Щодо виведення поза штат співробітників центрального апарату Генеральної прокуратури України

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Прокуратура України становить єдину систему, яка в порядку, передбаченому Законом України «Про прокуратуру», здійснює встановлені Конституцією України функції з метою захисту прав і свобод людини, загальних інтересів суспільства та держави.
Відповідно до частини першої статті 17 Закону України «Про прокуратуру» прокурори здійснюють свої повноваження у межах, визначених законом, і підпорядковуються керівникам виключно в частині виконання письмових наказів адміністративного характеру, пов'язаних з організаційними питаннями діяльності прокурорів та органів прокуратури.

Згідно з частиною другою статті 17 Закону України «Про прокуратуру» Генеральний прокурор має право видавати письмові накази адміністративного характеру, що є обов'язковими до виконання всіма прокурорами.

✵ ✵ ✵

04 вересня 2019 року в мережі інтернет на офіційному сайті «КореспонденТ.net» за посиланням: https://ua.korrespondent.net/ukraine/413..., було розміщено інформацію в якій повідомлено, що Генеральний прокурор України Рябошапко Руслан Георгійович «заморозив діяльність органів прокурорського самоврядування до 2021 року» та «вивів всіх співробітників центрального апарату ГПУ поза штатом».

✵ ✵ ✵

Відповідно до статті 19 Загальної декларації прав людини, прийнятої і проголошеної резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року кожна людина має право безперешкодно шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Згідно статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —

ПРОШУ:

(1) Надати інформацію щодо виведення поза штат співробітників центрального апарату Генеральної прокуратури України?

(2) Надати інформацію чи виведені поза штат співробітники Управління (Департаменту) спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України та надати скан-копії відповідних документів.

(3) Надати інформацію чи можуть виконувати свої повноваження, проводити слідчі дії, підтримувати державне обвинувачення, тощо співробітники Генеральної прокуратури України. які перебувають поза штатом.

З повагою,

Володимир БОГАТИР

Генеральна Прокуратура України

Посилання

Генеральна Прокуратура України

Посилання