Щодо судді Печерського районного суду міста Києва Григоренко (Кирилюк) Ірини Володимирівни

У цього запиту дуже багато відповідей, тому вони розміщені на кількох сторінках:

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Питання дотримання суддями законодавства під час здійснення правосуддя є предметом широкої суспільної дискусії і стали темою чисельних публікацій в засобах масової інформації.

* * *

Указом Президента України від 20 лютого 2010 року № 200/2010 Григоренко (Кирилюк) Ірину Володимирівну було призначено суддею Печерського районного суду міста Києва строком на п’ять рокі.

Указом Президента України від 2 листопада 2017 року № 348/2017 Григоренко (Кирилюк) Ірину Володимирівну було призначено на посаду судді Печерського районного суду міста Києва.

Згодом, на офіційному сайті Вищої ради правосуддя було розміщено інформацію про те, що 03.11.2019 року ухвалою Другої дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя № 1040/2дп/15-19 було відкрито дисциплінарну справу стосовно судді Печерського районного суду міста Києва Григоренко (Кирилюк) І.В. За результатми розгляду зазначеної справи суддю було притягнено до дисциплінарної відповідальності та накладено дисциплінарне стягнення у вигляді суворої догани з позбавленням права на отримання доплат до посадового окладу судді протягом трьох місяців. https://hcj.gov.ua/info/grygorenko-kyryl...

Пізніше, 06.11.2019 року ухвалою Третьої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя № 2903/3дп/15-19 було також відкрито дисциплінарну справу стосовно судді Печерського районного суду міста Києва Григоренко (Кирилюк) І.В. внаслідок протиправності її дій. https://hcj.gov.ua/doc/doc/687

* * *

Відповідно до статті 19 Загальної декларації прав людини, прийнятої і проголошеної резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року кожна людина має право безперешкодно шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів.Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Згідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Відповідно статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

На підставі наведеного та керуючись статтею 34 Конституції України, статтями 1, 3, 4, 5, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію», які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —

ПРОШУ:

(1) Надати інформацію про те, чи було ініційовано питання щодо дострокового звільнення судді Печерського районного суду міста Києва Григоренко (Кирилюк) Ірини Володимирівни.

(2) Надати завірені належним чином відомості про всі дисциплінарні стягнення (погашені/непогашені) щодо судді Печерського районного суду міста Києва Григоренко (Кирилюк) Ірини Володимирівни.

(3) Надати інформацію чи здійснювались будь які види заохочення, виплата грошових премій, нагорода державними нагородами, спеціальними званнями судді Печерського районного суду міста Києва Григоренко (Кирилюк) Ірині Володимирівні.

(4) Надати інформацію відносно відпусток та лікарняних в яких перебувала суддя Печерського районного суду міста Києва Григоренко (Кирилюк) Ірина Володимирівна на дату подання цього запиту, починаючи з 2014 року.

(5) Надати скан-копії Присяги судді, Мотиваційного листа у якому викладаються мотиви бути суддєю, Подання Вищої ради правосуддя (або іншого уповноваженого органу) до Президента України про призначення Григоренко (Кирилюк) Ірини Володимирівни на посаду судді Печерського районного суду міста Києва.

(6) Надати відомості відносно судді Печерського районного суду міста Києва Григоренко (Кирилюк) Ірини Володимирівни із останніми результатами проходження відповідної підготовки у Національній школі суддів України, а також відомості Вищої кваліфікаційної комісії суддів України щодо результатів проходження останньою кваліфікаційного іспиту.

(7) Надати скан-копію з підписами підписантів трудового договору/контракту підписаного суддею Печерського районного суду міста Києва Григоренко (Кирилюк) Іриною Володимирівною.

(8) Надати скан-копію витягу з трудової книжки або відділу кадрів з постійного місця роботи судді Печерського районного суду міста Києва Григоренко (Кирилюк) Ірини Володимирівни.

З повагою,

Володимир БОГАТИР

inbox, Державна судова адміністрація України

1 Attachment

Відділ підготовки суддів,

1 Attachment

Відділ підготовки суддів НШСУ
Телефон:
+38 044 597 09 35

Державна судова адміністрація України

1 Attachment

ТУ ДСА України в м.Києві,

2 Attachments

--

ТУ ДСА України в м.Києві,

2 Attachments