Щодо судді Печерського районного суду міста Києва Григоренко (Кирилюк) Ірини Володимирівни

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Питання дотримання суддями законодавства під час здійснення правосуддя є предметом широкої суспільної дискусії і стали темою чисельних публікацій в засобах масової інформації.

* * *

Указом Президента України від 20 лютого 2010 року № 200/2010 Григоренко (Кирилюк) Ірину Володимирівну було призначено суддею Печерського районного суду міста Києва строком на п’ять рокі.

Указом Президента України від 2 листопада 2017 року № 348/2017 Григоренко (Кирилюк) Ірину Володимирівну було призначено на посаду судді Печерського районного суду міста Києва.

Згодом, на офіційному сайті Вищої ради правосуддя було розміщено інформацію про те, що 03.11.2019 року ухвалою Другої дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя № 1040/2дп/15-19 було відкрито дисциплінарну справу стосовно судді Печерського районного суду міста Києва Григоренко (Кирилюк) І.В. За результатми розгляду зазначеної справи суддю було притягнено до дисциплінарної відповідальності та накладено дисциплінарне стягнення у вигляді суворої догани з позбавленням права на отримання доплат до посадового окладу судді протягом трьох місяців. https://hcj.gov.ua/info/grygorenko-kyryl...

Пізніше, 06.11.2019 року ухвалою Третьої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя № 2903/3дп/15-19 було також відкрито дисциплінарну справу стосовно судді Печерського районного суду міста Києва Григоренко (Кирилюк) І.В. внаслідок протиправності її дій. https://hcj.gov.ua/doc/doc/687

* * *

Відповідно до статті 19 Загальної декларації прав людини, прийнятої і проголошеної резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року кожна людина має право безперешкодно шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів.Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Згідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Відповідно статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

На підставі наведеного та керуючись статтею 34 Конституції України, статтями 1, 3, 4, 5, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію», які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —

ПРОШУ:

(1) Надати інформацію чи проводилось Вищою кваліфікаційною комісією суддів України кваліфікаційне оцінювання судді Печерського районного суду міста Києва Григоренко (Кирилюк) Ірини Володимирівни та надати скан-копію її суддівського досьє.

(2) Надати інформацію чи відкривались Вищою кваліфікаційною комісією суддів України дисциплінарні справи щодо судді Печерського районного суду міста Києва Григоренко (Кирилюк) Ірини Володимирівни.

(3) Надати інформацію чи притягувалась до дисциплінарної відповідальності та які дисциплінарні стягнення застосовувались щодо суддя Печерського районного суду міста Києва Григоренко (Кирилюк) Ірина Володимирівна.

З повагою,

Володимир БОГАТИР

Паблік, Вища кваліфікаційна комісія суддів України

1 Attachment

Вища кваліфікаційна комісія суддів України

1 Attachment