Щодо відзначення державними нагородами громадян іноземної держави Джорджа Сороса та Джозефа Байдена

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Колишній Президент України Петро Порошенко своїми Указами №634/2015 від 12.11.2015 та № 250/2017 від 23.08.2017 нагородив орденом Свободи громадян Сполучених Штатів Америки Джорджа Сороса та Джозефа Байдена.

Відповідно до пункту 4, діючого на час нагородження, Положення про Адміністрацію Президента України затвердженого Указом Президента України від 2 квітня 2010 року № 504/2010 Адміністрація:
- опрацьовує і подає на підпис Президентові України проекти указів, розпоряджень Президента України, інших документів;
- забезпечує офіційне оприлюднення підписаних Президентом України законів України, а також указів і розпоряджень Президента України;
- забезпечує опрацювання та подання в установленому порядку на розгляд Президента України пропозицій щодо нагородження державними нагородами, встановлення президентських відзнак та нагородження ними, присвоєння вищих військових звань, вищих дипломатичних рангів та інших вищих спеціальних звань і класних чинів, прийняття до громадянства України та припинення громадянства України, надання притулку в Україні, здійснення помилування, розвитку геральдики.

✵ ✵ ✵

За повідомленнями засобів масової ініормації, діяльність Джорджа Сороса та Джозефа Байдена, була пов’язана з чисельними корупційними скандалами та втручанням у внутрішні справи України, що становить високий суспільний інтерес, є предметом широкої суспільної дискусії і стало темою чисельних публікацій.

✵ ✵ ✵

Відповідно до статті 19 Загальної декларації прав людини, прийнятої і проголошеної резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року кожна людина має право безперешкодно шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Згідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Відповідно статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

На підставі наведеного та керуючись статтями 19, 34, 40, 68, Конституції України, статтями 1, 3, 4, 5, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію», які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —

ПРОШУ:

(1) Надати інформацію та скан-копії подань і супровідних документів, що стали підставою для видання Указів №634/2015 від 12.11.2015 та № 250/2017 від 23.08.2017 колишнім Президентом України, про відзначення державною нагородою орденом Свободи, громадян іноземної держави Джорджа Сороса та Джозефа Байдена.

З повагою,

Володимир БОГАТИР

Офіс Президента України

Delivery has failed to these recipients or groups:

[1]FOI requests at ([Офіс Президента України request email])
Your message can't be delivered because you do not have permissions to
send to this email address. Ask the recipients e-mail administrator to
grant you permissions and then try again. For more information about this
issue see [2]DSN code 5.7.1 in Exchange Online.

Diagnostic information for administrators:

Generating server: S-EX2.int.apu

[Офіс Президента України request email]
Remote Server returned '550 5.7.1 RESOLVER.RST.NotAuthorized; not
authorized'

Original message headers:

Received: from S-EX1.int.apu (10.3.0.25) by S-EX2.int.apu (10.3.0.26) with
Microsoft SMTP Server (TLS) id 15.0.1497.2; Tue, 24 Mar 2020 07:33:12 +0200
Received: from esa.apu.gov.ua (10.3.0.125) by S-EX1.int.apu (10.3.0.25) with
Microsoft SMTP Server (TLS) id 15.0.1497.2 via Frontend Transport; Tue, 24
Mar 2020 07:33:12 +0200
Authentication-Results: mail.apu.gov.ua; spf=Pass smtp.mailfrom=[FOI #65803 email]; spf=Pass smtp.helo=[email address]
Received-SPF: Pass (mail.apu.gov.ua: domain of
[FOI #65803 email] designates
144.76.92.108 as permitted sender) identity=mailfrom;
client-ip=144.76.92.108; receiver=mail.apu.gov.ua;
envelope-from="[FOI #65803 email]";
x-sender="[FOI #65803 email]";
x-conformance=spf_only; x-record-type="v=spf1";
x-record-text="v=spf1 a mx ~all"
Received-SPF: Pass (mail.apu.gov.ua: domain of
[email address] designates 144.76.92.108 as
permitted sender) identity=helo; client-ip=144.76.92.108;
receiver=mail.apu.gov.ua;
envelope-from="[FOI #65803 email]";
x-sender="[email address]";
x-conformance=spf_only; x-record-type="v=spf1";
x-record-text="v=spf1 a mx ~all"
X-Ironport-Dmarc-Check-Result: validskip
IronPort-SDR: VbLAByaxGmN2YvwnoNnJHKt1sG+hyRCntS62e67T7urZiEgOyRpL6v0g0s5CrhWzSExoHf75iM
bOwHFwucaY7wDKFCo7AcaY9o97Jcx543YlXaKKJYd5lv7Vrq7aDX1wpIl+IGZ8lMRpGhb25vKS
CCymfopYdHDFiSfyNGtWua6FGT29lq0LcT1yD/ZQY68sjsDxaLeNXl2PFL2qiLJDCdaq9bqg0B
GXXojStpI2odUPBGHdNG/jGOLt7QYVL584GSXWwu9Vx9vmUrdAdNe6eBt7LmcndbLBqzaoqZhQ
BpHYlmf2fZi/9rMf+O+Hs3nA
X-IronPort-AV: E=Sophos;i="5.72,299,1580767200";
d="scan'";a="3071558"
DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; q=dns/txt; c=relaxed/relaxed;
d=dostup.pravda.com.ua; s=mail; h=Content-Transfer-Encoding:Content-Type:
Mime-Version:Subject:Message-ID:To:From:Date:Sender:Reply-To:Cc:Content-ID:
Content-Description:Resent-Date:Resent-From:Resent-Sender:Resent-To:Resent-Cc
:Resent-Message-ID:In-Reply-To:References:List-Id:List-Help:List-Unsubscribe:
List-Subscribe:List-Post:List-Owner:List-Archive;
bh=1nW4CV6Ta7bVUPkUJ7zTaR4vb+Q1/zHSHh151RP96lI=; b=JeZlQqIT8D9PHKew+V9lC+IiFy
1867ZLZjysw8e3khF4QUKoB+w2ahUiozAZQcZIxqXctiX8Xui7cBxEn73OIiPKCqgU0ieuwSj1MmK
g+avW4qABAz5/4Ta6b9ZE/VtxUuy+QOGZ9SUY5CyzelXMzmzFuKUSUubM384MleDFmZI=;
Received: from alaveteli by dostup.pravda.com.ua with local (Exim 4.89)
(envelope-from <[FOI #65803 email]>)
id 1jGcBi-0001BI-2G
for [Офіс Президента України request email]; Tue, 24 Mar 2020 07:33:18 +0200
Date: Tue, 24 Mar 2020 07:33:18 +0200
From: =?UTF-8?B?0JLQvtC70L7QtNC40LzQuNGAINCR0J7Qk9CQ0KLQmNCg?=
<[FOI #65803 email]>
To: =?UTF-8?B?Rk9JIHJlcXVlc3RzIGF0INCe0YTRltGBINCf0YDQtdC30LjQtNC10L3RgtCw?=
=?UTF-8?B?INCj0LrRgNCw0ZfQvdC4?= <[Офіс Президента України request email]>
Message-ID: <[email address]>
Subject: =?UTF-8?Q?=D0=86=D0=BD=D1=84=D0=BE=D1=80=D0=BC=D0=B0=D1=86=D1=96=D0=B9=D0=BD=D0=B8=D0=B9?=
=?UTF-8?Q?_=D0=B7=D0=B0=D0=BF=D0=B8=D1=82_-_=D0=A9=D0=BE=D0=B4=D0=BE?=
=?UTF-8?Q?_=D0=B2=D1=96=D0=B4=D0=B7=D0=BD=D0=B0=D1=87=D0=B5=D0=BD=D0=BD=D1=8F?=
=?UTF-8?Q?_=D0=B4=D0=B5=D1=80=D0=B6=D0=B0=D0=B2=D0=BD=D0=B8=D0=BC=D0=B8?=
=?UTF-8?Q?_=D0=BD=D0=B0=D0=B3=D0=BE=D1=80=D0=BE=D0=B4=D0=B0=D0=BC=D0=B8?=
=?UTF-8?Q?_=D0=B3=D1=80=D0=BE=D0=BC=D0=B0=D0=B4=D1=8F=D0=BD?=
=?UTF-8?Q?_=D1=96=D0=BD=D0=BE=D0=B7=D0=B5=D0=BC=D0=BD=D0=BE=D1=97?=
=?UTF-8?Q?_=D0=B4=D0=B5=D1=80=D0=B6=D0=B0=D0=B2=D0=B8?=
=?UTF-8?Q?_=D0=94=D0=B6=D0=BE=D1=80=D0=B4=D0=B6=D0=B0?=
=?UTF-8?Q?_=D0=A1=D0=BE=D1=80=D0=BE=D1=81=D0=B0_=D1=82=D0=B0?=
=?UTF-8?Q?_=D0=94=D0=B6=D0=BE=D0=B7=D0=B5=D1=84=D0=B0?=
=?UTF-8?Q?_=D0=91=D0=B0=D0=B9=D0=B4=D0=B5=D0=BD=D0=B0?=
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: base64
Return-Path: [FOI #65803 email]

References

Visible links
1. mailto:[Офіс Президента України request email]
2. https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=...

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]