Щодо відведення земельних ділянок згідно Розпорядження Обухівської районної державної адміністрації № 506 від 07.04.2008 року

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Користуючись нагодою, висловлюю Вам свою глибоку повагу та звертаюсь до Вас з приводу наступного.

Розпорядження Обухівської районної державної адміністрації № 506 від 07.04.2008 року «Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність 56-ом громадянам для ведення індивідуального садівництва в адміністративних межах Української міської ради Обухівського району Київської області» — є відкритими та доступним, має високий суспільний інтерес, стало предметом чисельних судових рішень, широкої суспільної дискусії, публікацій в засобах масової інформації.

Відповідно до геопорталу «Водні ресурси України» та публічної кадастрової карти, найближчим водним об’єктом до земельної ділянки з кадастровим номером 3223151000:06:014:0064 є р. Стугна. Відповідно до картографічних матеріалів, відстань від межі земельної ділянки, зазначеної у запиті, до р. Дніпро (Канівського водосховища, його заток) дорівнює 4,5 км по прямій та 4,8 км по руслу до гирла р. Стугна.

Вказаний вище проект із землеустрою щодо відведення земельних ділянок був погоджений Обухівським міжрайонним управлінням водного господарства із зазначенням того, що земельні ділянки з кадастровими номерами 3223151000:06:014:0027, 3223151000:06:014:0028 прилягають до прибережної захисної смуги р. Стугна, а також був погоджений Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища в Київській області із вказівкою на необхідність дотримання розміру прибережної захисної смуги від р. Стугна.

Для встановлення меж водоохоронних зон та прибережних захисних смуг, відповідно до статті 47 Закону України «Про землеустрій», розробляються проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій земель водного фонду та водоохоронних зон, які затверджуються їх замовником.

Рішення про затвердження проектів землеустрою щодо організації і встановлення меж територій земель водного фонду та водоохоронних зон одночасно є рішенням про встановлення меж таких територій.

Разом з цим, при наданні у користування земельних ділянок навколо водних об’єктів, мають враховуватися положення щодо меж водоохоронних зон та прибережних захисних смуг, а у разі відсутності землевпорядної документації (документації з землеустрою, проекту землеустрою) та встановлених у натурі (на місцевості) меж щодо прибережних захисних смуг водних об’єктів, збереження водних об’єктів має бути досягнуто шляхом урахування при розгляді матеріалів щодо надання цих земельних ділянок нормативних розмірів прибережних захисних смуг, встановлених статтею 88 Водного кодексу України, та орієнтовних розмірів і меж водоохоронних зон.

✵ ✵ ✵

Відповідно, до статті 19 Загальної декларації прав людини, прийнятої і проголошеної резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року та статті 10 Конвенції з прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року кожна людина має право безперешкодно шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів.

Керуючись правом на доступ до офіційних документів визначеного Конвенцією Ради Європи про доступ до офіційних документів (Конвенція Тромсе), ратифікованої Законом України № 631-IX від 20.05.2020.

Згідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Згідно статті 34 Конституції України кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на свій вибір.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Відповідно статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

✵ ✵ ✵

На підставі наведеного та керуючись статтями 19, 34, 40, 68 Конституції України, статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію», статтями 1, 3, 4, 5, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —

ПРОШУ:

(1) Надати скан-копію Розпорядження Обухівської районної державної адміністрації № 506 від 07.04.2008 року «Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність 56-ом громадянам для ведення індивідуального садівництва в адміністративних межах Української міської ради Обухівського району Київської області».

(2) Надати інформацію чи визначена ширина прибережної захисної смуги в Розпорядженні Обухівської районної державної адміністрації № 506 від 07.04.2008 року «Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність 56-ом громадянам для ведення індивідуального садівництва в адміністративних межах Української міської ради Обухівського району Київської області», яким відведено у власність земельну ділянку з кадастровим номером 3223151000:06:014:0064.

(3) Надати інформацію чи встановлена прибережна захисна смуга навколо природного водного об’єкту поряд із земельною ділянкою з кадастровим номером 3223151000:06:014:0064 і яка ширина цієї прибережної захисної смуги.

З повагою,

Володимир БОГАТИР

Обухівська районна державна адміністрація,