Щодо використання бюджетних коштів Державним агенством України з питань кіно

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Інформація щодо про використання бюджетних коштів передбачених на державну підтримку кінематографії для виробництва фільмів, надходження до спеціального фонду бюджету та повернення кіновиробниками коштів, які надходять до спеціального фонду бюджету Держкіно має високий суспільний інтерес, є предметом широкої суспільної дискусії і стала темою чисельних публікацій в засобах масової інформації.

✵ ✵ ✵

Відповідно до статті 19 Загальної декларації прав людини, прийнятої і проголошеної резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року кожна людина має право безперешкодно шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Згідно статті 34 Конституції України кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на свій вибір.

Відповідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Згідно статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

На підставі наведеного та керуючись статтями 19, 34, 40, 68 Конституції України, статтями 1, 3, 4, 5, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію», які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —

ПРОШУ:

(1) Надати інформацію, у вигляді таблиці: про бюджет, отриманий Державним агенством України з питань кіно на виробництво фільмів, бюджет, витрачений Державним агенством України з питань кіно на виробництво фільмів, бюджет не витрачений та повернутий Державним агенством України з питань кіно у державну казну у період 2014-2019 років по кожному року.

(2) Надати інформацію, у вигляді таблиці, про використання бюджетних коштів передбачених на державну підтримку кінематографії для виробництва фільмів зазначивши назву студії, назву фільму та розмір фінансування за період у 2014-2019 років по кожному року.

(3) Надати інформацію, у вигляді таблиці, про надходження до спеціального фонду бюджету у розрізі фільмів вказавши назву установи, назву фільму та суму за період у 2014-2019 років по кожному року.

(4) Надати інформацію, у вигляді таблиці, про розмір власних надходжень, які Держкіно перерахувало до Держказначейства за період у 2014-2019 років по кожному року.

(5) Надати інформацію про бюджет, отриманий Державним агенством України з питань кіно на виробництво фільмів, бюджет, витрачений Державним агенством України з питань кіно на виробництво фільмів та про використання бюджетних коштів передбачених на державну підтримку кінематографії для виробництва фільмів зазначивши назву студії, назву фільму та розмір фінансування у першому півріччі 2020 року.

З повагою,

Володимир БОГАТИР

Mail Delivery System,

Не вдалося доставити листа розпоряднику. Ми спробуємо ще раз, поки що нічого не потрібно робити

Mail Delivery System,

Не вдалося доставити листа розпоряднику. Можливо, ця адреса вже недійсна, в розпорядника переповнена пошта або вони відмовляються отримувати листи з Доступа. Ви можете спробувати написати їм з власної пошти