Щодо статусу Міністерства аграрної політики та продовольства України

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Користуючись нагодою, висловлюю Вам свою глибоку повагу та звертаюсь до Вас з приводу наступного.

Кабінет Міністрів України є вищим органом у системі органів виконавчої влади.

Створення Міністерства аграрної політики та продовольства України — є предметом численних публікацій в засобах масової інформації, що свідчить про високий суспільний інтерес.

✵ ✵ ✵

17.12.2020 року Постановлю Верховної Ради України № 1118-IX Лещенка Романа Миколайовича призначено на посаду Міністра аграрної політики та продовольства України.

Відповідно до пункту 2 Постанови Кабінету Міністрів України від 02.09.2019 року № 829 мала бути проведена реорганізація Міністерства аграрної політики та продовольства шляхом приєднання до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

За даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань існує Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства (Код ЄДРПОУ 37508596) та Міністерство аграрної політики та продовольства України (Код ЄДРПОУ 37471967), яке перебуває в стані припинення.

Міністерство аграрної політики та продовольства України (Код ЄДРПОУ 37471967), як платник податків має податковий борг і перебуває на обліку в контролюючому органі як такий, що припиняється. Уповноваженою особою є Трофімцева Ольга Василівна (з 8 лютого 2019 року, на яку Розпорядженням Кабінету Міністрів України № 43-р від 06.02.2019 року було покладено виконання обов'язків Міністра аграрної політики та продовольства України).

Наведене створює правовий дуалізм у виконавчій владі.

✵ ✵ ✵

Відповідно, до статті 19 Загальної декларації прав людини, прийнятої і проголошеної резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року та статті 10 Конвенції з прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року кожна людина має право безперешкодно шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів.

Керуючись правом на доступ до офіційних документів визначеним Конвенцією Ради Європи про доступ до офіційних документів (Конвенція Тромсе), ратифікованої Законом України № 631-IX від 20.05.2020 року, яка надає право кожному, без дискримінації за будь-якою ознакою, на доступ, за вимогою, до офіційних документів, що знаходяться в розпорядженні державних органів.

Згідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Згідно статті 34 Конституції України кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на свій вибір.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Відповідно статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

✵ ✵ ✵

На підставі наведеного та керуючись статтями 19, 34, 40, 68 Конституції України, статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію», статтями 1, 3, 4, 5, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —

ПРОШУ:

(1) Надати інформацію чи відновлено роботу Міністерства аграрної політики та продовольства України та надати скан-копію відповідного документу.

(2) Надати інформацію чи є членом Уряду Міністр аграрної політики та продовольства України, чи приймає Лещенко Роман Миколайович участь у засідання Кабінету Міністрів України, чи надавався йому допуск до державної таємниці, за якою формою допуску, чи проводилась його перевірка у зв'язку з допуском до державної таємниці, яке його відношенням до військового обов'язку і чи поширюються на нього обмеження прав у зв'язку з допуском та доступом до державної таємниці.

(3) Надати скан-копію подання Прем'єр-міністра України та супровідних документів Кабінету Міністрів України щодо призначення Лещенка Романа Миколайовича на посаду Міністра аграрної політики та продовольства України.

(4) Надати інформацію чи було приєднано Міністерства аграрної політики та продовольства шляхом приєднання до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства та чому існують дві окремі юридичні особи міністерств, які мали були приєднані згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 02.09.2019 року № 829.

(5) Надати інформацію чи здійснює на даний час Трофімцева Ольга Василівна виконання обов'язків Міністра аграрної політики та продовольства України, а в разі якщо ні, то надати скан-копію документу, яким припинено її повноваження.

З повагою,

Володимир БОГАТИР

Publishinfo, Кабінет Міністрів України

2 Attachments

Відповідь у вкладених файлах