Щодо цифрової трансформації та діджиталізації Офісу Генерального прокурора та підключення до підсистеми «Електронний Суд»

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Користуючись нагодою, висловлюю Вам свою глибоку повагу та звертаюсь до Вас з приводу наступного.

Прокуратура України становить єдину систему, яка в порядку, передбаченому Законом України «Про прокуратуру», здійснює встановлені Конституцією України функції з метою захисту прав і свобод людини, загальних інтересів суспільства та держави. Генеральна прокуратура України є держателем Єдиного реєстру досудових розслідувань та здійснює підтримання державного обвинувачення в суді.

Діяльність Офісу Генерального прокурора в цілому та факти систематичного неприбуття прокурорів в судові засідання в умовах цифрової трансформації та діджиталізації — є предметом численних публікацій в засобах масової інформації, що свідчить про високий суспільний інтерес з огляду участі громадськості та її доступу до правосуддя.

✵ ✵ ✵

Відповідно, до статті 19 Загальної декларації прав людини, прийнятої і проголошеної резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року та статті 10 Конвенції з прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року кожна людина має право безперешкодно шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів.

Керуючись правом на доступ до офіційних документів визначеним Конвенцією Ради Європи про доступ до офіційних документів (Конвенція Тромсе), ратифікованої Законом України № 631-IX від 20.05.2020 року, яка надає право кожному, без дискримінації за будь-якою ознакою, на доступ, за вимогою, до офіційних документів, що знаходяться в розпорядженні державних органів.

Згідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Згідно статті 34 Конституції України кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на свій вибір.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Відповідно статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

✵ ✵ ✵

На підставі наведеного та керуючись статтями 19, 34, 40, 68 Конституції України, статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію», статтями 1, 3, 4, 5, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —

ПРОШУ:

(1) Надати інформацію чи укладений Договір Офісом Генерального прокурора з Державним підприємством «Інформаційні судові системи» про реєстрацію прокурорів, які є процесуальними керівниками в підсистемі «Електронний Суд» та чи здійснюється обмін даними даним про прокурорів, слідчих, дізнавачів та детективів, які є учасниками кримінальних проваджень згідно даним Єдиного реєстру досудових розслідувань.

(2) Надати інформацію чи зареєстрований Офіс Генералтного прокурора в підсистемі «Електронний Суд».

(3) Надати інформацію чи здійснюється отримання судових викликів прокурорами органів прокуратури шляхом отримання електронних поштових повідомлень та чи мають вони офіційні поштові адреси для отримання електронної пошти і де вони розміщені.

(4) В разі якщо вищезгадане не було зроблено, коли це буде зроблено та які дії вживаються Офісом Генерального прокурора для цього.

З повагою,

Володимир БОГАТИР

Генеральна Прокуратура України

1 Attachment