щодо своєчасності опублікування УЗ інформації про його діяльність відповідно до законодавства

Олександр Рудомовський

Доброго дня!

Відповідно до пункту 5 Порядку оприлюднення інформації про діяльність державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, а також господарських товариств, 50 і більше відсотків акцій (часток) яких належать господарським товариствам, частка держави в яких становить 100 відсотків, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 09.11.2016 № 1067:
голова виконавчого органу господарського товариства визначає з числа працівників підприємства, господарського товариства особу, відповідальну за технічне забезпечення процесу оприлюднення інформації про підприємство, господарське товариство.
Відповідно до пункту 11-3 статті 52 Закону України «Про акціонерні товариства», виключно до компетенції наглядової ради належить здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління товариства.
Відповідно до пункту 1 статті 10-1 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядники інформації зобов’язані надавати публічну інформацію у формі відкритих даних на запит, оприлюднювати і регулярно оновлювати її на єдиному державному веб-порталі відкритих даних та на своїх веб-сайтах.
Постановою КМУ від 21 жовтня 2015 року Акціонерне товариство «Українська залізниця» віднесена до розпорядників інформації, визначеними у переліку наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних.
Відповідно до пункту 5 Порядку щорічної оцінки стану оприлюднення та оновлення відкритих даних розпорядниками інформації на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних, затверджених постановою КМУ від 21 жовтня 2015 р. № 835, до 1 березня року, що настає за роком оцінки, розпорядники інформації надсилають Державному агентству з питань електронного урядування заповнену картку оцінки стану оприлюднення і оновлення відкритих даних розпорядниками інформації (далі - картка) за формою, визначеною у додатку до Порядку.

На підставі статей 1, 10-1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):
1. Скан-копію внутрішнього розпорядчого документу АТ «Укрзалізниця» про призначення особи, яка відповідальна за технічне забезпечення процесу оприлюднення інформації про товариство .
2. Інформацію про структуру, принципи формування і розмір винагороди ГОЛОВИ ТА ЧЛЕНІВ ПРАВЛІННЯ АТ «Укрзалізниця», включаючи компенсаційні пакети і додаткові блага, які вони отримують (або на отримання яких мають право) під час виконання посадових обов’язків, а також У ЗВ’ЯЗКУ ІЗ ЗВІЛЬНЕННЯМ (вид інформації, яка відповідно до 90 ст. Господарського кодексу України підлягає обов’язковому оприлюдненню).
4. Який розмір виплати отримав Кравцов Є.П. у зв’язку із звільненням.
5. Чи оприлюднює АТ «Укрзалізниця», як розпорядник інформації, набори даних, передбачених Положенням про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 р. № 835.
Надайте посилання, з офіційного веб-сайту АТ «Укрзалізниця», на набори даних у формі відкритих даних.
6. Надайте інформацію, чи робилась оцінка стану оприлюднення та оновлення відкритих даних, надайте заповнену картку оцінки стану оприлюднення і оновлення відкритих даних розпорядниками інформації (далі - картка) за формою, визначеною у додатку до Порядку.
7. Надайте номер та дату протоколу засідання наглядової ради (або комітету наглядової ради), на якому розглядалося питання контролю за своєчасністю надання (опублікування) товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства. Хто із членів наглядової ради відповідальний за зазначений контроль.

З повагою
Олександр Рудомовський