Щодо відшкодування шкоди завданої органом досудового слідства

Юрій Сугоняко

Доброго дня!

Прокуратура України становить єдину систему, яка в порядку, передбаченому Законом України «Про прокуратуру», здійснює встановлені Конституцією України функції з метою захисту прав і свобод людини, загальних інтересів суспільства та держави.

Засади діяльності Прокуратури України ґрунтуються на:
– верховенстві права та визнання людини, її життя і здоров’я, честі і гідності, недоторканності і безпеки найвищою соціальною цінністю;
– законності, справедливості, неупередженості та об’єктивності;
– незалежності прокурорів, що передбачає існування гарантій від незаконного політичного, матеріального чи іншого впливу на прокурора щодо прийняття ним рішень при виконанні службових обов’язків;
– політичної нейтральності прокуратури;
– неухильного дотримання вимог професійної етики та поведінки.

✵ ✵ ✵

Діяльність колишніх співробітників Генеральної прокуратури України, які перейшли до Державного бюро розслідувань є предметом численних публікацій в засобах масової інформації, що свідчить про високий суспільний інтерес до її діяльності.

Так, Яблонський А.С., наразі займає посаду виконуючого обов’язки керівника управління з розслідування злочинів, вчинених у зв’язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань.

А в 2014 році, перебуваючи на посаді старшого прокурора прокуратури Голосіївського району міста Києва юриста 3 класу прийняв постанову про закриття кримінального провадження № 12014100030000711 від 21.01.2014 у зв’язку із встановленою відсутністю в діянні ОСОБА_2 складу кримінального правопорушення.

10.04.2018 року Оболонський районний суд міста у справі 756/2925/17 прийняв рішення про відшкодування моральної шкоди, завданої органами досудового слідства та зобов’язав Державне казначейство України за рахунок державних коштів відшкодувати моральну шкоду ОСОБІ_2 в розмірі 250 000 грн. (http://reyestr.court.gov.ua/Review/73274...).

✵ ✵ ✵

Згідно п. 5 статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» не може бути обмежено доступ до інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним, комунальним майном, у тому числі до копій відповідних документів, умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.
Згідно статті 34 Конституції України кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на свій вибір.

Відповідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.
Згідно статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.
На підставі наведеного та керуючись статтею 34 Конституції України, статтями 1, 3, 4, 5, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію», які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —

ПРОШУ:

(1) Надати інформацію про те, чи стягувалися кошти з прокурора Яблонського А.С. в порядку регресу, та в якій сумі згідно рішення суду по справі 756/2925/17 ?

З повагою,

Юрій Сугоняко

public, Генеральна Прокуратура України

1 Attachment