Щодо судового рішення Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 23 вересня 2015 року у кримінальній справі № 403/14755/12 (провадження 1/200/7/15)

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Користуючись нагодою, висловлюю Вам свою глибоку повагу та звертаюсь до Вас з приводу наступного.

Державна судова адміністрація України є державним органом у системі правосуддя, який здійснює організаційне та фінансове забезпечення діяльності органів судової влади у межах повноважень, установлених законом.

Питання дотримання Конституції та законів України при здійсненні судочинства є предметом широкої суспільної дискусії і стало предметом чисельних публікацій в засобах масової інформації.

✵ ✵ ✵

В Єдиному державному реєстрі судових рішень відсутнє судове рішення Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 23 вересня 2015 року, яким було закрито провадження у кримінальній справі № 403/14755/12 (провадження 1/200/7/15) за обвинуваченням Кулика Віталія Олександровича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 361 Кримінального кодексу України (Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку).

В провадженні колишнього судді Чулініна Д.Г. перебувала кримінальна справа № 403/14755/12 (провадження 1/200/7/15) за обвинуваченням Кулика В.О. у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 361 Кримінального кодексу України.

Згідно з даними обліково-статистичної картки № 403/14755/12 (провадження 1/200/7/15) 23 вересня 2015 року справу суддею розглянуто із зазначенням в обліково-статистичній картці результату розгляду; «закрито провадження».

Однак, інформація про повернення справи до канцелярії суду після її розгляду в обліково-статистичній картці у цій справі відсутня.

У зв’язку з цим та на підставі того, що Указу Президента України № 50/2016 від 16 лютого 2016 року та виданим на підставі цього Указу наказом в. о. Голови Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська, суддю Чулініна Д.Г. звільнено зі штату.

Комісією Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська в період з 14 березня 2016 року по 25 березня 2016 року здійснювався опис та вилучення справ, що не передані цим суддею до канцелярії суду. В процесі опису вилучено також і вищевказану справу.

Зокрема, в матеріалах справ містяться документи, що не сформовані в окремий том судової справи, а судове рішення як в КП «Д-3», так і в матеріалах справи відсутнє.

09 червня 2020 року суддя Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська Марущак С.Л. відкрила провадження у кримінальній справі з відновлення втраченого судового провадження.

✵ ✵ ✵

Відповідно, до статті 19 Загальної декларації прав людини, прийнятої і проголошеної резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року та статті 10 Конвенції з прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року кожна людина має право безперешкодно шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів.

Керуючись правом на доступ до офіційних документів визначеним Конвенцією Ради Європи про доступ до офіційних документів (Конвенція Тромсе), ратифікованої Законом України № 631-IX від 20.05.2020 року, яка надає право кожному, без дискримінації за будь-якою ознакою, на доступ, за вимогою, до офіційних документів, що знаходяться в розпорядженні державних органів. Під поняттям «офіційні документи» розуміється будь-яка інформація, записана в будь-якій формі, складена або отримана, та яка перебуває у розпорядженні державних органів.

Згідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Згідно статті 34 Конституції України кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на свій вибір.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Відповідно статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

✵ ✵ ✵

На підставі наведеного та керуючись статтями 19, 34, 40, 68 Конституції України, статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію», статтями 1, 3, 4, 5, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —

ПРОШУ:

(1) Надати скан-копію знеособленого судового рішення Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 23 вересня 2015 року, яким було закрито провадження у кримінальній справі № 403/14755/12 (провадження 1/200/7/15) за обвинуваченням Кулика Віталія Олександровича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 361 Кримінального кодексу України.

(2) Надати інформацію чи було втречено провадження у справі № 403/14755/12 (провадження 1/200/7/15), в якій частині, з якої причини, чи притягнуто когось до відповідальності та чи порушено за цим фактом кримінальне провадження і які результати його розслідування.

(3) Надати інформацію про прокурорів, які приймали участь у судових засіданнях у справі № 403/14755/12 (провадження 1/200/7/15).

З повагою,

Володимир БОГАТИР

Державна Судова Адміністрація України, Державна судова адміністрація України

1 Attachment