щодо утворення районів у місті Чернівці і призначення нумерації КОАТУУ – ДССУ

Доброго дня!

З А П И Т (вих. №: ЗПТ/44/21 від 13 квітня 2021 року)
про надання публічної інформації за Законом України
«Про доступ до публічної інформації»
Відповідно до положень Статті 40. Конституції України (Основного закону) усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.
Стаття 34. Конституції України гарантує кожному громадянину України право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб - на свій вибір.
Закон України «Про доступ до публічної інформації» визначає порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації та інформації, що становить суспільний інтерес.
Відповідно до положень пункту 6 частини першої статті 3. Закону України «Про доступ до публічної інформації» право на доступ до публічної інформації гарантується юридичною відповідальністю за порушення законодавства про доступ до публічної інформації.
Відповідно до положень статті 4. доступ до публічної інформації відповідно до цього Закону здійснюється на принципах прозорості та відкритості діяльності суб'єктів владних повноважень, вільного отримання, поширення та будь-якого іншого використання інформації, що була надана або оприлюднена відповідно до цього Закону, рівноправності, незалежно від ознак раси, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.
Згідно з положеннями статті 5., зазначеного закону, доступ до публічної інформації забезпечується шляхом надання інформації за запитами на інформацію.
Частиною сьомою статті 6 цього закону встановлено, що обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення надається інформація, доступ до якої необмежений.
Згідно з положеннями статті 21. Закону «Про доступ до публічної інформації», інформація на запит надається безкоштовно. При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.
Відповідно до положень частини 2, 3 статті 22., даного закону, відповідь розпорядника інформації про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації. Розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов'язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником.
Враховуючи вищезазначене, керуючись положеннями Конституції України, Закону України «Про доступ до публічної інформації» та Закону України «Про інформацію», відповідно до компетенції, у визначений законом строк (п’ять днів),

П Р О Ш У:
1. Надати достовірні відомості щодо утворення (зазначити дату і нормативний акт про утворення) адміністративно-територіальних одиниць, а саме:
- Квартал вілл у Чернівцях;
- Першотравневий район міста Чернівці;
- Садгірський район міста Чернівці;
- Ленінський району міста Чернівці.
2. Надати достовірні відомості стосовно призначення ідентифікаторів КОАТУУ (вказати дату і нормативний акт про призначення відповідного номеру) адміністративно-територіальних одиниць, а саме:
- Квартал вілл у Чернівцях;
- Першотравневий район міста Чернівці;
- Садгірський район міста Чернівці;
- Ленінський район міста Чернівці.
3. Надати достовірні відомості щодо перейменування району в місті Чернівці. (зазначити дату і нормативний акт про перейменування) адміністративно-територіальної одиниці, а саме;
- Шевченківського району міста Чернівці.
4. Надати достовірні відомості щодо ліквідації районів в місті Чернівці. (зазначити дату і нормативний акт про ліквідацію) адміністративно-територіальних одиниць, а саме;
- Квартал вілл у Чернівцях;
- Першотравневого району міста Чернівці;
- Садгірського району міста Чернівці;
- Шевченківського району міста Чернівці.

Відповідь надати у повному обсязі, у хронологічній послідовності відповідно до вищевикладених пунктів прохальної частини запиту, та надіслати в електронному вигляді на наші електронні адреси (e-mail: [email address] та [email address]).
У випадку, якщо з якихось причин не можливо надати відповідь – письмово вказати причину, або перенаправити (переадресувати) запит за належністю, відповідно до вимог Закону «Про доступ до публічної інформації», до розпорядника відповідної інформації.
Зміст відповіді на запит, публікуватиметься на сайті «БАГНЕТ НАЦІЇ»: http://bagnetnacii.blogspot.com
З ПОВАГОЮ Тетяна Петрівна Албут

Чернівецька ОДА, Чернівецька обласна державна адміністрація

1 Attachment

!

--
,
mailto:[chernivtsi1 request email]

58010, .
..,1
www.bukoda.gov.ua
/:(0372)55-37-76,
.55-15-89, 51-30-10
e-mail: [email address]

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]

Відділ звернень,

2 Attachments

-- реклама -----------------------------------------------------------
Как наладить производство в период локдауна.
https://bit.ly/3gk9KUz

Відділ звернень,

2 Attachments

-- реклама -----------------------------------------------------------
Как наладить производство в период локдауна.
https://bit.ly/3gk9KUz

Чернівецька обласна державна адміністрація

1 Attachment

, .

--
,
Gus mailto:[email address]

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]

Чернівецька обласна державна адміністрація

1 Attachment

--
З повагою,
Державний архів Чернівецької області!