Щодо судді Вищого антикорупційного суду Хамзіна Тимура Рафаїловича

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Питання дотримання суддями законодавства під час здійснення правосуддя є предметом широкої суспільної дискусії і стали темою чисельних публікацій в засобах масової інформації:

- Хамзін Т.Р. Суддя-неуч з дивними нападами амнезії і параної
https://proisvol.info/2020/01/05/xamzin-...

- Суддя Хамзін Т.Р. Безграмотний і брехливий або божевільний
https://proisvol.info/2019/11/23/suddya-...

- Хамзін Т.Р. на службі в ЛДНР або чому не реагує Зеленський?
https://proisvol.info/2019/10/27/xamzin-...

- Хамзін Т.Р. протидіє доступу до правосуддя, вчиняє підроблення
https://proisvol.info/2019/10/13/xamzin-...

Хамзін Тимур Рафаїлович з 2019 року суддя Вищого антикорупційного суду (раніше з 2016 по 2019 рік суддя Куйбишевського районного суду Запорізької області).

* * *

Відповідно до статті 19 Загальної декларації прав людини, прийнятої і проголошеної резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року кожна людина має право безперешкодно шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Згідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Відповідно статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

На підставі наведеного та керуючись статтею 34 Конституції України, статтями 1, 3, 4, 5, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію», які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —

ПРОШУ:

(1) Надати інформацію чи проводилось Вищою кваліфікаційною комісією суддів України кваліфікаційне оцінювання судді Вищого антикорупційного суду (раніше судді Куйбишевського районного суду Запорізької області) Хамзіна Тимура Рафаїловича та надати скан-копію її суддівського досьє.

(2) Надати інформацію чи відкривались Вищою кваліфікаційною комісією суддів України дисциплінарні справи щодо судді Вищого антикорупційного суду (раніше судді Куйбишевського районного суду Запорізької області) Хамзіна Тимура Рафаїловича.

(3) Надати інформацію чи притягувався до дисциплінарної відповідальності та які дисциплінарні стягнення застосовувались щодо судді Вищого антикорупційного суду (раніше судді Куйбишевського районного суду Запорізької області) Хамзіна Тимура Рафаїловича.

З повагою,

Володимир БОГАТИР

Паблік, Вища кваліфікаційна комісія суддів України

1 Attachment