Щодо Уповноваженого Президента України з земельних питань Романа Лещенка

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Користуючись нагодою, висловлюю Вам свою глибоку повагу та звертаюсь до Вас з приводу наступного.

Офіс Президента України є постійно діючим допоміжним органом та здійснює організаційне, правове, консультативне, інформаційне, експертно-аналітичне та інше забезпечення здійснення повноважень Президентом України.

Діяльність Уповноваженого Президента України з земельних питань — є предметом численних публікацій в засобах масової інформації, що свідчить про високий суспільний інтерес.

✵ ✵ ✵

Відповідно, до статті 19 Загальної декларації прав людини, прийнятої і проголошеної резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року та статті 10 Конвенції з прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року кожна людина має право безперешкодно шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів.

Керуючись правом на доступ до офіційних документів визначеним Конвенцією Ради Європи про доступ до офіційних документів (Конвенція Тромсе), ратифікованої Законом України № 631-IX від 20.05.2020 року, яка надає право кожному, без дискримінації за будь-якою ознакою, на доступ, за вимогою, до офіційних документів, що знаходяться в розпорядженні державних органів.

Згідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Згідно статті 34 Конституції України кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на свій вибір.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Відповідно статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

✵ ✵ ✵

На підставі наведеного та керуючись статтями 19, 34, 40, 68 Конституції України, статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію», статтями 1, 3, 4, 5, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —

ПРОШУ:

(1) Надати інформацію про службові обов’язки Уповноваженого Президента України з земельних питань (поза штатом), його фахову освіту, кількість співробітників Офісу Президента України, що забезпечують діяльність Уповноваженого Президента України з земельних питань та їх посади.

(2) Надати скан-копію посадової інструкції та документів, які регулюють діяльність, службові обов’язки та повноваження Уповноваженого Президента України з земельних питань (поза штатом), чи надавався йому допуск до державної таємниці, за якою формою допуску, чи проводилась його перевірка у зв'язку з допуском до державної таємниці, яке його відношенням до військового обов'язку і чи поширюються на нього обмеження прав у зв'язку з допуском та доступом до державної таємниці.

(3) Надати скан-копію подання, супровідних документів та погоджень до проекту Указу Президента України «Про призначення Р. Лещенка Уповноваженим Президента України з земельних питань».

(4) Надати інформацію про результати діяльності Уповноваженого Президента України з земельних питань (поза штатом) Лещенка Романа Миколайовича, чи виконує він свої повноваження на даний час, а в разі якщо його було звільнено, то з якої причини та надати архівну скан-копію відповідного Указу Президента.

(5) Надати архівну скан-копію Указу Президента України № 727/2019 від 01.10.2019 року «Про призначення Р. Лещенка Уповноваженим Президента України з земельних питань».

З повагою,

Володимир БОГАТИР

Управління доступу до публічної інформації, Офіс Президента України

2 Attachments