Щодо використання Генеральним прокурором будинок №79 в Будинку відпочинку «Конча-Заспа» Державного управління справами

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Користуючись нагодою, висловлюю Вам свою глибоку повагу та звертаюсь до Вас з приводу наступного.

Факти використання Генеральним прокурором України та її родиною різних державних резиденцій та будинків відпочинку Державного управління справами мають високий суспільний інтерес, є предметом широкої суспільної дискусії та стала темою чисельних публікацій в засобах масової інформації.

✵ ✵ ✵

Відповідно, до статті 19 Загальної декларації прав людини, прийнятої і проголошеної резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року та статті 10 Конвенції з прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року кожна людина має право безперешкодно шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів.

Керуючись правом на доступ до офіційних документів визначеного Конвенцією Ради Європи про доступ до офіційних документів (Конвенція Тромсе), ратифікованої Законом України № 631-IX від 20.05.2020.

Згідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Згідно статті 34 Конституції України кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на свій вибір.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.
Відповідно статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

✵ ✵ ✵

На підставі наведеного та керуючись статтями 19, 34, 40, 68 Конституції України, статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію», статтями 1, 3, 4, 5, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —

ПРОШУ:

(1) Надати інформацію чи підписувався договір на використання родиною Генерального прокурора України (Венедіктовою Іриною Валентинівною та Колесником Денисом Юрійовичем) та чи використовує вона будинок №79 в Будинку відпочинку «Конча-Заспа» Державного управління справами та/або інші об’єкти на території Будинку відпочинку «Конча-Заспа».

(2) Надати скан-копію договору про використання родиною Генерального прокурора України (Венедіктовою Іриною Валентинівною та Колесником Денисом Юрійовичем) об’єктів на території Будинку відпочинку «Конча-Заспа».

(3) Надати інформацію про осіб, які проживають на території Будинку відпочинку «Конча-Заспа» та розмір плати, який вони вносять за проживання.

З повагою,

Володимир БОГАТИР

vidkrytist, Державне управління справами

1 Attachment

Здравствуйте, Володимир.

Вы писали 2 жовтня 2020 р., 16:10:33:

--
С уважением,
vidkrytist mailto:[Державне управління справами request email]

БВ "Конча-Заспа" Бухгалтерія,

1 Attachment

--
БВ "Конча-Заспа" Бухгалтерія