Щодо термінів виконання робіт з проведення інвентаризації земель сільськогосподарського призначення

У цього запиту дуже багато відповідей, тому вони розміщені на кількох сторінках:

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Користуючись нагодою, висловлюю Вам свою глибоку повагу та звертаюсь до Вас з приводу наступного.

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру (Держгеокадастр) є центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, земельних відносин, землеустрою, у сфері Державного земельного кадастру, державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі в частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій і форм власності, родючості ґрунтів.

Діяльність Держгеокадастру — є предметом широкої суспільної дискусії та численних публікацій в засобах масової інформації, що свідчить про високий суспільний інтерес і викликало нагальну необхідність звернутись з цим запитом.

Голова Держгеокадастру очолює Держгеокадастр, здійснює керівництво його діяльністю, представляє його у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями в Україні та за її межами та забезпечує реалізацію державної політики щодо державної таємниці, контроль за її збереженням в апараті Держгеокадастру.

Відповідно до підпункту 26, пункту 11 Положення про Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 року за № 15 Голова Держгеокадастру у межах повноважень, передбачених законом, дає обов’язкові для виконання державними службовцями і працівниками апарату Держгеокадастру та його територіальних органів доручення.

За бюджетною програмо КПКВ 1202620 «Проведення інвентаризації земель та оновлення картографічної основи Державного земельного кадастру» у 2020 році проводилися роботи щодо інвентаризації земель державної власності на території України. Відповідні договори, згідно інформації отриманої з сайту https://prozorro.gov.ua/ були укладені Головними управліннями Держгеокадастру протягом травня-червня 2020 року. При цьому строк надання послуг щодо інвентаризації земель сільськогосподарського призначення, у більшості договорів, був визначений - до 20.07.2021 року. У зв’язку з тим, що більшість виконавців не встигли виконати роботи з інвентаризації земель сільськогосподарського призначення у зазначений строк (так як відсутня інформація про оплату на зазначеному сайті), у Держгеокадастрі під головування Лещенка Р.М. були проведені наради з виконавцями (Протокол від 31 липня 2020 року, Протокол від 07 вересня 2020 року (581/3-20-0.14 від 14.09.2020). За наслідком проведення наради 31 липня 2020 було прийнято рішення, в тому числі, Продовжити термін виконання робіт з проведення інвентаризації земель сільськогосподарського призначення до 21 вересня 2020 року.

✯ ✯ ✯

Відповідно, до статті 19 Загальної декларації прав людини, прийнятої і проголошеної резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року та статті 10 Конвенції з прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року кожна людина має право безперешкодно шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів.

Керуючись правом на доступ до офіційних документів визначеним Конвенцією Ради Європи про доступ до офіційних документів (Конвенція Тромсе), ратифікованої Законом України № 631-IX від 20.05.2020 року, яка надає право кожному, без дискримінації за будь-якою ознакою, на доступ, за вимогою, до офіційних документів, що знаходяться в розпорядженні державних органів. Під поняттям «офіційні документи» розуміється будь-яка інформація, записана в будь-якій формі, складена або отримана, та яка перебуває у розпорядженні державних органів.

Згідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Згідно статті 34 Конституції України кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на свій вибір.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Відповідно статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

✯ ✯ ✯

На підставі наведеного та керуючись статтями 19, 34, 40, 68 Конституції України, статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію», статтями 1, 3, 4, 5, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —

ПРОШУ:

(1) Надати інформацію чи була доведена інформація до Головних управлінь про Продовження термін виконання робіт з проведення інвентаризації земель сільськогосподарського призначення до 21 вересня 2020 року та чи були підписані відповідні додаткові угоди з виконавцями робіт.

(2) Надати скан-копію документа або іншого розпорядчого акту Держгеокадастру, які були прийняті (видані, затверджені тощо) за наслідками зазначених проведених нарад.

(3) Надати інформацію щодо граничних строків надання послуг щодо інвентаризації земель сільськогосподарського призначення, у 2020 році у розрізі кожного договору.

З повагою,

Володимир БОГАТИР

Відділ розгляду звернень та прийому громадян - Центральний апарат, Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру

1 Attachment

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру

1 Attachment

[ Email has no body, please see attachments ]

Управління землеустрою, Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру

1 Attachment

Стогній Валерія Андріївна, Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру

1 Attachment

Доброго дня!

Головне управління Держгеокадастру у Запорізькій області надає Вам
відповідь на Ваше електронне звернення.

ГУ ДГК у Чернігівській обл, Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру

1 Attachment

ГУ Держгеокадастру у Чернігівській області
Документ 84/0/63-21 від 08.06.2021 10:10:12
1. Надати інформацію чи була доведена інформація до Головних управлінь
про Продовження термін виконання робіт з проведення інвентаризації
земель сільськогосподарського призначення до 21 вересня 2020 року та чи
були підписані відповідні додаткові угоди з виконавцями робіт. 2. Надати
скан-копію документа або іншого розпорядчого акту Держгеокадастру, які
були прийняті (видані, затверджені тощо) за наслідками зазначених
проведених нарад. 3. Надати інформацію щодо граничних строків надання
послуг щодо інвентаризації земель сільськогосподарського призначення, у
2020 році у розрізі кожного договору.

Стрекалова Ольга, Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру

1 Attachment

сектор звернень громадян
та доступу до публічної інформації
Головного управління Держгеокадастру
у Кіровоградській області

Сектор звернень громадян, Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру

1 Attachment

Сектор звернень громадян.,

1 Attachment

З повагою,
сектор звернень громадян та доступу
до публічної інформації Головного управління
Держгеокадастру у Житомирській області

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру

1 Attachment

Сектор звернень Волинь,

1 Attachment

ГУ Держгеокадастру у Закарпатській області, Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру

1 Attachment

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру

2 Attachments

Доброго дня!
Головне управління Держгеокадастру у Луганській області надає скан
відповіді на Ваш запит від 31.05.2021 (реєстр.№ ПІ-46/0/4-21 від
03.06.2021).

ivano-frankivsk, Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру

1 Attachment

Краснопольська Вікторія Сергіївна, Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру

1 Attachment

Доброго дня.
Надсилаємо Вам відповідь на запит, що надійшов до Головного управління
Держгеокадастру у Сумській області

--
З повагою
завідувач сектору звернень громадян та доступу до публічної інформації
Головного управління Держгеокадастру у Сумській області
Вікторія Краснопольська,
(0542)700-917

zvg.mk@land.gov.ua, Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру

2 Attachments

--
Цей електронний лист перевірено на відсутність вірусів антивірусною програмою Avast.
https://www.avast.com/antivirus

zvg.mk@land.gov.ua, Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру

2 Attachments

-------- Перенаправленное сообщение --------

Тема: ВІДПОВІДЬ (електронна) ГУ Держгеокадастру у Миколаївській області на
Запит на отримання публічної інформації
Дата: Thu, 10 Jun 2021 10:59:20 +0300
От: [1][email address] [2]<[email address]>
Кому: [3][email address]

[4][IMG] Вірусів немає. [5]www.avast.com

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. mailto:[email address]
3. mailto:[email address]
4. https://www.avast.com/sig-email?utm_medi...
5. https://www.avast.com/sig-email?utm_medi...

chernivtsi.zvg@land.gov.ua, Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру

1 Attachment

Головне управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області, Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру

1 Attachment

Головне управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області повідомляє,
що через відсутність фінансування на проведення процедур закупівель

щодо послуг поштового зв’язку пересилання поштових відправлень
(відповідей) тимчасово не є можливим. Відповіді надсилаються електронною
поштою

-------- Перенаправленное сообщение --------

Тема: Fw: Fwd: Відповідь на запит Пі-5-1
[1][FOI #87288 email]
Дата: Thu, 10 Jun 2021 16:52:48 +0300
От: Відділ розгляду звернень та доступу до публічної інформації ГУ
Держгеокадастру [2]<[email address]>
Кому: dnipropetrovsk [3]<[email address]>

--
З повагою, відділ звернень громадян та доступу до публічної інформації.
тел.(056)742-87-96
--- Повідомлення, що пересилається ---
Від кого: "ГУД Дніпропетровської обл." [4]<[email address]>
Кому: "Відділ розгляду звернень та доступу до публічної інформації ГУ
Держгеокадастру"
Тема: Fwd: Відповідь на запит Пі-5-1
[5][email address]
Дата: 10 червня 2021, 09:09:55

-------- Перенаправленное сообщение --------

Тема: Відповідь на запит Пі-5-1
[6][email address]
Дата: Wed, 09 Jun 2021 16:57:07 +0300
От: Відділ розгляду звернень та доступу до публічної інформації ГУ
Держгеокадастру

З повагою, відділ звернень громадян та доступу до публічної інформації.
тел.[7](056)742-87-96

References

Visible links
1. mailto:[FOI #87288 email]
2. mailto:[email address]
3. mailto:[email address]
4. mailto:[email address]
5. mailto:[email address]
6. mailto:[email address]
7. file:///tmp/tel:+380567428796

ЗВГ ЛЬВІВ, Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру

1 Attachment

ГУ Держгеокадастру у Львівській області
Документ 211/0/63-21 від 09.06.2021 10:25:28
Про розгляд запиту