Щодо використання бюджетних коштів спрямованих на здійснення заходів щодо проведення державної інвентаризації земель

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Користуючись нагодою, висловлюю Вам свою глибоку повагу та звертаюсь до Вас з приводу наступного.

Кабінет Міністрів України є вищим органом у системі органів виконавчої влади.

Питання внесення 100 відсотків відомостей до Державного земельного кадастру про земельні ділянки та визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою «Проведення інвентаризації земель та оновлення картографічної основи Державного земельного кадастру» — є однією з основних цілей в діяльності Кабінету Міністрів України, предметом численних публікацій в засобах масової інформації, що свідчить про високий суспільний інтерес.

Постановою Кабінету Міністрів України від 3 березня 2020 р. № 169 було затверджено Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для проведення інвентаризації земель та оновлення картографічної основи Державного земельного кадастру. Згідно вказаного Порядку розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня є Держгеокадастр, який є відповідальним виконавцем бюджетної програми, складає щороку відповідний план заходів і подає його на затвердження Мінекономіки, а копія затвердженого плану подається у п’ятиденний строк до Мінфіну. Крім того Держгеокадастр подає щомісяця до 20 числа Мінфіну та Мінекономіки звіт про використання бюджетних коштів із зазначенням кількісних, вартісних та результативних показників виконання заходів.

Зокрема, бюджетні кошти спрямовуються на здійснення заходів щодо проведення державної інвентаризації земель.

Паспортом бюджетної програми за КПКВК 1202620 «Проведення інвентаризації земель та оновлення картографічної основи Державного земельного кадастру», який затверджений наказом Мінекономрозвитку від 19.05.2020 № 909 «Про затвердження паспорта бюджетної програми на 2020 рік» встановлено, що видатки за бюджетною програмою здійснюються у відповідності до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для проведення інвентаризації земель та оновлення картографічної основи Державного земельного кадастру, який затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 № 169 (далі - Порядок). Пунктом 7 Порядку встановлено те, що для виконання бюджетної програми Держгеокадастр складає щороку відповідний план заходів і подає його на затвердження Мінекономіки.

✵ ✵ ✵

Відповідно, до статті 19 Загальної декларації прав людини, прийнятої і проголошеної резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року та статті 10 Конвенції з прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року кожна людина має право безперешкодно шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів.

Керуючись правом на доступ до офіційних документів визначеним Конвенцією Ради Європи про доступ до офіційних документів (Конвенція Тромсе), ратифікованої Законом України № 631-IX від 20.05.2020 року, яка надає право кожному, без дискримінації за будь-якою ознакою, на доступ, за вимогою, до офіційних документів, що знаходяться в розпорядженні державних органів.

Згідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Згідно статті 34 Конституції України кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на свій вибір.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Відповідно статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

✵ ✵ ✵

На підставі наведеного та керуючись статтями 19, 34, 40, 68 Конституції України, статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію», статтями 1, 3, 4, 5, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —

ПРОШУ:

(1) Надати інформацію про обсяги використаних коштів за бюджетною програмою за КПКВК 1202620 «Проведення інвентаризації земель та оновлення картографічної основи Державного земельного кадастру» протягом 2020 року.

(2) Надати інформацію про стан внесення відомостей до Державного земельного кадастру про земельні ділянки, вказавши у відсотках яку кількість земель внесено до кадастру станом на 1 січня 2020 року та яку кількість було внесено протягом 2020 року.

(3) Надати інформацію у вигляді таблиці про обсяг робіт, які було заплановано для проведення інвентаризації земель та оновлення картографічної основи Державного земельного кадастру, закупівлі які було проведено, переможців цих закупівель, виділені кошти та стан виконня ними робіт у розрізі кожної області та категорії земель.

(4) Надати скан-копію плану заходів Держгеокадастру за бюджетною програмою КПКВК 1202620 «Проведення інвентаризації земель та оновлення картографічної основи Державного земельного кадастру» та скан-копію Наказу про його затвердження.

(5) Надати скан-копії планів заходів Головних управлінь Держгеокадастру в кожній області за бюджетною програмою КПКВК 1202620 «Проведення інвентаризації земель та оновлення картографічної основи Державного земельного кадастру» та скан-копії відповідних Наказів про їх затвердження.

(6) Надати інформацію про відповідальну особу в Уряді за проведення інвентаризації земель.

(7) Надати скан-копії всіх звітів Держгеокадастру про використання у 2020 році бюджетних коштів із зазначенням кількісних, вартісних та результативних показників виконання заходів по проведенню державної інвентаризації земель, які Мінфіну та Мінекономіки.

З повагою,

Володимир БОГАТИР

Publishinfo, Кабінет Міністрів України

1 Attachment

 

Відповідь на запит у вкладеному файлі.

 

 

 

показати цитоване

13 Attachments

Відділ розгляду звернень та прийому громадян - Центральний апарат,

30 Attachments

Svitlana Derbush,

31 Attachment