Щодо визначення важливим державним об'єктом, що підлягає державній охороні, — будинку Державного бюро розслідувань та прилеглих до нього територій по вулиці Симона Петлюри, 15, у місті Києві

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Користуючись нагодою, висловлюю Вам свою глибоку повагу та звертаюсь до Вас з приводу наступного.

Офіс Президента України є постійно діючим допоміжним органом та здійснює організаційне, правове, консультативне, інформаційне, експертно-аналітичне та інше забезпечення здійснення повноважень Президентом України.

Указом Президента від 29 січня 2021 року № 40/2021 «Про державну охорону Державного бюро розслідувань» було визначено важливим державним об'єктом, що підлягає державній охороні, будинок Державного бюро розслідувань та прилеглі до нього території по вулиці Симона Петлюри, 15, у місті Києві.

За даними Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України Державне бюро розслідувань (код ЄДРПОУ 41760289) на даний час зареєстровано по вул. Панаса Мирного, будинок 28, м. Київ, 01011 у Печерському районі міста Києва.

Фактичним місцем знаходження Державного бюро розслідувань є вул. Симона Петлюри, буд. 15, що знаходиться в межах територіальної юрисдикції Шевченківського районного суду м. Києва. Інформація про місцезнаходження Державного бюро розслідувань по вулиці вул. Симона Петлюри, буд. 15 міститься й на офіційному сайті цього органу.

Відповідно до статті 93 Цивільного кодексу місцезнаходженням юридичної особи є фактичне місце ведення діяльності чи розташування офісу, з якого проводиться щоденне керування діяльністю юридичної особи (переважно знаходиться керівництво) та здійснення управління і обліку.

За наведених обставин існує порушення вимог підпункту 4 пункту 3 статті 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», якою місцезнаходження юридичної особи передбачено серед основних та обов’язкових відомостей про державний орган як юридичну особу, які вносяться до Єдиного державного реєстру.

Діяльність Державного бюро розслідувань — є предметом численних публікацій в засобах масової інформації, що свідчить про високий суспільний інтерес.

✯ ✯ ✯

Відповідно, до статті 19 Загальної декларації прав людини, прийнятої і проголошеної резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року та статті 10 Конвенції з прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року кожна людина має право безперешкодно шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів.

Керуючись правом на доступ до офіційних документів визначеним Конвенцією Ради Європи про доступ до офіційних документів (Конвенція Тромсе), ратифікованої Законом України № 631-IX від 20.05.2020 року, яка надає право кожному, без дискримінації за будь-якою ознакою, на доступ, за вимогою, до офіційних документів, що знаходяться в розпорядженні державних органів. Під поняттям «офіційні документи» розуміється будь-яка інформація, записана в будь-якій формі, складена або отримана, та яка перебуває у розпорядженні державних органів.

Згідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Згідно статті 34 Конституції України кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на свій вибір.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Відповідно статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

✯ ✯ ✯

На підставі наведеного та керуючись статтями 19, 34, 40, 68 Конституції України, статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію», статтями 1, 3, 4, 5, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —

ПРОШУ:

(1) Надати інформацію на підставі чого будиноком Державного бюро розслідувань було визначено будинок по вулиці Симона Петлюри, 15, у місті Києві, а не будинок по вул. Панаса Мирного, будинок 28.

(2) Надати скан-копії Подання та Пояснювальних записок розробників та відповідальних осіб і відомств до проекту Указу Президента «Про державну охорону Державного бюро розслідувань» та зауважень і заперечень до проекту цього Указу.

(3) Надати архівну скан-копію Указу Президента від 29 січня 2021 року № 40/2021 «Про державну охорону Державного бюро розслідувань».

З повагою,

Володимир БОГАТИР

Управління доступу до публічної інформації, Офіс Президента України

3 Attachments