Щодо використання Генеральним прокурором України державної резиденції Президента України в Пущі-Водиці

У цього запиту дуже багато відповідей, тому вони розміщені на кількох сторінках:

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Користуючись нагодою, висловлюю Вам свою глибоку повагу та звертаюсь до Вас з приводу наступного.

Відкритість діяльності Уряду, надання документам грифів «Для службового користування», факти використання Генеральним прокурором України державної резиденції Президента України в Пущі-Водиці мають високий суспільний інтерес, є предметом широкої суспільної дискусії та стала темою чисельних публікацій в засобах масової інформації.

✵ ✵ ✵

Відповідно, до статті 19 Загальної декларації прав людини, прийнятої і проголошеної резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року та статті 10 Конвенції з прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року кожна людина має право безперешкодно шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів.

Керуючись правом на доступ до офіційних документів визначеного Конвенцією Ради Європи про доступ до офіційних документів (Конвенція Тромсе), ратифікованої Законом України № 631-IX від 20.05.2020.

Згідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Згідно статті 34 Конституції України кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на свій вибір.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Відповідно статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

✵ ✵ ✵

На підставі наведеного та керуючись статтями 19, 34, 40, 68 Конституції України, статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію», статтями 1, 3, 4, 5, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —

ПРОШУ:

(1) Надати інформацію про осіб, які використовують наступні об’єкти Комплексу відпочинку «Пуща-Водиця» Державного управління справами:

• будинок № 4-20, по вул. Вишгородській в місті Києві, загальною площею 200,1 кв. м., що складається з 5 кімнат;
• будинок № 85, по вул. Вишгородській в місті Києві, загальною площею 675,1 кв. м., що складається з 6 кімнат та допоміжних приміщень.

(2) Надати інформацію чи підписував обвинувачений у кримінальному провадженні № 42017250000000250 і Директор Комплексу відпочинку «Пуща-Водиця» Державного управління справами Єгоров Євген Глібович Договір № 14-20 від 08.07.2020 року з Генеральним прокурором України Венедіктовою Іриною Валентинівною.

(3) Надати скан-копію Договору № 14-20 від 08.07.2020 року про надання у користування державної резеденції у Комплексі відпочинку «Пуща-Водиця» Державного управління справами укладеного з Генеральним прокурором України Венедіктовою Іриною Валентинівною, 21.09.1978 року народження, паспорт серії МК 3590974, виданий Ленінським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 16 вересня 1997 року, ідентифікаційний код 2875317327.

(4) Надати інформацію чи використовувала Генеральний прокурор України для проживання державну резиденцію Президента України в Пущі-Водиці та чи має вона на це право.

(5) Надати інформацію на підставі чого Постановам Кабінету Міністрів України від 19 червня 2020 р. № 506 та від 19 січня 1994 року №18, які регулюють діяльність Комплексу відпочинку «Пуща-Водиця» Державного управління справами було присвоєно гриф «Для службового користування».

З повагою,

Володимир БОГАТИР

vidkrytist, Державне управління справами

1 Attachment

--
С уважением,
vidkrytist mailto:[Державне управління справами request email]

vidkrytist, Державне управління справами

1 Attachment

--
С уважением,
vidkrytist mailto:[Державне управління справами request email]

2 Attachments

³ .

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]

Наталья,

2 Attachments