Щодо вилучення з постійного користування земельних ділянок лісового фонду

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви ГО "Центр правової допомоги" Іскра", будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.
ГО "Центр правової допомоги" Іскра"

Доброго дня!
Користуючись нагодою, висловлюю Вам свою глибоку повагу та звертаюсь до Вас з приводу наступного.
Кабінет Міністрів України є вищим органом у системі органів виконавчої влади.
Питання вилучення земельних ділянок державної власності, які перебувають у постійному користуванні, - ріллю, багаторічні насадження для несільськогосподарських потреб, ліси для нелісогосподарських потреб — є предметом численних публікацій в засобах масової інформації, що свідчить про високий суспільний інтерес з огляду на статтю 13 Конституції України, якою в тому числі визначено, що земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу. Від імені Українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, визначених цією Конституцією.
✵ ✵ ✵
Відповідно, до статті 19 Загальної декларації прав людини, прийнятої і проголошеної резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року та статті 10 Конвенції з прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року кожна людина має право безперешкодно шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів.
Керуючись правом на доступ до офіційних документів визначеним Конвенцією Ради Європи про доступ до офіційних документів (Конвенція Тромсе), ратифікованої Законом України № 631-IX від 20.05.2020 року, яка надає право кожному, без дискримінації за будь-якою ознакою, на доступ, за вимогою, до офіційних документів, що знаходяться в розпорядженні державних органів.
Згідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.
Згідно статті 34 Конституції України кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на свій вибір.
Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.
Відповідно статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.
✵ ✵ ✵
На підставі наведеного та керуючись статтями 19, 34, 40, 68 Конституції України, статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію», статтями 1, 3, 4, 5, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —

ПРОШУ:

1) Надати скан-копію Пояснювальних записок розробників проекту Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про вилучення та передачу в оренду із зміною цільового призначення» від 21 серпня 2019 року № 669-р та скан-копії зауваження і заперечення до проекту цього Розпорядження за їх наявності.

2) Надати скан-копію звернення зацікавленої особи (або уповноваженого органу) з додатками, на підставі якого було видано Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про вилучення та передачу в оренду із зміною цільового призначення» від 21 серпня 2019 року № 669-р.

3) Надати скан-копію Пояснювальних записок розробників проекту Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про вилучення та передачу земельних ділянок в оренду із зміною їх цільового призначення» від 28 грудня 2020 року № 1653-р та скан-копії зауваження і заперечення до проекту цього Розпорядження за їх наявності.

4) Надати скан-копію звернення зацікавленої особи (або уповноваженого органу) з додатками, на підставі якого було видано Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про вилучення та передачу земельних ділянок в оренду із зміною їх цільового призначення» від 28 грудня 2020 року № 1653-р

5) Надати інформацію про порядок підготовки проекту Розпорядження Кабінету Міністрів України щодо вилучення земельних ділянок державної та комунальної власності з земель лісового фонду, враховуючи, що зазначені повноваження Кабінету Міністрів України передбачені статтею 122 Земельного кодексу України.

6) Надати перелік задіяних міністерств (зазначити відповідні департаменти, управління, відділи), інших центральних органів виконавчої влади та місцевих державних адміністрації, які задіяні в підготовці проектів Розпоряджень Кабінету Міністрів України щодо вилучення земельних ділянок державної та комунальної власності з земель лісового фонду.

З повагою,

ГО "Центр правової допомоги" Іскра"

Publishinfo, Кабінет Міністрів України

3 Attachments

Відповідь у вкладених файлах

Publishinfo, Кабінет Міністрів України

1 Attachment

³ .

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]

ВАСИЛЕНКО Оксана Анатоліївна, Кабінет Міністрів України

1 Attachment

 

, .

 

 

 

From: Publishinfo
Sent: Tuesday, February 23, 2021 6:38 PM
To: '[FOI #82167 email]'
<[FOI #82167 email]>
Subject:

 

³ .

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]

Відділ розгляду звернень та прийому громадян - Центральний апарат,

1 Attachment