Щодо статистичних даних про повідомлення осіб, щодо яких проводилися негласні слідчі (розшукові) дії

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Першочерговим завданням Кримінального процесуального кодексу є захист прав і законних інтересів учасників провадження. На даний час існує процесуальна нерівність, яка не вирішена в діючому законодавстві та призводить до правової невизначеності.

Статтею 253 Кримінального процесуального кодексу передбачено повідомлення осіб, щодо яких проводилися негласні слідчі (розшукові) дії. Особи, конституційні права яких були тимчасово обмежені під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а також підозрюваний, його захисник мають бути письмово повідомлені прокурором або за його дорученням слідчим про таке обмеження. Конкретний час повідомлення визначається із урахуванням наявності чи відсутності загроз для досягнення мети досудового розслідування, суспільної безпеки, життя або здоров’я осіб, які причетні до проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Відповідне повідомлення про факт і результати негласної слідчої (розшукової) дії повинне бути здійснене протягом дванадцяти місяців з дня припинення таких дій, але не пізніше звернення до суду з обвинувальним актом.

Спільним Наказом Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України від 16.11.2012 № 114/1042/516/1199/936/1687/5 було затверджено Інструкцію про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні. Розділом VII цієї Інструкції передбачено забезпечення права особи на інформацію щодо проведення стосовно неї негласних (слідчих) дій. Зокрема, особа, конституційні права якої були тимчасово обмежені під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а також підозрюваний, його захисник мають бути письмово повідомлені прокурором або за його дорученням слідчим про таке обмеження (ст. 253 КПК України). У повідомленні зазначається вид негласної слідчої (розшукової) дії, а також подальше використання отриманих матеріалів у кримінальному провадженні або їх знищення. Конкретний час повідомлення визначається із урахуванням наявності чи відсутності загроз для досягнення мети досудового розслідування, суспільної безпеки, життя або здоров'я осіб, які причетні до проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Відповідне повідомлення про факт і результати негласної слідчої (розшукової) дії повинне бути здійснене протягом дванадцяти місяців з дня припинення таких дій, але не пізніше звернення до суду з обвинувальним актом. У разі використання для доказування результатів негласних слідчих (розшукових) дій можуть бути допитані особи, з приводу дій або контактів яких проводилися такі дії. Такі особи повідомляються про проведення негласних слідчих (розшукових) дій тільки щодо них у такий самий строк, і в тому обсязі, який зачіпає їх права, свободи чи інтереси (ст. 256 КПК України). У разі вилучення речей чи документів прокурор при направленні повідомлення повинен з'ясувати, чи бажає власник їх повернути. При цьому враховується необхідність забезпечення прав та законних інтересів особи, а також запобігання завданню шкоди кримінальному провадженню (коли речі чи документи є речовим доказом у кримінальному провадженні, у разі виявлення предметів, заборонених до обігу).

Відповідно до статті 9 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» у випадках порушення прав і свобод людини або юридичних осіб в процесі здійснення оперативно-розшукової діяльності, а також у разі, якщо причетність до правопорушення особи, щодо якої здійснювались оперативно-розшукові заходи, не підтвердилась, Служба безпеки України, Державне бюро розслідувань, Національна поліція, спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у справах охорони державного кордону, Управління державної охорони України, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань та пробації, розвідувальний орган Міністерства оборони України, розвідувальний орган центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону, Служба зовнішньої розвідки України, Національне антикорупційне бюро України зобов’язані невідкладно поновити порушені права і відшкодувати заподіяні матеріальні та моральні збитки в повному обсязі.

✵ ✵ ✵

Питання дотримання конституційних прав громадян, щодо яких проводилися негласні слідчі (розшукові) дії, в тому числі адвокатів, які захищають права громадян і мають передбачені Законом гарантії адвокатської діяльності мають високий суспільний інтерес, є предметом широкої суспільної дискусії і стали темою чисельних публікацій в засобах масової інформації.

Нажаль, за численними повідомленнями правоохоронних органів та засобів масової інформації в зв’язку з незаконним прослуховуванням, стеженням та іншими видами незаконного отримання інформації постійно затримуються злочинці, в тому числі з числа колишніх і діючих правоохоронців. Непоодинокими є також випадки порушення прав та гарантій адвокатської діяльності з боку правоохоронних органів, про що йдеться в звітах міжнародних організацій.

✵ ✵ ✵

Відповідно до статті 19 Загальної декларації прав людини, прийнятої і проголошеної резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року кожна людина має право безперешкодно шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Згідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Відповідно статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

На підставі наведеного та керуючись статтями 19, 34, 40, 68, Конституції України, статтями 1, 3, 4, 5, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію», які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —

ПРОШУ:

(1) Надати інформацію та статистичні дані щодо кількості осіб, яким було направлено повідомлення в зв’язку з проведенням щодо них негласних слідчих (розшукових) дій протягом 2014 – 2019 років в розрізі кожного року та вказати яка кількість адвокатів була серед цих осіб.

(2) Надати інформацію про кількість випадків порушення прав і свобод людини та юридичних осіб в процесі здійснення оперативно-розшукової діяльності, а також непричетності до правопорушення осіб, щодо яких здійснювались оперативно-розшукові заходи протягом 2014 – 2019 років в розрізі кожного року та вказати яка кількість адвокатів була серед цих осіб.

(3) Надати інформацію про кількість випадків відшкодування заподіяних матеріальних та моральних збитків протягом 2014 – 2019 років в розрізі кожного року та вказати яка кількість адвокатів була серед цих осіб.

(4) Надати інформацію та статистичні дані щодо кількості оперативно-розшукових справ протягом 2014 – 2019 років в розрізі кожного року та вказати щодо якої кількості адвокатів здійснювались оперативно-розшукові заходи.

(5) Надати інформацію та статистичні дані щодо кількості контррозвідувальних справ протягом 2014 – 2019 років в розрізі кожного року та вказати щодо якої кількості адвокатів контррозвідувальні заходи.

З повагою,

Володимир БОГАТИР

Служба безпеки України

1 Attachment

, Foi+request-65478-dfle44232.

--
,
San mailto:[email address]

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]