Щодо стану виконання угоди про розподіл вуглеводнів на ділянку Юзівська

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Кабінет Міністрів України є вищим органом у системі органів виконавчої влади і здійснює виконавчу владу безпосередньо та через міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Раду міністрів Автономної Республіки Крим та місцеві державні адміністрації, спрямовує, координує та контролює діяльність цих органів.

24.01.2013 було укладено Угоду про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться в межах ділянки Юзівська між державою Україна, Шелл Експлорейшн енд Продакшн Юкрейн Інвестментс (IV) Б.В. та товариством з обмеженою відповідальністю «Надра Юзівська». 12.09.2013 було укладено Угоду про операційну діяльність між Шелл та Надра Юзівська. 31.12.2013 настала Дата початку щодо УРП, тобто дата, в яку починають діяти зобов’язання Інвесторів Шелл та Надра Юзівська щодо здійснення фактичної діяльності за УРП.

* * *

Інформація, щодо виконнаня укладених угод про розподіл вуглеводнів — має високий суспільний інтерес, є предметом широкої суспільної дискусії і стала темою чисельних публікацій в засобах масової інформації.

* * *

Відповідно до статті 19 Загальної декларації прав людини, прийнятої і проголошеної резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року кожна людина має право безперешкодно шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Згідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Відповідно статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

На підставі наведеного та керуючись статтями 19, 34, 40, 68, Конституції України, статтями 1, 3, 4, 5, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію», які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —

ПРОШУ:

(1) Надати інформацію щодо стану виконання Угоди про розподіл вуглеводнів на ділянку Юзівська.

(2) Надати інформацію чи направляла Шелл Експлорейшн енд Продакшн Юкрейн Інвестментс (IV) Б.В. повідомлення Державі Україна про настання Форс-Мажору та в разі, якщо повідомляляла надати скан-копію такого документу.

(3) Надати інформацію про підстави відступлення 90% прав та обов’язків за Угодою на користь компанії Юзгаз Бі.Ві. та скан-копію такої Угоди.

(4) Надати скан-копії супровідних документів до проекту Розпорядження Кабінету Міністрів України «Питання передачі прав та обов’язків інвестора, визначених Угодою про розподіл вуглеводнів» від 18.12.2018 No1089-р.

(5) Надати скан-копію листа компанії «ЕР Роwer Europe» від 13.11.2019 на адресу Міжвідомчої комісії з організації укладення та виконання угод про розподіл продукції.

З повагою,

Володимир БОГАТИР

Від: Publishinfo
Кабінет Міністрів України


Attachment SIneo283N1R20041417170.pdf
1.2M Завантажити відповідь


Відповідь у вкладеному файлі.

show quoted sections

Посилання