані припинення та товариством з обмеженою відповідальністю «ІНОВЕЙШИН ГРУП» (код 39982092).

* * *

Відповідно до статті 19 Загальної декларації прав людини, прийнятої і проголошеної резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року кожна людина має право безперешкодно шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Згідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Відповідно статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

На підставі наведеного та керуючись статтями 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —

ПРОШУ:

(1) Надати інформацію чи введено в експлуатацію нежитлове приміщення площею 2 823,8 (дві тисячі вісімсот двадцять три цілих вісім десятих) кв. м., розташоване в будівлі за адресою: м. Київ, вул. Закревського, 22 (літ. Т) та надати скан-копію відповідного документу.

З повагою,

Володимир БОГАТИР