Щодо відповідності діяльності Політичної партії «Велика Україна» вимогам Конституції України та Закону України «Про політичні партії в Україні»

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Відповідно до статей 5, 14 Закону України «Про доступ до публічної інформації» визначають Міністерство юстиції України в якості суб'єкта владних повноважень.


Міністерство юстиції України є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.Відповідно до Положення про Міністерство юстиції України є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної правової політики, політики з питань банкрутства та використання електронного цифрового підпису, з формування та забезпечення реалізації політики у сфері архівної справи, діловодства та створення і функціонування державної системи страхового фонду документації, у сфері нотаріату, у сфері виконання кримінальних покарань, у сфері захисту персональних даних, у сфері організації примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), з питань державної реєстрації актів цивільного стану, з питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, з питань реєстрації (легалізації) об'єднань громадян, інших громадських формувань, статутів, друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності.

Частиною першою статті 11 Закону України «Про політичні партії в Україні» передбачено, що реєстрація політичних партій, їхніх обласних, міських і районних організацій, первинних осередків або інших структурних утворень, передбачених статутом партії, здійснюється в порядку, визначеному Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», після перевірки поданих матеріалів.

Згідно з пунктом 11 частини другої статті 5 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» до повноважень Мін'юсту України у сфері державної реєстрації належить, зокрема, державна реєстрація політичних партій, всеукраїнських профспілок, їх об’єднань, всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців, відокремлених підрозділів іноземних неурядових організацій, представництв, філій іноземних благодійних організацій, постійно діючих третейських судів, засновниками яких є всеукраїнські громадські організації, всеукраїнських творчих спілок, символіки громадських формувань;

Відповідно до частини восьмої статті 11 Закону України «Про політичні партії в Україні»  політична партія щорічно інформує центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, інших громадських формувань, про обласні, міські, районні організації партії або інші структурні утворення, передбачені статутом партії.

Статтею 18  цього ж Закону України «Про політичні партії в Україні» державний контроль за діяльністю політичних партій здійснює, зокрема, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері Державної реєстрації (легалізації) об'єднань громадян, інших громадських формувань, - за додержанням політичною партією вимог Конституції та законів України, а також статуту політичної партії.

Отже, відповідно до Закону та згідно з Положенням про Міністерство юстиції України, Мін'юст України здійснює відповідно до закону реєстрацію політичних партій та державний контроль за додержання політичними партіями вимог Конституції, законів України, а також положень статутів політичних партій.

Положеннями статті 24 Закону встановлено, що у разі невиконання політичною партією вимоги частини сьомої статті 11 цього Закону, виявлення протягом трьох років з дня реєстрації політичної партії недостовірних відомостей у поданих на реєстрацію документах, невисування політичною партією своїх кандидатів по виборах Президента України та виборах народних депутатів України протягом десяти років орган, який зареєстрував політичну партію, має звернутися до суду з поданням про анулювання реєстраційного свідоцтва. Інші підстави для анулювання реєстраційного свідоцтва не допускаються.

*   *   *

Інформація щодо дотримання політичними партіями вимог чинного законодавства під час  їх реєстрації та діяльності має високий суспільний інтерес, є предметом широкої суспільної дискусії і стала темою чисельних публікацій в засобах масової інформації в зв’язку з проведенням чергових виборів Президента України у 2019 році, достроковим припиненням повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів.

Політичні партії посідають особливе місце у суспільно-політичному житті, суттєво впливають на формування та діяльність органів державної влади, питання про наявність або відсутність у політичних партій розгалуженої структури зареєстрованих обласних, районних, міських організацій у більшості регіонів України має значний суспільний інтерес й тому, що саме за допомогою таких осередків можливо забезпечити виконання політичними партіями своїх цілей та завдань, зокрема, забезпечити участь у виборах. Виборчим законодавством України передбачена активна участь місцевих осередків політичних партій у висуванні кандидатів у депутати усіх рівнів та у формуванні виборчих комісій.

*   *   *

За даними офіційного сайту Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, [https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch], — з 8 зареєстрованих осередків політичної партії «Велика Україна» 7 припинили свою діяльність або знаходяться в стані припинення.

Відповідно до частини сьомої статті 11 Закону України «Про політичні партії в Україні» політична партія забезпечує утворення та реєстрацію в порядку, встановленому Законом, своїх обласних організацій у більшості областей України, містах Києві, Севастополі, Автономній Республіці Крим, слід розуміти як обов’язок політичної партії утворити та зареєструвати обласні і прирівняні до них партійні організації не менш як у чотирнадцяти з двадцяти семи адміністративно-територіальних одиниць України, перелічених у частині другій статті 133 Конституції України.

Наявність обласних і прирівняних до них організацій менш як у чотирнадцяти з перелічених адміністративно-територіальних одиниць України відповідно до статті 24 Закону є підставою для вирішення питання про анулювання реєстраційного свідоцтва політичної партії.

За даними, розміщеними Департаментом з питань запобігання політичній корупції на офіційному сайті Національного агентства з питань запобігання корупції, у розділі «АНАЛІЗ ЗВІТІВ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ» йдеться про зафіксовані чисельні порушення, допущені політичною партією «Велика Україна» (код ЄДРПОУ 34728168), зокрема:

• за III квартал 2018 року встановлено несвоєчасність подання Звіту, з порушенням строку, встановленого частиною сьомою статті 17 Закону України «Про політичні партії в Україні» та пункту 2 розділу II Положення про порядок подання Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру.

• за III квартал 2016 року встановлено невідповідність оформлення звіту та включених до нього звітних даних вимогам частини дев’ятої статті 17 Закону України «Про політичні партії в Україні» та підпункту 1 пункту 10 розділу II Положення про порядок подання Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, що є грубим порушенням встановлених вимог.

Отримати більш детальну та актуальну інформацію про діяльність партії «Велика Україна» неможливо, оскільки сайт партії [http://www.vu.ua/] не працює. За даними системи WHOIS організацією, яка здійснює адміністрування вказаного домену є політична партія «Велика Україна».

Відповідно до вимог статті 36 Конституції України членами політичних партій можуть бути лише громадяни України.

Згідно з статтею 6 Закону України «Про політичні партії в Україні» членом політичної партії може бути лише громадянин України, який відповідно до Конституції України має право голосу на виборах.

Статтею 15 Закону України «Про політичні партії в Україні» встановлено обмеження у здійсненні внесків на підтримку політичних партій. Не допускається здійснення внесків на підтримку політичних партій, зокрема іноземними державами, іноземними юридичними особами, іноземцями та особами без громадянства, а також юридичними особами, кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) яких є іноземці чи особи без громадянства.

Виходячи з даних відкритих  реєстрів підприємств установ та організацій різних країн, повідомлень в пресі та відео інтерв'ю з Беркутом Ігорем Віталійовичем, він стверджує, що має громадянство Російської Федерації, України та Ізраїлю і документувався паспортами на наступні різні анкетні дані, а саме як:

- Громадянин Російської Федерації Гекко Ігор Віталійович;
- Громадянина України Гекко Ігор Віталійович;
- Громадянина України Беркут Ігор Віталійович;
- Громадянина України Гонцул Ігор Віталійович;
- Громадянина Ізраїлю на не зрозумілі з інтерв'ю анкетні дані [https://youtu.be/hARHzhNoass];

Звертаю Вашу увагу на те, що на каналі Youtube та на деяких сайтах в мережі Інтернет [https://www.newjerusalem.com.ua/flag_hea... керівник партії пропагує утворення на території України так званого «Нового Єрусалиму», потребує уваги питання щодо наявності обмежень для діяльності політичної партії, передбачених статтею 5 Закону, а саме якщо програмні цілі або дії партії спрямовані на ліквідацію незалежності України; зміну конституційного ладу насильницьким шляхом; порушення суверенітету і територіальної цілісності України; підрив безпеки держави; пропаганду війни, насильства, розпалювання міжетнічної, расової чи релігійної ворожнечі.

Вказана особа міститься в переліках бази «Миротворець» [https://myrotvorets.center/criminal/gekk...

*   *   *

Відповідно до статті 19 Загальної декларації прав людини, прийнятої і проголошеної резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року кожна людина має право безперешкодно шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Згідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Відповідно статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

На підставі наведеного та керуючись статтею 34 Конституції України, статтями 1, 3, 4, 5, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію», які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —

ПРОШУ:

(1) Надати інформацію про те, скільки на даний момент на території України існує зареєстрованих та діючих обласних та/або прирівняних до них партійних організацій (осередків) політичної партії «Велика Україна»;

(2) Надати інформацію про те, чи проводило Міністерство юстиції та його підрозділи перевірки політичної партії «Велика Україна» (код ЄДРПОУ 34728168) та надати скан-копії матеріалів таких перевірок.

(3)  Надати інформацію чи відповідає діяльність політичної партії «Велика Україна» вимогам  Конституції та Закону України «Про політичні партії в Україні».

(4) Надати інформацію чи не підпадають висловлювання керівника політичної партії «Велика Україна», під обмеження діяльності передбачені статтею 5 Закону України «Про політичні партії в Україні» встановлено, а саме в частині програмних цілей або дій партії спрямованих на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності України, підриву безпеки держави, пропаганду війни, насильства, розпалювання міжетнічної, расової чи релігійної ворожнечі.

(5)  Надати інформацію які заходи вживались Міністерством юстиції України щодо анулювання реєстраційного свідоцтва політичної партії «Велика Україна» (код ЄДРПОУ 34728168).

Додаткові посилання:[https://www.newjerusalem.com.ua/flag_hea...
[https://youtu.be/hnYLWc85xtY]
[https://y...
[https://youtu.be/hARHzhNoass]З повагою,

Володимир БОГАТИР